Šport a olympizmus
3 min. čítania

Portugalsko v rámci predsedníctva Rady Európskej únie nezabúda ani na šport

Prevzatie predsedníctva Rady EÚ si Portugalci pripomenuli aj svetelnou výzbobou brány na lisabonskom námestí Comercio.
Foto
TASR/AP

Portugalsko sa od 1. januára sa stalo na šesť mesiacov predsedníckou krajinou Rady Európskej únie. Predsednícky program krajiny z Pyrenejského polostrova obsahuje aj niekoľko bodov, ktoré sa týkajú športu. Všetky priority portugalského predsedníctva sú v znamení motta „Čas na výsledky: spravodlivú, zelenú a digitálnu obnovu.“

Portugalci, ktorí predsedníctvo prevzali od Nemcov, sa v súlade s cieľmi strategického programu Európskej únie zamerali na päť hlavných oblastí - posilňovať odolnosť Európy, podporovať dôveru v európsky sociálny model, presadzovať udržateľnú obnovu, urýchliť spravodlivú a inkluzívnu digitálnu transformáciu a opätovne potvrdiť úlohu EÚ vo svete a zabezpečiť, aby bola založená na otvorenosti a multilateralizme. Chcú presadzovať víziu inovačnej Európskej únie zameranej na budúcnosť a založenej na hodnotách solidarity, zbližovania a súdržnosti. Veľa naplánovaných činností ešte bude ovplyvňovať pandémia koronavírusu SARS-CoV-2. Európa sa bude z nej aj počas prvého polroka socioekonomicky zotavovať.

Portugalské predsedníctvo sa chce v najbližších šiestich mesiacoch venovať aj bezpečnosti komunít vrátane ochrany verejného priestoru a bezpečnosti v športe, ktorej súčasťou je prevencia proti násiliu na športoviskách a v ich okolí. Portugalsko zároveň bude zohrávať významnú úlohu pri vedení a formovaní stretnutí pracovnej skupiny pre šport, ktorá sa zameriava na tri hlavné oblasti – integrita športu, ekonomická dimenzia športu a vplyv športu na spoločnosť.

V rámci pracovného plánu EÚ pre šport na roky 2021 až 2024 sa portugalské predsedníctvo zaviazalo venovať sa téme inovácií a digitalizácie v rámci sociálno-ekonomických a environmentálnych rozmerov športu. „Predsedníctvo bude mapovať inovácie v športe a identifikovať nové trendy pre jeho budúcnosť ako súčasť pracovného plánu EÚ pre šport,“ píše sa v prioritách predsedníckej krajiny.

Počas roka 2021 by sa mohlo opäť konať športové fórum EÚ, jeho termín však ešte nebol stanovený. Portugalsko chce v rámci pracovného plánu klásť aj dôraz na tému športovej diplomacie. „Športu sa bude venovať pozornosť ako nástroju pre budovanie vonkajších vzťahov Európskej únie s osobitným zameraním na Afriku a Latinskú Ameriku,“ píše sa v portugalskom pláne.

Ako každá predsednícka krajina Rady Európskej únie aj Portugalsko spustilo svoje vlastné webové stránky venované práci počas najbližšieho polroka. Ich súčasťou je aj oficiálny program predsedníctva.

Adventný kalendár 2023
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV