Šport a olympizmus
5 min. čítania

Podpora štátu pre organizátorov by sa mohla zmeniť, športové hnutie môže byť príklad

Profile picture for user Pasuth
Peter
Pašuth
Foto
SOŠV/ĽUBOMÍR SOUČEK

Systém štátnej podpory pre organizátorov významných športových podujatí na Slovensku by mal byť v budúcnosti jasnejší a adresnejší. Zákon o športe je lepší ako doterajší, ale otázne je, či sú zmeny dostatočné a dobre odkomunikované so športovou obcou. V činnosti Fondu na podporu športu je vidieť rezervy a je možné ju zlepšiť. Aj tieto myšlienky zazneli na pracovnom stretnutí predstaviteľov Slovenského olympijského a športového výboru, športových zväzov a reprezentantov ministerstva školstva a Národnej rady SR. Pracovné stretnutie sa konalo v hoteli NH Gate One v Bratislave. 

Z nedávneho prieskumu SOŠV, ktorý na stretnutí prezentovala riaditeľka medzinárodného oddelenia SOŠV Petra Gantnerová, vyplynulo, že od roku 2020 sa konalo na Slovensku 206 významných podujatí medzinárodného významu (MS, ME, MSJ, MEJ, SP, EP, EYOF), do roku 2030 je momentálne naplánovaných 149 podujatí, z toho je 64 už pridelených a zvyšné sú v stave kandidatúry.

Nástroj na dlhodobé plánovanie medzinárodných podujatí

Organizátori chcú medzinárodnými športovými udalosťami predovšetkým propagovať Slovensko, svoj šport, rozvíjať infraštruktúru, športovú diplomaciu, ale aj zapojiť mladých ľudí do športovania či dať výhodu slovenským reprezentantom zo súťaže v domácom prostredí. Až 80 % športových subjektov by privítalo, ak by bola jednotná identita pri kandidátskom procese.

„Našou snahou je pripraviť logický a zrozumiteľný nástroj na dlhodobé plánovanie a realizáciu významných medzinárodných športových podujatí na Slovensku a koordinovať proces podávania žiadostí,“ uviedol pracovný materiál generálny sekretár Slovenského olympijského a športového výboru Jozef Liba.

Systém žiadosti o štátnu podporu významných športových podujatí by sa mohol začať implementovať v druhej polovici roka. Jednotlivé súťaže by boli rozdelené podľa stupňa dôležitosti, výška podpory by záležala aj od celospoločenského významu podujatia, nemalo by ísť o cyklickú súťaž, spolufinancovaná zo strany štátu by bola iba športová časť, aj to nie v plnej výške, ale maximálne 75 %. Ide o pracovnú verziu návrhu, ktorou sa budú zaoberať príslušné inštitúcie.

Išlo by o dvojstupňový proces. Prvé posudzovanie by bolo na úrovni SOŠV, ktorý by bol garant, následne by išla žiadosť na ministerstvo školstva či na Fond na podporu športu. „Každému by malo byť jasné, ako a o čo sa môže uchádzať. Je dôležité, aby existovala predvídateľnosť a organizátori sa po získaní podpory už mohli sústrediť na samotné prípravy,“ povedal generálny riaditeľ sekcie športu Peter Dedík.

Téme sa budeme na stránke olympic.sk v nasledujúcich dňoch venovať podrobnejšie.

Zákon o športe

Anton Siekel počas príhovoru na pracovnom stretnutí so zástupcami športových zväzov a štátnej správy.
Anton Siekel počas príhovoru na pracovnom stretnutí so zástupcami športových zväzov a štátnej správy.
Foto
SOŠV/PETER PAŠUTH

Štátny tajomník pre šport Richard Nemec informoval zástupcov športových subjektov o novom návrhu Zákona o športe, ktorý pred týždňom schválila Vláda SR. Richard Nemec pripomenul, že právna norma bola dvakrát v medzirezortnom pripomienkovom konaní a má ísť o nový zákon, keďže po legislatívnej stránke nespĺňal kritériá novely. „Nedali sa zapracovať všetky pripomienky do zákona. Ak by sa v parlamente mal zákon výrazne meniť, sme pripravení návrh aj stiahnuť,“ hovoril Richard Nemec.

Podľa prezidenta Slovenského olympijského a športového výboru Antona Siekela je návrh zákona lepší ako bol predchádzajúci, ale ... „Som v rozpakoch, či sú zmeny v zákone dostatočné na to, aby som ich podporil. Absentoval dialóg so športovými subjektami, ten sa začína inde ako v medzirezortnom pripomienkovom konaní. V návrhu sú nedokončené a nedopovedané veci, ktoré by bolo vhodné upraviť. Ak sa podarí v parlamente zmeniť niektoré body, budem spokojnejší, ak nie, budem to rešpektovať a pracovať podľa nich, lebo aj o tom je demokracia,“ reagoval Anton Siekel, ktorý ocenil spoluprácu s Richardom Nemcom.

Anton Siekel však nezdieľa názor prezentovaný niektorými stranami, že športové hnutie je nejednotné. Podľa neho môže slúžiť ako príklad pre iné podobné oblasti, ako je napríklad kultúra. „Majú podobné problémy, ale neaplikujú sa v nich procesy, ktoré sa vyžadujú od nás. V športe existuje názorová jednota,“ hovoril Anton Siekel.

Fond na podporu športu

Na pracovnom stretnutí sa hovorilo aj o prípravách Slovenska na Európske hry v Krakove, ktoré predstavil riaditeľ športového oddelenia SOŠV Roman Buček. Výkonný riaditeľ SOŠV a podpredseda Fondu na podporu športu Gábor Asványi informoval o aktivitách fondu, aktuálnej výzve pre športovú infraštruktúru či o financovaní. Predstavil aj projekty športovej infraštruktúry národného významu, ktoré fond v blízkej dobe podporí alebo už podporil.

„V niektorých činnostiach a aktivitách fondu vidím rezervy a som presvedčený, že je možné ich zmeniť,“ povedal ešte v úvode pracovného stretnutia Anton Siekel.

Tagy
OLOV
pg
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV