Šport a olympizmus
4 min. čítania

Postpandemická doba otvára pre ženy veľa príležitostí aj v športe

Zuzana BOTIKOVÁ

Ženy tvoria dôležitú časť športového sveta: či už ako profesionálne alebo rekreačné športovkyne, trénerky, pedagogičky, vedkyne, novinárky, funkcionárky ale i matky, ktoré k zdravému pohybu vedú svoje deti. Napriek tomuto širokému spektru ženskej účasti v športe, ich podiel v riadiacich pozíciách je stále zanedbateľný.

Na najvyššej riadiacej úrovni nájdeme iba jednu prezidentku medzinárodnej športovej federácie. Je ňou Marisol Casadová, ktorá vedie Medzinárodnú triatlonovú úniu. Dodať ženám odvahu, hlas a vhodný spôsob, ako sa ozvať, je jedna z náplní práce mexicko-švajčiarskej koučky Gabriely Muellerovej-Mendozovej.

Doba veľkých zmien

Workshop zameraný na posilnenie žien v slovenskom a českom športe viedla aj v Bratislave. Účastníčky i účastníci sa zaoberali témami zameranými na posilnenie postavenia žien v športovej diplomacii. Fórum organizovali Slovenský olympijský a športový výbor a jeho komisia ženy a šport spoločne s Českým olympijským výborom a jeho komisiou rovných príležitostí.

Na dvojdňovom seminári sa zúčastnilo približne 30 účastníčok, ale aj účastníkov, pôsobiacich naprieč rôznymi športovými federáciami na Slovensku aj v Českej republike.

„Žijeme dobu veľkých zmien. V postpandemickom období sa otvára veľa nových príležitostí, ktoré treba rozpoznať a využiť. V našom workshope sa zameriavame na prácu s týmito možnosťami. Chceme podporiť nielen to, že ženy môžu byť vo vedúcich pozíciách, ale aj že ich budú samy aktívne chcieť dosiahnuť. Je už dávno zrejmé, že potrebujeme viac žien v športovom vedení, ale aj v iných pozíciách naprieč športovým spektrom. Teraz sa otvárajú príležitosti. Ostáva nám ženy povzbudiť k ašpirácií na tieto pozície,” vysvetľuje Gabriela Muellerová-Mendozová, ktorá spolupracuje nielen s mnohými reprezentantmi Medzinárodného olympijského výboru, ale aj s predstaviteľmi finančných či technologických spoločností. Počas 19 rokov aktívneho koučingu viedla semináre vo viac ako 80 krajinách..

„Všímam si a rešpektujem všetky kultúrne rozdiely, ktoré sa objavujú pri vedení týchto seminárov v rôznych častiach sveta. Zároveň však nachádzam veľa podobných tém a rovnakých výziev, ktorým čelia ženy bez ohľadu na ich pôvod. Najčastejšie sú to zastarané pravidlá vo vedeniach organizácií, ale aj spoločenská stigma a predsudky k ženským schopnostiam,” vraví mexicko-švajčiarska koučka. A však dodáva, že v prostredí slovenských a českých žien si všíma silnú angažovanosť, kreativitu a neoblomnosť, teda rámce, na ktorých sa dá zmena ľahšie dosiahnuť.

Zabezpečenie rodovej rovnosti v športe je možné len s prípravou vhodných kandidátok

Počas dvojdňového seminára prebrala so skupinou žien pôsobiacich v štruktúrach slovenského a českého športu najmä osobnostné nastavenia, komunikačné techniky vystupovania na verejnosti a tvorivé spôsoby spolupráce na témach, ktoré prepájajú viaceré športové zväzy a športové profesie navzájom. Či už ide o prípravu nových vzdelávacích projektov, zabezpečenie transparentnejšieho riadenia alebo každodennú komunikáciu v pracovnom prostredí.

„Za najväčší prínos workshopu považujem vytvorenie komunity žien, ktoré majú záujem o zlepšenie postavenia žien v slovenskom športe všeobecne. Žien, ktoré sú motivované a pripravené vstúpiť do organizačných štruktúr národných športových organizácií a na pozície,  z ktorých môžu významne ovplyvňovať dennodenné dianie v športe. Zabezpečenie rodovej rovnosti je možné len s predchádzajúcou prípravou vhodných kandidátok a práve o tom bol náš seminár: o sebapoznaní, posilnení sebavedomia, zlepšení komunikačných a riadiacich schopností a motivácii,“ zhrnula dvojdňové fórum predsedníčka komisie SOŠV ženy a šport a členka výkonného výboru SOŠV Monika Šišková.

OLOV
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV