Šport a olympizmus
5 min. čítania

Pre deti z detských domovov vytvorili jedinečnú príležitosť: Aj ony by mali dostať možnosť športovať

Profile picture for user Krsko
Stanislav
Krško
Foto
Archív KC

Súťaž Šport je šanca tento rok vyhral projekt občianskeho združenia Košice Crows. Spolupracujú s detskými domovmi v Košiciach a snažia sa sociálne znevýhodnené deti priviesť k športu a zabezpečiť im vhodné tréningové podmienky. Športová príprava prispieva nielen k zlepšeniu športových zručností a upevňovaniu duševného zdravia, ale prináša do života týchto detí morálku a zmysel k zodpovednosti, verí Ján Gramata, jeden z autorov projektu.

Šport je šanca

Cieľom súťaže Šport je šanca je s pomocou športovcov a prostredníctvom športových aktivít zvýšiť zapojenie znevýhodnených skupín do športového hnutia, napomáhať vzájomnému dialógu a podporovať vzájomnú solidaritu medzi rôznymi skupinami spoločnosti (etnickými, náboženskými). Medzi ciele patrí aj boj proti dopingu i všetkým druhom násilia a rasizmu, neznášanlivosti a diskriminácie, podpora sociálneho začlenenia a rovnaké príležitosti v športe. Súťaž, ktorú organizuje Klub fair play Slovenského olympijského a športového výboru, chce prispieť aj k podpore ochrany a obnovy životného prostredia a k zlepšeniu jeho kvality.

Ako vznikla myšlienka na realizáciu tohto projektu?

Pri tejto otázke mi nedá nespomenúť človeka, ktorý sa v Košiciach roky stará o zdravotne a sociálne znevýhodnené deti a bol aj inšpiráciou na vznik tejto myšlienky. Je ním pán Róbert Luby. Práve na jednej z jeho akcií pre tieto deti, ktorá bola minulý rok v našej hale a na ktorej sme sa aj sami zúčastnili, vznikla táto myšlienka. Videli sme to neskutočné nadšenie a chcenie v tvárach detí a zhodli sme sa, že aj ony by mali dostať možnosť športovať. Následne sme oslovili riaditeľku Centra pre deti a rodiny v Košiciach pani Ivetu Lumtzerovú, ktorá bola myšlienkou projektu nadšená a aktívne sa podieľa na jej realizácii.

S Centrom pre deti a rodiny máte podpísané aj memorandum o spolupráci. Ako prebieha táto spolupráca, na akých projektoch spoločne podieľate?

V Košiciach momentálne spolupracujeme so všetkými detskými domovmi. Hlavným cieľom našej spolupráce je vytváranie dlhodobo udržateľných projektov pre deti z detských domovov, ktoré smerujú k ich začleneniu do spoločnosti. Ako prostriedok k dosiahnutiu tohto cieľa využívame šport, pretože veríme, že športová príprava prispieva nielen k zlepšeniu športových zručností a upevňovaniu duševného zdravia, ale prináša do života týchto detí morálku a zmysel k zodpovednosti.

Stretla sa vaša iniciatíva s pozitívnou odozvou od detí?

Odozva je určite pozitívna. Deti si šancu športovať v klube vážia, čo bolo vidieť aj na tréningoch, ktoré sme s nimi absolvovali. Vychovávatelia odvádzajú skvelú prácu a musím povedať, že deti boli veľmi disciplinované a šikovné. Pozitívny prístup majú aj zriaďovatelia detských domovov, ktorí sa snažia pre deti z detských domovov vytvárať čo najviac prospešných aktivít, avšak prihlásenie detí do športových klubov nebolo doteraz možné kvôli členským poplatkom, ktoré si nemôžu dovoliť.

Viete našim čitateľom predstaviť svoj dlhodobý športový plán pre tieto deti? S týmto plánom ste sa prihlásili aj do súťaže Šport je šanca…

Tréningový proces a zapojenie detí do riadneho športového tréningového a hracieho cyklu má svoj vývoj. Vzhľadom na vysoký počet musíme deti najprv prerozdeliť do jednotlivých kategórií od žiakov po mladších dorastencov, ako aj chlapcov a dievčatá. Na úvod rozvíjame a testujeme jednotlivé fyzické predpoklady detí, aby sme mali dostatočný prehľad o tom, na aký šport majú predispozície a talent. Nezameriavame sa iba na jeden šport, ale chceme dať deťom na výber, či už je to hádzaná, futbal, florbal, alebo volejbal a ďalšie.

Tréningy sú vedené tak, ako je tomu v iných profesionálnych mládežníckych športových kluboch, a to na dennej báze od pondelka do piatka. Naše občianske združenie má ako prevádzkovateľ športovej haly vzťahy s množstvom profesionálnych športových klubov z Košíc, do ktorých budeme talentované deti presúvať.

Máte pripravené aj ďalšie plány, v prípade, že bude projekt napredovať?

Cieľom našej snahy je tiež prihlásiť deti do riadnych líg športových zväzov. Vďaka tomu im zabezpečíme pravidelné výjazdy na zápasy, turnaje a športové podujatia, kde budú hrať proti klubom, ktoré sú zložené z detí zo štandardných rodín. Vytvoríme tak plnohodnotný športový klub.

Nadstavbou tohto projektu je aj snaha zapojiť do športovej prípravy deti v Košiciach a košickom kraji, ktoré pochádzajú z rodín v zlej finančnej situácii a nemôžu si dovoliť prihlásiť dieťa do športového klubu. Chceme dať šancu aj deťom z takýchto rodín. Táto nadstavba však bude závisieť aj od súčinnosti mesta a kraja.

Už viete, na aké účely použijete finančnú výhru 1000 eur zo súťaže?

Výhra v súťaži Šport je šanca nás nesmierne teší a finančné prostriedky budú použité na zakúpenie športovo-materiálneho vybavenia na tréningy detí v našej akadémii. Momentálna situácia nám síce tréningy nedovoľuje vykonávať, ale hneď ako sa veci vrátia do normálu, sa budú môcť deti tešiť z nových lôpt, bránok a ďalších športových pomôcok.

OLOV
pg
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV