Šport a olympizmus
4 min. čítania

Pre SOŠV je priorita skrátenie prechodného stavu v slovenskom lyžovaní, absolvoval spoločné rokovanie so Zväzom slovenského lyžovania

(pp)
Ilustračné foto
Foto
TASR/DUŠAN HEIN

Jedným z krokov k vyriešeniu situácie v lyžiarskom hnutí bolo stretnutie zástupcov Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) s predstaviteľmi Zväzu slovenského lyžovania. Momentálny stav v lyžiarskom hnutí na Slovensku nie je pre nikoho uspokojivý. Pre SOŠV je dôležité, aby sa čo najviac skrátila súčasná prechodná doba.

SOŠV sa aktívne snaží pomôcť pri riešení súčasnej situácie v slovenskom lyžiarskom hnutí. Jeho prioritou je, aby mohli športovci súťažiť a nebola ohrozená ich športová príprava. Ministerstvo školstva ešte v decembri odobralo štatút národného zväzu Slovenskej lyžiarskej asociácii (SLA), o jeho pridelenie sa usiluje Zväz slovenského lyžovania (ZSL). Úlohy národného lyžiarskeho zväzu dočasne prevzal SOŠV, ktorý nedávno prihlásil pretekárov aj na majstrovstvá sveta v alpskom i klasickom lyžovaní. Štatút národného zväzu i plné členstvo v Medzinárodnej lyžiarskej federácii (FIS) a v SOŠV môže mať len jeden subjekt.

Výkonný viceprezident ZSL Ladislav Smolen na schôdzke informoval, že zväz dynamicky rastie a stabilizuje svoje štruktúry i procesy. Generálny sekretár ZSL Radovan Cagala prezentoval stav funkčnosti a pripravenosti organizácie na úlohu národného športového zväzu, aj z pohľadu Zákona o športe. Informoval o členskej základni, o organizačnej, administratívnej i športovej štruktúre.

Oblasti alpských disciplín, severských disciplín v časti skoky/severská kombinácia sú podľa neho plne funkčné, ich reprezentanti športujú a súťažia a organizujú sa podujatia. V oblasti moderných disciplín je rozbehnutá činnosť športovcov v skikrose a v snoubordingu. V oblasti severských disciplín – behov na lyžiach, je pripravenosť na úrovni personálneho zabezpečenia športovej administratívy a manažmentu.

ZSL podpísal nedávno zmluvu o spolupráci s Národným športovým centrom, ktorá zahŕňa aj financovanie aktuálnej zimnej sezóny. Radovan Cagala za významnú vec uviedol zjednotenie lektorov na Slovensku do Lektorského zboru ZSL a následný podpis zmluvy s Fakultou telesnej výchovy a športu UK o odbornej garancii pre trénerov a inštruktorov v lyžovaní. ZSL už nadviazal spoluprácu aj so Slovenským paralympijským výborom a Slovenskou asociáciou freeride lyžovania.

Podľa prezidenta SOŠV Antona Siekela je dôležité celú situáciu posúdiť z právneho hľadiska, aby pripravované kroky boli právne v súlade so všetkými predpismi a zároveň neumožnili, alebo úplne minimalizovali riziko budúcich sporov. Na stretnutí sa diskutovalo o zámere ZSL uchádzať sa o partnerstvo s FIS. Generálny sekretár SOŠV Jozef Liba pripomenul však aj legislatívne podmienky v prostredí Zákona o športe (štatút zväzu). Pri tejto príležitosti uviedol aj previazanosť týchto faktov vo vzťahu k Stanovám SOŠV v súvislosti so snahou o prijatie ZSL za člena SOŠV. Na úspešné zavŕšenie tohto procesu bude nevyhnutné, aby ministerstvo školstva pridelilo ZSL v blízkej dobe štatút národného zväzu.

Poprední predstavitelia SOŠV a ZSL sa zhodli na vytvorení spoločného stanoviska pre FIS, súčasťou ktorého budú základné informácie z diskusie i odporúčania, aby zaradili ZSL do procesu afiliácie ako dočasného partnera FIS, o čom môže rozhodnúť výkonný výbor federácie. Následne by sa ZSL uchádzal na kongrese o členstvo vo FIS.

Konanie voči FIS je nezávislé na udelení štatútu národného športového zväzu. Lyžiarska federácia ako nezávislá entita bude konať predovšetkým na základe pokynu ministerstva školstva a podporného stanoviska SOŠV bez ohľadu na to, či predmetná právnická osoba je nositeľom formálneho štatútu národný športový zväz.

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri