Šport a olympizmus
3 min. čítania

Popularita slovenských športov na sociálnych sieťach

Tomáš JURICA
Foto
ENVATO

Po vzore kolegov z Českej republiky sme si dovolili urobiť prehľad popularity a sledovanosti slovenských športov na vybraných sociálnych sieťach.

Našim cieľom bolo vytvoriť celkový prehľad všetkých športov patriacich pod SOŠV, ktoré si môžu navzájom porovnať sledovanosť s ostatnými športami. Z prieskumu zišli veľmi zaujímavé čísla, ktoré ukazujú, že aj športy s menšou členskou základňou vedia kvalitne pracovať so sociálnymi médiami a majú väčšiu sledovanosť ako početnejšie športy. Z celkového počtu 65 národných športových zväzov začlenených do SOŠV nemá 22 členov účet na sociálnej sieti Instagram a len dve nemajú oficiálny účet na Facebook.

Chceme pokračovať v týchto prehľadoch aj v nasledujúcich rokoch, aby sme každoročne vedeli porovnať, ktorým smerom sa aké športy pohli a kde možno badať zvýšenie záujmu o daný šport a informácie o ňom.

Uvedené informácie sme zbierali k dátumu 17. 2. 2023.

Členovia SOŠV

 

Športové federácie olympijských športov

FB

IG

Slovenský atletický zväz

20 343

4029

Slovenská basketbalová asociácia

6 900

5726

Slovenský zväz bedmintonu

2 100

974

Slovenský zväz biatlonu

3 343

1 371

Slovenský zväz bobistov

   567

304

Slovenská boxerská federácia

6 400

841

Slovenský curlingový zväz

   484

-

Slovenský cyklistický zväz

5500

3891

Slovenský futbalový zväz

84 000

51 600

Slovenská golfová asociácia

4000

2571

Slovenský zväz hádzanej

14 000

12 300

Slovenský zväz jachtingu

668

-

Slovenská jazdecká federácia

 3 200

219

Slovenský zväz judo

1 800

1272

Slovenský zväz ľadového hokeja

131 000

107 000

Slovenský lukostrelecký zväz

1 300

1 280

Zväz Slovenského lyžovanie

7 700

3 223

Slovenský zväz moderného päťboja

17

-

Slovenský zväz pozemného hokeja

895

487

Slovenský zväz sánkarov

402

-

Slovenský stolnotenisový zväz

3 100

1 278

Slovenský strelecký zväz

1 200

158

Slovenský šermiarsky zväz

*288

-

Slovenská asociácia taekwondo

1 400

-

Slovenský tenisový zväz

1 800

1 278

Slovenská triatlonová únia

3 500

-

Slovenský veslársky zväz

717

112

Slovenská volejbalová federácia

23 000

26 500

Slovenský zväz vzpierania

687

381

Slovenský zápasnícky zväz

1 325

833

Slovenský zväz karate

1 900

927

Slovenská rugbyová únia

2 433

615

Slovenský horolezecký spolok JAMES

4 800

-

Slovenská kanoistika

2 793

1 398

Slovenská plavecká federácia

10 000

2 363

Slovenská gymnastická federácia

3 500

1 387

Slovenský krasokorčuliarsky zväz

9 700

777

Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz

255

-

Slovenská baseballová federácia

1 700

1 361

Slovenská softbalová asociácia

1 300

832

Športové federácie neolympijských športov

Slovenská asociácia čínskeho wu-šu

576

279

Slovenský biliardový zväz

672

-

Slovenský šachový zväz

1 400

296

Slovenský zväz orientačných športov

639

-

Slovenský zväz tanečného športu

2 200

1 682

Slovenský zväz vodného lyžovania

469

3 070

Slovenský zväz vodného motorizmu

565

-

Zväz potápačov Slovenska

1 000

-

Slovenský bowlingový zväz

546

-

Slovenská squashová asociácia

733

454

Slovenský zväz florbalu

12 000

3 966

Slovenská asociácia frisbee

861

147

Slovenská asociácia motoristického športu

2 400

-

Slovenská asociácia boccie (boccia a boule lyonnaise)

363

1 059

Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja

6 300

2 256

Slovenská asociácia korfbalu

597

743

Slovenská motocyklová federácia

*8 300

11 500

Slovenská Muay Thai Asociácia

2 300

1 522

Slovenská skialpinistická asociácia

3 300

1 449

Slovenský bridžový zväz

-

-

Slovenský Národný Aeroklub generála M. R. Štefánika

108

-

Slovenský zväz dráhového golfu

194

-

Slovenský zväz kickboxu

2 200

2 219

Slovenský zväz psích záprahov

1 200

-

Slovenská lakrosová federácia

856

1 237

Slovenský olympijský a športový výbor

61 000

43 200

*skupina na Fb nie oficiálna stránka

OLOV
pg
konferencia
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV