Šport a olympizmus
3 min. čítania

Online olympijský kvíz v roku 2020 s takmer dvetisíc účastníkmi

Profile picture for user igorkovac
Igor
Kováč

Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) odštartoval v roku 2020 online olympijský vedomostný kvíz, v ktorom si mohli priaznivci olympizmu a športu vyskúšať svoje znalosti. Od apríla do novembra mali súťažiaci každý mesiac možnosť odpovedať na 300 otázok, ktoré sa týkali histórie starovekých i moderných olympijských hier, ale i športu ako takého. Otázky sa tiež dotýkali oblastí medzinárodného olympijského hnutia, olympijskej symboliky či olympijských hodnôt. Zároveň kvíz umožňoval účastníkom preveriť si svoje vedomosti z jednotlivých športov a ich pravidiel.

Je potešiteľné konštatovať, že znalosti nemalého počtu súťažiacich mali veľmi vysokú úroveň. Ako sme uviedli pri spustení súťaže, SOŠV každý mesiac ocenil vecnými cenami piatich najúspešnejších účastníkov s najvyšším počtom bodov.

Pri príležitosti osláv Olympijského dňa v mesiaci jún spustil SOŠV aj detskú verziu olympijského kvízu určeného pre deti a mládež do 18 rokov. Podobne ako v jeho „dospelej“ verzii mali mladšie ročníky k dispozícii sadu otázok zameraných na históriu starovekých a moderných olympijských hier, olympijskú symboliku a hodnoty či znalosti z jednotlivých športov.

Na konci mesiaca boli ocenení vecnými cenami 5 najúspešnejší súťažiaci s najvyšším dosiahnutým počtom bodov, a to v troch vekových kategóriách – do 10 rokov, 11 až 14 rokov a 15 až 18 rokov. Zároveň bolo ocenených 5 škôl s najvyšším počtom zúčastnených žiakov, ktoré dostali sadu propagačných materiálov, ktoré môžu využiť pri svojich aktivitách.

Celkovo môžeme zhodnotiť, že za osem mesiacov trvania kvízu sa do niektorého z kôl zapojilo takmer dvetisíc účastníkov. Najvyššiu úspešnosť v rámci všetkých kôl dosiahli Tereza (96% z 200 otázok), Natália (95% z 200 otázok) a Michal (94% z 300 otázok). Najaktívnejším súťažiacim bol pätnásťročný Ján Uchaľ z Michaloviec, ktorý v rámci všetkých kôl kvízu odpovedal na 1980 otázok s celkovou úspešnosťou 73% (1473 bodov). Na margo svojich skúseností s kvízom nám povedal:

Ján Uchaľ„Myslím, že do kvízu patria otázky z histórie antických a novovekých hier, naši olympionici či niektoré nezabudnuteľné udalosti z OH a ZOH. Mám 15 rokov, takže pre mňa boli ťažké aj otázky z nie až tak dávnej minulosti. Priznám sa, že keď bol otec na blízku a stihol zakričať niektoré roky z MS v hokeji, bol som aj rád. Ozaj ťažké boli otázky typu, koľko centimetrov majú nože na boboch a čo si dávajú na hlavu akvabely. Top neriešiteľné otázky však boli pre mňa z oblasti tanečného športu. Celkovo je kvíz fajn súťaž, hoci je v ňom trochu veľa otázok. Hodilo by sa aj viac času na ich prečítanie. Moja mama skúšala robiť kvíz s deťmi v škole a mnohí nestihli otázky ani prečítať, a to aj v 9. ročníku.“

Online olympijský kvíz v mesiaci december prebiehať nebude. Opäť bude spustený začiatkom roka 2021 a veríme, že aj vo vylepšenej podobe.

Adventný kalendár 2023
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV