Šport a olympizmus
5 min. čítania

Opäť sa obmedzuje aj športovanie, povolené sú individuálne aktivity v prírode

(pp)
Lyžovanie ako individuálny šport v prírode je možné vykonávať aj počas lockdownu.
Foto
TASR/JÁN KROŠLÁK

Od soboty 19. decembra sa športový život na Slovensku opäť obmedzí. Naďalej zostane povolených jedenásť súťaží v piatich kolektívnych športoch, pre zákaz vychádzania však nebude možné trénovať ani v malých skupinách a športoviská zostanú uzatvorené. Verejnosť i mnohí športovci budú odkázaní len na povolené individuálne pohybové aktivity v prírode či na lyžovanie.

Na Slovensku bude platiť zákaz vychádzania od soboty 19. decembra od 5.00 h ráno do nedele 10. januára. Vláda týmto rozhodnutím zareagovala na zhoršujúcu sa situáciu so šírením sa choroby COVID-19, keďže pribúdajú infikovaní, hospitalizovaní i úmrtia.

Od 19. decembra sú na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva zakázané aj všetky hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy. Výnimku majú podujatia jednorazovej povahy, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID19 nie starším ako 12 hodín a ktoré budú ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom.

Elitní športovci sa budú môcť naďalej na základe špeciálnej výnimky pripravovať v karanténnom tréningovom centre pre vrcholový šport v areáli x-bionic sphere v Šamoríne. Rovnako je povolené aj karanténne krízové centrum pre hokej vo Zvolene, ktoré však je už po presune reprezentácie do 20 rokov na šampionát do Kanady zatvorené.

Naďalej sa môžu hrať hokejová Tipos extraliga, Ice Hockey League i Slovenská hokejová liga, hádzanárske, basketbalové a volejbalové súťaže mužov i žien a dve najvyššie futbalové súťaže, ktoré však majú od tohto týždňa zimnú prestávku. Po Novom roku sa na základe výnimky budú môcť futbalisti z prvej a druhej ligy opäť zapojiť do tréningového procesu.

Rovnako ako všetky športoviská sa od soboty zatvoria aj všetky obchody, okrem nevyhnutných na zabezpečenie životných potrieb, ako sú potraviny, lekárne či drogérie. Medzi výnimky patria aj lyžovanie ako individuálny šport v prírode či individuálne pohybové aktivity v prírode. Športovanie na ihriskách, telocvičniach či športových halách medzi tieto výnimky nepatrí. Rovnako výnimka nie je ani trénovanie v malých skupinách do šiestich osôb, ktorá platila doteraz.

Vláda odporúča všetkým osobám na území Slovenska prežiť vianočné sviatky v malej bubline z najbližšej rodiny. Zároveň odporúča vyhýbať sa blízkemu kontaktu osôb z jednej domácnosti s inými osobami aj v exteriéri.

Výnimky zo zákazu vychádzania

 1. cesta do a zo zamestnania a cesta na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti a cestu späť

 2. cesta v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných životných potrieb (nákup alebo zaobstaranie potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt, novín a tlačovín, očnej optiky, cesta do banky, poisťovne, servisu bicyklov) do najbližšej maloobchodnej predajne alebo obdobného miesta od miesta bydliska a cesta späť

 3. cesta za účelom kúpy živého vianočného stromčeka v exteriéri a cesta za účelom kúpy rýb v exteriéri a cesta späť

 4. cesta na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní), cesta na výdajné miesto internetových obchodov (e-shop), cesta na výdajné miesto iných obchodov a cesta späť

 5. cesta do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti, vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cesta späť

 6. cesta v nevyhnutnom rozsahu za účelom prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti a cesta späť

 7. cesta na vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo do mobilného odberového miesta za účelom vykonania antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 a cesta späť

 8. cesta na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cesta späť

 9. cesta za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cesta späť

 10. cesta osoby so psom alebo mačkou a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a cesta späť

 11. cesta za účelom návštevy inej domácnosti, ktorú od začiatku zákazu podľa tohto uznesenia nenavštívila osoba z inej domácnosti a za podmienky, že od začiatku zákazu podľa tohto uznesenia nebola vykonaná cesta do inej domácnosti a cesta späť

 12. cesta za účelom vycestovania do zahraničia a cesta späť pri návrate zo zahraničia a cesta späť

 13. cesta za účelom účasti na bohoslužbe alebo na náboženskom úkone a cesta späť

 14. pobyt v prírode, vrátane individuálneho športu v prírode a cesta späť

 15. cesta dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom a cesta späť

 16. cesta za účelom rekreácie členmi domácnosti do nehnuteľnosti určenej na rekreáciu alebo do jej časti, kde sa budú zdržiavať len osoby z vlastnej spoločnej domácnosti alebo osoby inej domácnosti podľa bodu 11

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri