Aktuality

Plaketa KFP SOV na Kalokagatii v Trnave pre družstvo volejbalistov Britskej medzinárodnej školy v Bratislave

Katarína Ráczová

TRNAVA (rác) - V dňoch 20. a 21. júna sa v Trnave uskutočnil už 14. ročník Kalokagatie - medzinárodnej olympiády deti a mládeže. Zúčastnilo sa na nej okolo 1600 športovcov a účastníkov z kultúrnych súťaží.

V bohatom športovom programe boli atletika, volejbal, hádzaná, basketbal, malý futbal, vybíjaná, prehadzovaná, letný biatlon, bejzbal a nohejbal. Kultúrno-umelecké súťaže zahŕňali literárnu a výtvarnú tvorbu, aj súťaž školských časopisov.

Už tradične v rámci Kalokagatie vyhodnotili Školskú cenu fair play, ktorú môžu získať výlučne žiaci alebo pedagógovia zo základných a stredných škôl Slovenskej republiky. Za dlhoročné pôsobenie v školskom športe, sprevádzané postojmi v duchu fair play, si ocenenie prevzalo sedem pedagógov a za príkladný čin dve študentky a jeden pedagóg.

Počas tohtoročnej Kalakagatie organizátori v spolupráci s Klubom fair play Slovenského olympijského výboru (KFP SOV) prvýkrát udeľovali na športoviskách aj zelené karty fair play. Tieto karty sú pravým opakom známych červených a žltých kariet, ktoré rozhodca udeľuje za priestupok proti pravidlám. Zelenú kartu môže dostať nielen hráč, ktorý nefauluje, neodvráva rozhodcovi, prizná svoj priestupok, alebo sa v kritickej situácii počas športového zápolenia zachová čestne, ale aj tréner, rodič, pedagóg. Rozhodca môže zelenou kartou fair play oceniť aj lavičky súperiacich tímov, obecenstvo (napríklad za originalitupovzbudzovania tímov v duchu fair play, za vtipné plagáty, heslá, atď.).

Po skončení športových súťaží sa organizačný výbor a zástupcovia KFP SOV vyhodnotili udelené zelené karty fair play a rozhodli o udelení Plakety Klubu fair play SOV za príkladné vystupovanie počas celého podujatia družstvu volejbalistov Britskej medzinárodnej školy v Bratislave (British International School Bratislava). Mladí športovci z tohto družstva boli príkladom spolunažívania rôznych národností a demonštrovali spolupatričnosť, naozajstnú tímovú spoluprácu, priateľstvo a zmysel pre čestnosť. Cenu mladým volejbalovým talentom odovzdali predsedníčka KFP SOV Katarína Ráczová a členka kolégia KFP SOV, zároveň tajomníčka organizačného výboru Andrea Ristová (obe na spoločnej fotografii spolu s členmi oceneného družstva).