Šport a olympizmus
6 min. čítania

Spojme ruky, aby sme išli rýchlejšie, mierili vyššie, stali sa silnejšími - spoločne

Thomas Bach.
Foto
MOV/Greg Martin

Prezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomas Bach predniesol svoje novoročné posolstvo a rok 2022 označil za "úspešný aj turbulentný". Prinášame do slovenčiny preložené novoročné posolstvo Thomasa Bacha, rovnako aj videopríhovor v angličtine. 

Milí olympijskí priatelia,

máme za sebou olympijský rok. Keď vítame nový rok, môžeme sa s hrdosťou a spokojnosťou obzrieť späť na rok 2022. Bol to olympijský rok, ktorý bol rovnako úspešný, ako aj turbulentný.

Bol veľmi úspešný, pretože vďaka skutočne výnimočným zimným olympijským hrám v Pekingu sme spoločne písali históriu. Tieto zimné olympijské hry čelili bezprecedentným výzvam na pozadí politického napätia a globálnej pandémie. Napriek tomu tieto hry ponúkli športovcom tie najvýnimočnejšie podmienky v absolútne bezpečnom prostredí.

Športovci vyjadrili svoju vďačnosť tým, že vystúpili a ohromili svet svojou reakciou na všetky výzvy a nepriaznivé podmienky. Ukázali nám všetkým to najlepšie, čo ľudstvo dokáže, ak sa spojíme v mieri a solidarite.

Týmto vynikajúcim výkonom sa dotkli sŕdc mnohých ľudí. Zimné olympijské hry Peking 2022 sledovali viac ako dve miliardy ľudí na celom svete. Vďaka tomu sa stali digitálne najzaujímavejšími v histórii. Po Pekingu 2022 sú olympijské hry naďalej najatraktívnejším športovým a zábavným podujatím na svete. Potvrdzuje to aj nezávislý výskum, ktorý ukázal, že olympijské kruhy zostávajú jedným z celosvetovo najznámejších symbolov.

„Dajte mieru šancu.“ Takto som vyzýval politických lídrov na celom svete v prejavoch počas otváracieho a záverečného ceremoniálu v Pekingu. Ako sa ukázalo, zimné olympijské hry Peking 2022 boli len prchavým okamihom nádeje, že v našich nepokojných časoch zvíťazí mier.

Len tri dni po záverečnom ceremoniáli v Pekingu Rusko napadlo Ukrajinu, čím hrubo porušilo olympijské prímerie a Olympijskú chartu.

MOV túto vojnu okamžite odsúdil a bezprecedentným spôsobom sankcionoval ruský a bieloruský štát a vládu. Medzi tieto sankcie patria:

  • V Rusku a Bielorusku sa nebudú organizovať žiadne medzinárodné športové podujatia.
  • Na žiadnom športovom podujatí alebo stretnutí sa nesmú vystavovať žiadne štátne symboly týchto krajín.

Tieto sankcie voči ruskému a bieloruskému štátu a vláde musia zostať a zostanú pevne v platnosti.

Zároveň všade solidárne podporujeme športovcov a členov ukrajinskej olympijskej komunity. Aj v novom roku sa ukrajinskí športovci môžu spoľahnúť na plnú podporu tejto solidarity zo strany MOV a celého olympijského hnutia. Chceme vidieť silný tím Ukrajiny na olympijských hrách v Paríži 2024 a na zimných olympijských hrách v Miláne - Cortine 2026.

Na druhej strane, po vypuknutí vojny boli mnohí športovci, národné olympijské výbory, medzinárodné federácie a MOV vystavení politickému tlaku a zasahovaniu. Niektoré vlády začali rozhodovať o tom, ktorí športovci sa budú môcť zúčastňovať na medzinárodných športových súťažiach, a ktorí nie.

Preto sme okrem sankcií museli prijať aj ochranné opatrenia na zabezpečenie integrity medzinárodných športových súťaží. To viedlo MOV k tomu, že konal v rozpore s naším poslaním zjednotiť celý svet v mierovom súťažení, keďže sme museli zakázať účasť športovcom len pre ich pas.

Našťastie sa medzitým objavilo mnoho povzbudivých vyhlásení a deklarácií od viacerých svetových lídrov, ktorí podporili naše zjednocujúce olympijské poslanie.

V tejto súvislosti vyniká nedávne prijatie rezolúcie „Šport ako prostriedok trvalo udržateľného rozvoja“, ktorú schválilo Valné zhromaždenie OSN 1. decembra.

Rezolúcia zdôrazňuje, že zjednocujúci a zmierovací charakter veľkých medzinárodných športových podujatí by mali rešpektovať všetky členské štáty. Rezolúcia bola navyše prijatá konsenzom všetkých členov Valného zhromaždenia OSN, čo je pozoruhodné, keďže medzi nimi sú aj Rusko a Ukrajina.

Takéto povzbudivé prejavy podpory nám dávajú o dôvod viac, aby sme s plným odhodlaním presadzovali naše zjednocujúce poslanie. Zároveň nám dávajú nádej, že nás priblížia k tomu, aby sme mohli opäť naplno plniť poslanie športu zjednocovať celý svet v mierovej súťaži.

V tomto duchu môžeme s nádejou a optimizmom hľadieť do roku 2023. Všetka podpora našej mierovej misie zo všetkých oblastí života ukazuje: sila športu ako sily dobra vo svete je všeobecne uznávaná - a je potrebná viac ako kedykoľvek predtým. Najmä v čase, keď rozdeľovanie a konflikty prevažujú nad dialógom a spoluprácou. V čase, keď tragicky nehovoria ľudia, ale vojnové zbrane.

Rok 2023 je predolympijským rokom. Športovci sa budú sústrediť na kvalifikáciu na olympijské hry v Paríži 2024. My všetci – medzinárodné športové federácie, národné olympijské výbory, národné športové zväzy, MOV a celá olympijská komunita - my všetci ich budeme podporovať a pomáhať im, aby do toho mohli dať všetko.

Jedným zo spôsobov, ako to robíme, je vytvorenie konceptu „Olympijskej kvalifikačnej sezóny“, v ktorom vyzdvihujeme veľké úspechy športovcov na ceste do Paríža 2024. „Olympijská kvalifikačná sezóna“ sa rozbehla a už teraz priniesla viac ako 100 miliónov ďalších zapojení na olympijských platformách sociálnych médií, čím propaguje športovcov a ich športy novými a vzrušujúcimi spôsobmi.

Ďalším vrcholom toho, ako otvárame nové obzory a oslovujeme nové publikum našimi hodnotami, bude prvý „Olympijský týždeň e-športu“ v roku 2023. Olympijský týždeň e-športu, ktorý sa bude konať v júni budúceho roka v Singapure, bude pre nás ďalším významným krokom k ešte hlbšiemu zapojeniu mladej generácie.

Vďaka skvelým prípravám parížskeho organizačného výboru 2024 sa môžeme tešiť na olympijské hry novej éry: inšpirované olympijským programom od začiatku až do konca. Olympijské hry Paríž 2024 budú inkluzívnejšie, mladšie, mestskejšie, udržateľnejšie - a budú to vôbec prvé olympijské hry s úplnou rodovou paritou. A to všetko v jednom z najkrajších miest na svete.

Tento pozitívny impulz môžeme preniesť do nového roka. Naše hodnoty, naša solidarita, naša jednota, naše mierové poslanie - to všetko robí naše milované olympijské hnutie takým jedinečným. Je to pevný základ, na ktorom môžeme budovať našu budúcnosť - na ktorom môžeme prostredníctvom športu budovať lepší a mierovejší svet.

Spojme teda ruky, aby sme išli rýchlejšie, mierili vyššie, stali sa silnejšími - spoločne.

V tomto pravom olympijskom duchu vám všetkým želám šťastný, zdravý a úspešný predolympijský rok 2023.

OLOV
pg
konferencia
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV