SOŠV
Bratislava
6 min. čítania

OVEP je komplexný vzdelávací program MOV, aj pre Slovensko

Igor Kováč
Obálky štyroch publikácií MOV k OVEP, ktoré boli vydané aj v slovenčine.

Skratka OVEP znamená Olympic Values Education Program, teda program zameraný na výchovu v rámci olympijských hodnôt. Usiluje sa inšpirovať mladú generáciu k správnemu morálno-etickému správaniu prostredníctvom športu.

Program OVEP spustil Medzinárodný olympijský výbor (MOV). Predsedom komisie MOV pre olympijskú výchovu je novozélandský olympijský víťaz v pozemnom hokeji z Montrealu 1976 Barry Maister. Pedagogických skúseností má na rozdávanie, veď 29 rokov učil, z toho 14 rokov bol aj riaditeľ školy. Program OVEP vychádza z pozitívnych prvkov novozélandského školského systému.

Ide o všestranný rozvoj detí

Barry Maister zdôrazňuje, že jeho osnovy prispievajú k „dobrému občianstvu“ tak, ako si to Pierre de Coubertin predstavoval už pred viac než sto rokmi. Podporujú vnútorný rozvoj v čase, keď sa začína formovať „morálny kompas“ mladých ľudí. Jeho silnou devízou je toľko skloňovaný holistický prístup, ktorý napomáha všestrannému rozvoju detí primerane veku. Cvičenia, príbehy a hravé aktivity založené na olympijských témach sú zároveň prispôsobené tak, že im pomáhajú objavovať a spoznávať tradície ich vlastných národov a kultúr.

OVEP nie je obyčajným skostnateným memorovaním faktov. Je veľmi flexibilný, takže učiteľom umožňuje, aby si jeho aktivity prispôsobili a prepracovali tak, aby boli vhodné pre konkrétnu skupinu študentov. Dôraz sa kladie aj na finančnú nenáročnosť všetkých aktivít.

Program vznikol pôvodne pre potreby krajín tretieho sveta, ktoré sa v nejednom prípade boria so základnými existenčnými problémami. Nepochybne si však dokáže nájsť svoje miesto aj v ďalších krajinách s visačkou „rozvinutých“. Tento pojem je totiž veľmi relatívny. Keď si uvedomíme, koľko prejavov elementárnych hodnotových deformácií sa objavuje v našich zemepisných šírkach, je zrejmé, že rozvinutosť spoločnosti nie je možné definovať len výškou HDP, alebo tým, či v našich domácnostiach svietia žiarovky a splachujú toalety. Príležitostí na cibrenie charakteru ponúka život neúrekom.

OVEP je aj pre Slovensko

To, či je slovenský systém školstva dostatočne prepracovaný, aby ponúkal kvalitné hodnotové vzdelávanie, si netrúfam povedať. Sám som vyrastal v časoch, keď v školách dominovalo memorovanie faktov a komunistická ideológia a škôlka bola len ohrada na dočasné odloženie detí. Trúfam si však povedať, že OVEP na Slovensku dokáže byť prínosom. Úvahy nad jeho akreditovaním a zaradením do programov neformálneho vzdelávania môžu byť obohatením aj výuky na školách.

Prvým krokom k jeho rozšíreniu u nás bol seminár Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV), ktorý sa uskutočnil v Bratislave 3. a 4. októbra. Seminár bol zameraný na prípravu budúcich lektorov olympijskej výchovy a programu OVEP na Slovensku. Jeho účastníci ako vyškolení lektori budú môcť v budúcnosti zabezpečovať pravidelné vzdelávacie semináre OVEP pre učiteľov a zabezpečiť tak aplikáciu programu vzdelávania olympijských hodnôt do školskej i mimoškolskej činnosti. SOŠV plánuje v organizovaní podobných seminárov pokračovať, pričom by sa mal sústrediť na jednotlivé regióny.

Naši pedagógovia a lektori môžu čerpať zo štyroch publikácií MOV

Začiatkom tohto roka získal SOŠV od MOV licenciu na preklad publikácií OVEP-u do slovenského jazyka. V októbri sa podarilo zrealizovať ich prvé slovenské vydanie, z ktorého môžu výdatne čerpať naši pedagógovia a lektori. Set zahŕňa štyri brožúry formátu A4 s názvami: Základy vzdelávania olympijských hodnôt, Realizácia PLAYbook OVEP, Pracovné listy a Plán workshopu OVEP. Všetky tieto publikácie sú aj širokej verejnosti dostupné cez webovú stránku SOŠV.

Na bratislavskom seminári lektorov OVEP-u prednášateľka MOV Ana de Azevedová prezentovala celý rad aktivít, ktoré hravou formou pomáhajú deťom ozrejmovať tie správne duševné hodnoty. Slovenské vydanie príručiek OVEP-u ich obsahuje na svojich stránkach ešte viac. Spoločným znakom väčšiny z nich je aj aktívny pohyb a možnosť ich začlenenia do bežného vyučovania. Vzdelávací proces čo najčastejšie sprevádza pohybová aktivita, keďže sa tým zásadne stimuluje proces učenia.

Vzdelávanie spojené s rozvojom kreativity a talentu

Vzdelávací program OVEP sa neustále reviduje, modernizuje a testuje. V súčasnosti prebieha už jeho druhá fáza. Veľkou devízou a zároveň výzvou OVEP-u, ale vlastne akéhokoľvek vzdelávania je rozvoj kreativity a talentu. Napríklad pre fínske školstvo je to spoločne s personifikáciou vyučovania najdôležitejšia téma.

Britský odborník na vzdelávanie Sir Ken Robinson považuje kreativitu za rovnako dôležitú ako gramotnosť. Napriek tomu náš školský systém kreativitu doslova zabíja. Súhlasí s ním aj český globálny stratég a kouč Jan Mühlfeit, ktorý sa popri tzv. pozitívnej psychológii venuje aj reforme školstva. Podľa jeho názoru pri nástupe do školy 98 % detí vykazuje vysokú kreativitu. Už v 10 rokoch veku si však túto úroveň kreativity udržiava iba 30 % detí a v 25 rokoch dokonca len 2 % absolventov škôl.

Príčinou je silné zameranie na rozvoj intelektu, ktoré udržiava mozog v hladine beta. Na rozvoj talentu a kreativity je však nevyhnutné, aby bol mozog v tzv. flow, čiže v hladine alfa. Štandardné postupy vzdelávania však vedú až k chorobnej intelektuálnej aktivite, čoho dôkazom je neutíchajúci myšlienkový proces väčšiny z nás. Frekvencie alfa vyžadujú schopnosť tento proces ovládať a dostať sa do mentálneho ticha.

Aj Ana de Azevedová počas bratislavského seminára zdôraznila, že ticho je niečím, čomu by sme sa nemali vyhýbať. Je dôležitou súčasťou procesu vyučovania. Práve ticho je totiž priestorom, kde vzniká kreativita, originalita a inšpirácia.

Prepojenie s fyzickou aktivitou

Nie je prekvapením, že práve fyzická aktivita či pobyt v prírode dokážu byť v tomto ohľade prínosné. Práve to je jeden z dôvodov, prečo sa ich v procese učenia odporúča aplikovať. Podobne môžu pomôcť aj dychové cvičenia, ale tiež vedomé pestovanie pozitívnych morálno-etických kvalít, pretože dokážu mentálno-emočnú aktivitu upokojovať. Pomáhajú odolávať prejavom rôznych charakterových slabostí, ktoré realizáciu talentov a kreativity dokážu deformovať.

Niektorí z najlepších športovcov, umelcov, manažérov či chirurgov to veľmi dobre vedia, a preto sa tieto postupy rozhodli vedome praktikovať. Zároveň sú dôkazom toho, aká dôležitá je v tomto smere osveta, a prečo by sa vo vzdelávaní mal na tieto zručnosti klásť veľký dôraz. Tak, ako deťom vysvetľujeme, prečo je potrebné si každý deň čistiť zuby, aby nemali kazy, rovnako dôležité je im vysvetliť a naučiť ich starať sa každý deň aj o svoje psychické zdravie.

Tagy
Projekt
OVEP
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri