Šport a olympizmus
3 min. čítania

Pozdrav laureátom cien Klubu fair play SOŠV: Právom slúžite ako vzor pri formovaní myslenia a konania mladej generácie

KFP SOŠV

Predsedníčka Klubu fair play Slovenského olympijského a športového výboru Katarína Ráczová adresovala laureátom tohtoročných cien fair play pozdrav, keďže sa momentálne nemôžu osobne stretnúť na slávnostnom odovzdávaní ocenení.

„V týchto dňoch sa malo konať slávnostné odovzdávanie výročných cien Klubu fair play. Žiaľ, pandémia koronavírusu spôsobila, že tradičné každoročné podujatie, ktoré sa malo konať už 27. raz, sme museli zrušiť. Viem, že je to len číslo. Oveľa dôležitejšie však je, čo sa za ním skrýva. Za 27-ročnou existenciou klubu sú uložené ďalšie čísla. Za uvedené obdobie klub ocenil viac ako 300 osobností, ktoré sa v športe, ale aj v bežnom živote riadia základnými pravidlami čestnosti, slušnosti, venujú veľkú pozornosť mládeži, vštepujú jej pravidlá fair play a sú jej vždy vzorom. Bez toho, aby som chcela podceniť iné profesie a osobnosti spoločenského života, športovci sú tí, ktorí najviac pútajú pozornosť verejnosti.

Podľa jedného zahraničného výskumu približne deväť z desiatich detí (88 %) hovorí, že slávni športovci ich naučia väčšinou dobré veci. Poslanie vrcholového športovca ako reprezentanta hodnôt ušľachtilého konania nie je jednoduchá a ľahko zvládnuteľná úloha. Vrcholoví športovci sú vnímaní nielen cez ich športové výkony. Každý ich názor aj skutok môže byť podrobne skúmaný a posudzovaný. Popularita znamená aj bremeno, s ktorým je v mnohých prípadoch oveľa ťažšie sa vyrovnať ako premôcť najsilnejšieho súpera.

Vieme, že nie vždy je tomu tak. Nie vždy a nie každý funkcionár, tréner, športovec si je vedomý svojej zodpovednosti. V pamäti máme aj živé príklady zo slovenského športu z nedávnej minulosti. Skutočne úspech či vidina úspechu ospravedlňuje aj neospravedlniteľné? Dá sa diskutovať, do akej miery má, môže a musí zakročiť klub, oddiel, zväz. Dá sa diskutovať aj o poňatí úlohy Klubu fair play SOŠV, ktorou je šírenie myšlienok fair play, hodnôt olympizmu a vzájomného porozumenia, ako i prevencia nežiaduceho správania sa. O jednom sa nedá diskutovať: musíme si uvedomiť, že mladí ľudia sa chcú podobať na svoje idoly, a tak by ich idoly nemali sklamať, či sa im to páči alebo nie. Ak sú nezodpovední, určitá časť mládeže má tendencie prijímať a kopírovať ich nekriticky a to skrýva v sebe obrovské nebezpečenstvo pre jej morálny vývoj a rozvoj.

Životný príbeh každého tohtoročného laureáta dokazuje, že právom slúžia ako osobný vzor pri formovaní myslenia a konania mladej generácie. Dúfam, že príde tá chvíľa, keď si vyznamenanie aj osobne prevezmete a bude to jedno z najkrajších uznaní vo vašom živote, pretože okrem úspechu športovca, športového funkcionára, trénera uznáva aj správanie sa človeka a pomôže nájsť človeka za výsledkami! Každý, kto hovorí áno k slovnému spojeniu fair play, sa musí usilovať o spravodlivosť v každodennom živote, to znamená vo všetkých oblastiach ľudského spolužitia, či v práci, doprave, politike, manželstve a v rodine.“

Projekt
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri