Športové aktuality
3 min. čítania

Pavla Krauspe sa stala predsedníčkou voltížnej komisie Medzinárodnej jazdeckej federácie

Pavla Krauspe.

23. novembra 2020 bola Pavla Krauspe na valnom zhromaždení Medzinárodnej jazdeckej federácie (FEI), ktoré sa vzhľadom na celosvetovú pandémiu Covid-19 konalo online, s obrovským náskokom delegátmi VZ FEI zvolená za predsedníčku voltížnej komisie FEI na obdobie 2020-2024.

V tejto funkcii Krauspe vystriedala Johna Ecclesa z Veľkej Británie. Minuloročnou zmenou Stanov FEI ju táto funkcia zároveň posúva na miesto člena výkonného výboru FEI s hlasovacím právom. Fédération Équestre Internationale (FEI) je medzinárodná jazdecká federácia, ktorá združuje 137 jazdeckých federácií po celom svete. Pod záštitou má olympijské jazdecké disciplíny – skoky (alebo tzv. parkúr), drezúru a všestrannosť a jazdecké disciplíny voltíž, vytrvalosť, záprahy a reining.

„SJF má prostredníctvom Pavly Krauspe významné miesto v štruktúre medzinárodnej jazdeckej federácie FEI. Srdečne blahoželáme a želáme veľa úspešných krokov na tejto významnej pozícii.“ vyjadril slová vďaky predseda SJF, Vladimír Chovan.

Pavla Krauspe sa narodila v roku 1979 v Bratislave. Vyštudovala odbor právo na Univerzite Komenského v Bratislave, kde dosiahla titul Mgr. Momentálne pracuje ako director of Operations & Human resources v súkromnej IT spoločnosti.

Po ukončení športovej činnosti, počas ktorej reprezentovala Slovensko a Slovenskú jazdeckú federáciu na viacerých medzinárodných voltížnych pretekoch, bola veľakrát oporou voltížnej výpravy na MS, ME ako šéf ekipy. V rokoch 2006-2010 bola členkou voltížnej komisie FEI. V roku 2012 organizovala ME vo voltížnom jazdení a od roku 2013 pravidelne organizuje na Slovensku medzinárodné CVI preteky, ktoré sa tešia veľkej zahraničnej účasti kvalitných voltižérov z celého sveta. Pôsobí zároveň aj ako národný a medzinárodný FEI 4* rozhodca voltíže.

Slovenská jazdecká federácia (SJF) je občianske združenie s právnou subjektivitou, potvrdená Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Slovenským olympijským a športovým výborom (SOŠV) ako jediný predstaviteľ poverený riadením jazdeckého športu. SJF je garantom rozvoja jazdeckého športu v Slovenskej republike. SJF bola založená 22.5.1990. SJF je riadnym členom Medzinárodnej jazdeckej federácie (FEI), Európskej jazdeckej konfederácie (EEF), ktorých pravidlá, smernice a rozhodnutia sú pre SJF záväzné a musia byť rešpektované všetkými jej členmi. V SJF sú združené jazdecké kluby a telovýchovné jednoty, ktoré majú záujem o rozvoj jazdeckého športu v SR. SJF je zároveň riadnym členom Slovenského olympijského a športového výboru výboru (SOŠV) a IGEQ medzinárodnej organizácie pre vzdelávanie trénerov.

OLOV
pg
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV