Šport a olympizmus
6 min. čítania

Opatrenia pre organizátorov hromadných podujatí a prevádzkovateľov kúpalísk a fitnescentier

Profile picture for user Pasuth
Peter
Pašuth
Prevádzkovatelia plavární a kúpalísk musia splniť viaceré prísne hygienické opatrenia.
Foto
TASR/AP

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v nadväznosti na zlepšenie epidemiologickej situácie v súvislosti s COVID-19 v Slovenskej republike vydal opatrenie, ktoré sa významne dotýka aj športového života na Slovensku.

Úrad potvrdil, že od stredy 3. júna sa môžu organizovať hromadné športové i kultúrne podujatia s účasťou maximálne 100 osôb. Zároveň prevádzkovatelia môžu otvoriť fitnescentrá, plavárne i kryté športoviská pre verejnosť. Doteraz boli vnútorné športoviská prístupné len pre členov športových klubov. Využívať sa môžu aj šatne i ďalšie priestory športových zariadení.

Organizátori športových podujatí i majitelia športovísk vrátane plavární a fitnescentier musia splniť viaceré hygienické nariadenia. Platia rovnako pre organizovaných športovcov i rekreačných. Osoby vykonávajúce akúkoľvek športovú činnosť si nemusia prekrývať rúškom, šálom či šatkou horné dýchacie cesty. Dôležitá je dezinfekcia športovísk. Pri zápasoch i iných športových akciách sa zakazuje podávať si ruky. Organizátori hromadných podujatí i prevádzkovatelia by mali pri príchode a odchode z priestorov akcie zabezpečiť dodržiavanie dvojmetrových rozostupov medzi osobami. Tie neplatia pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti či osoby vykonávajúce športovú činnosť priamo na športovisku.

Od 10. júna bude môcť navštíviť športové podujatie maximálne 500 osôb vrátane športovcov, od 1. júla maximálne tisíc. Viaceré športové subjekty už avizovali, že plánujú zorganizovať športové zápolenia aj s divákmi. Ako prvá sa pravdepodobne rozbehne futbalová najvyššia súťaž, ktorá avizoval termín reštartu na 13. júna. Úrad verejného zdravotníctva už schválil aj hygienický manuál Únie ligových klubov pre organizáciu futbalových stretnutí najvyššej súťaže.

Tohtotýždňové opatrenia Úradu verejného zdravotníctva týkajúce sa prevádzkovania fitnescentier, plavární a organizácie hromadných podujatí

Pri usporadúvaní hromadných podujatí do 100 osôb je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:

 • vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál šatka)
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov
 •  zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk
 • zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii
 • zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou: Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia
 • pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov
 • zákaz podávania rúk
 • pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatí, osoby školiace voči osobám školeným, a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať
 • v prípade sedenia, zabezpečiť sedenie s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami musí ostať vždy jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je potrebné v radoch alternovať
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov
 • podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri.

Majitelia umelých i prírodných kúpalísk sú okrem iných nariadení vzťahujúcich sa dodržiavanie hygienických opatrení pre prevádzky poskytujúce služby súčasne povinní dodržiavať aj:

 • pred obnovením prevádzky umelého kúpaliska sa musia bazény bez recirkulácie vypustiť, mechanicky vyčistiť, vydezinfikovať prostriedkami s virucídnymi účinkami a napustiť novou vodou. Pri bazénoch s recirkuláciou sa musí prečistiť celý objem vody na recirkulačnom zariadení. Vyčistiť a vydezinfikovať prostriedkami s virucídnymi účinkami sa musí technické príslušenstvo bazénov vrátane rozvodov a recirkulačných zariadení. Dezinfekcia musí zahŕňať dostatočné postupy na likvidáciu mikrobiologického znečistenia vrátane legionel (napr. termodezinfekciu)
 • prevádzka bazéna môže byť obnovená iba na základe vyhovujúceho výsledku analýzy kvality vody na kúpanie; bazény nesmú mať funkčné atrakcie, pri ktorých dochádza k tvorbe aerosólov
 • zabezpečí sa meranie teploty a osobám s teplotou vyššou ako 37,2 °C sa nepovolí vstup na kúpalisko
 • pri vstupe na kúpalisko sa aplikuje zákazníkom dezinfekcia na ruky
 • pri úprave bazénovej vody sa musia používať osvedčené technologické postupy. Obsah voľného chlóru a iných vedľajších produktov dezinfekcie sa udržiava pri hornej hranici povolených limitných hodnôt podľa platnej legislatívy pre umelé kúpaliská. Frekvencia prevádzkovej kontroly týchto ukazovateľov sa zvýši na dvojnásobok
 • na umelých kúpaliskách sa zabezpečuje dostatočné vetranie; prednostne sa využíva prirodzené vetranie,
 • na voľných oddychových plochách musí byť zabezpečené dodržiavanie odstupu medzi jednotlivcami alebo členmi skupín či domácností najmenej 2 m
 • na kúpaliskách je potrebné zabezpečiť nefunkčnosť pitných fontánok
 • na kúpaliskách je potrebné zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie (prípravkami s virucídnymi účinkami) plôch, priestorov, športových pomôcok a zariadení kúpalísk. Zintenzívniť je potrebné najmä čistenie často dotykových povrchov (toalety, dvere, stoly, sedadlá, operadlá, zábradlia)
 • pri prevádzke bazéna pre dojčatá a batoľatá musí byť zabezpečený dostatočný časový interval pre dezinfekciu používaných priestorov, ktorá sa vykoná prípravkami s virucídnymi účinkami po každej skupine kúpajúcich
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.

Fitnescentrá sú okrem iných nariadení vzťahujúcich sa dodržiavanie hygienických opatrení pre prevádzky poskytujúce služby povinné dodržiavať aj:

 • zamestnanci musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka)
 • povinnosť viesť evidenciu o zákazníkoch a túto po uplynutí doby 30 dní zlikvidovať
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami
 • v prevádzkach je potrebné zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch (napr. kľučky, rukoväte, úchyty, vodovodné batérie, skrinky, používané športové náradie a pomôcky), na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom.

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia
Partneri Maison Slovaque