Šport a olympizmus
4 min. čítania

Pravidlá pre organizáciu rizikových zápasov sa sprísnia

(tasr, pp)

Vstupenky na rizikové športové podujatia sa budú predávať len na meno a priezvisko, pričom organizátor bude povinný umožniť vstup na podujatie až po overení totožnosti osoby uvedenej na vstupenke.

Vyplýva to z novely zákona o organizovaní verejných športových podujatí, ktorú v stredu schválila vláda. Legislatívna úprava taktiež zakazuje divákom nosiť a používať na športovom podujatí kuklu, zvyšujú sa aj pokuty za priestupky diváckeho násilia.

Novela zákona o organizovaní verejných športových podujatí je reakciou na výtržnosti, ktoré sprevádzali jesenné stretnutie najvyššej futbalovej súťaže medzi Spartakom Trnava a Slovanom Bratislava. Návrh zákona bol vypracovaný na základe podnetov pracovnej skupiny, ktorej členmi boli aj zástupcovia Prezídia Policajného zboru a zástupcovia národných športových zväzov, zaoberajúci sa problematikou diváckeho násilia. Pôvodne sa počítalo s účinnosťou zákona od mája 2022, po medzirezortnom pripomienkovom konaní sa posunula na jún 2022. Zákon ešte musí schváliť parlament.

Doteraz platila povinnosť predávať vstupenky na meno a priezvisko na rizikové podujatie len pre fanúšikov hostí, po novom to má byť pre všetkých návštevníkov rizikového podujatia.

„Organizátor podujatia bude zároveň povinný viesť a uchovávať najmenej 30 dní odo dňa skončenia podujatia zoznam divákov, ktorým boli vstupenky vystavené na meno a priezvisko diváka, a rovnako v prípade potreby ho má bezodkladne poskytnúť polícii,“ vysvetlilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré je predkladateľom novely.

Novela rozširuje zoznam zakázaných vecí na podujatí, okrem pyrotechniky alebo zbraní bude zakázané vnášať na podujatie a používať na ňom aj kuklu.

V prípade postihovania priestupkov diváckeho násilia bude možné po novom v blokovom konaní uložiť namiesto 100-eurovej až 500-eurovú pokutu, v rozkaznom konaní to bude namiesto 300 od 500 do 1000 eur.

Sprísňuje sa i postih za recidívu, v prípade, ak dôjde k opakovanému priestupku diváckeho násilia v lehote dvoch rokov, zákaz vstupu na športové podujatie sa predĺži na jeden rok (doteraz to bolo šesť mesiacov, k opakovanému priestupku muselo dôjsť počas jedného roka).

Novela zavádza presun agendy informačného systému o bezpečnosti na športových podujatiach identifikujúceho napríklad tých, ktorí sa dopustili výtržnosti na štadiónoch. Po novom už tento systém nebude v gescii Slovenského futbalového zväzu a Slovenského zväzu ľadového hokeja, ale Ministerstva vnútra (MV) SR.

Ďalšie zmeny, ktoré novela zavádza, sa týkajú aj rozšírenia osôb, ktorých účasť sa vyžaduje na porade organizátora rizikového podujatia. Po novom sa na nej majú zúčastniť aj zástupcovia fanúšikov domáceho i hosťujúceho tímu.

Organizátor rizikového podujatia musí takisto poskytnúť priestory v športovom zariadení na nasadenie síl a prostriedkov príslušníkov Policajného zboru. Zvyšuje sa tiež počet členov usporiadateľskej služby pri rizikových podujatiach, ktorých má byť 25 na 300 divákov, rovnako tak sa zvyšuje percento členov, ktorých tvoria odborní zamestnanci strážnej služby alebo obecnej polície. Po novom majú tvoriť 60 percent všetkých členov usporiadateľskej služby.

Štátny tajomník ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Ivan Husár po rokovaní vlády poukázal na to, že novela svojimi doplneniami a sprísneniami vytvára priestor pre to, aby bolo lepšie garantované bezpečné prostredie na štadiónoch. „Ani znenie súčasného zákona nie je zlé, problém bol v praktickej vymožiteľnosti. Novela preto vytvára podmienky na to, aby to pri zabezpečení stanovených pravidiel mali organizátori ľahšie,“ dodal Husár.

OLOV
pg
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV