SOŠV
Bratislava
9 min. čítania

Pred organizátormi letného EYOF 2021 v Banskej Bystrici stoja veľké výzvy, musia pracovať veľmi intenzívne

Profile picture for user Soucek
Ľubomír
Souček
Logo XVI. letného EYOF v Banskej Bystrici, ktoré oficiálne predstavili 4. júla.

Štvrtého júla dostali prípravy XVI. letného Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF) 2021 v Banskej Bystrici oficiálny rámec. V ten deň na pôde mestskej historickej radnice podpísali zástupcovia všetkých zainteresovaných strán - Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV), miest Banská Bystrica, Zvolen, Brezno a Žiar nad Hronom, Banskobystrického samosprávneho kraja, Univerzity Mateja Bela i Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica - memorandum o spolupráci a podpore tohto podujatia.

„Podpisom memoranda sme podujatiu dali nielen mestský, ale regionálny charakter. Našou ambíciou je zorganizovať čo najviac súťaží EYOF na území mesta, ale vzhľadom na krátkosť času na prípravu a mnoho požiadaviek na dobudovanie infraštruktúry máme pripravené aj náhradné riešenia s využitím športovísk vo Zvolene, Žiari nad Hronom a v Brezne. Našťastie, vzdialenosti medzi našimi mestami nie sú veľké,“ uviedol po podpise memoranda primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.

Na prípravu zostávajú namiesto zvyčajných piatich len dva roky

Uvedeným aktom všetky zainteresované strany deklarovali záujem pomôcť. Je však najvyšší čas začať tvrdo a veľmi intenzívne pracovať. Veď XVI. letný EYOF bude už v júli 2021. Namiesto zvyčajných piatich rokov na prípravu veľkého multišportového podujatia s 3600 účastníkmi z 50 európskych krajín teda má Banská Bystrica k dispozícii len dva roky. Mesto pod Urpínom totiž „zaskočilo“ za Košice, ktoré sa 22. marca usporiadateľského práva vzdali.

Prípravy podujatia začína riadiť organizačný výbor letného EYOF 2021 na čele s prezidentom Slovenského atletického zväzu a viceprezidentom SOŠV pre športy Petrom Korčokom. Organizačný výbor ako neziskovú organizáciu spoločne utvorili mesto Banská Bystrica a Slovenský olympijský a športový výbor. „Jej zriadenie bol nevyhnutný prvý krok, aby sme mohli rozbehnúť prípravy,“ hovorí Korčok.

Od tohto pondelka sú v Banskej Bystrici na inšpekcii zástupcovia koordinačnej komisie EOV Joseph Cassar (druhý sprava) a Peter Brüll. V prítomnosti riaditeľa organizačného výboru letného EYOF 2021 Petra Korčoka (celkom vľavo) ich prijal primátor mesta Ján Nosko.
Foto
Jozef Liba, SOŠV

Práva na EYOF vlastnia Európske olympijské výbory (EOV), ktoré do Banskej Bystrice tento týždeň (od pondelka do stredy) vyslali do Banskej Bystrice na inšpekciu predsedu koordinačnej komisie EOV Josepha Cassara a nového športového riaditeľa EOV, Slováka Petra Brülla. Najprv ich prijal primátor Ján Nosko, potom si pozreli prezentáciu plánov organizátorov a podvečer ich čakala návšteva internátu Univerzity Mateja Bela.

Z postrehov zástupcov EOV vyplynie, na čo si organizátori obzvlášť musia dať pozor. Počas inšpekcie ich sprevádzajú aj zástupcovia SOŠV. Ďalšie „rozumy“ budú organizátori naberať počas tohtoročného XV. letného EYOF v júli v Baku, kde sa zúčastnia na pozorovateľskom programe.

Športová infraštruktúra si vyžaduje veľké investície

Je zrejmé, že organizácia EYOF, ani budovanie či rekonštrukcia športovej a ubytovacej infraštruktúry, sa nezaobídu bez vládnej finančnej podpory. Mediálny záujem sa po podpise memoranda najviac točil okolo nedostatočnej športovej infraštruktúry v meste. Pre úspech podujatia je nevyhnutné je výrazné zlepšenie jej stavu.

Organizátori predpokladajú, že môžu rátať so sumou 12 miliónov eur, ktorú vláda SR hlavne na usporiadanie podujatia, ale čiastočne aj na športovú infraštruktúru, pridelila pôvodne mestu Košice. Ale chcú žiadať aj o ďalšiu dotáciu vo výške 10 miliónov eur na výstavbu novej športovej infraštruktúry v meste. Celkové náklady na samotnú organizáciu letného EYOF sa odhadujú na 14 - 15 miliónov eur. Pokiaľ ide o príjmy, z účastníckych poplatkov sa kalkuluje okolo 2,5 milióna eur. Ďalšie peniaze by mali prísť od sponzorov a z reklám, očakáva sa aj určitá podpora zo strany Európskej únie a Európskej komisie.

Mesto Banská Bystrica už vyčlenilo 4 milióny eur na vybudovanie viacúčelovej športovej haly. Prebieha už modernizácia internátov Univerzity Mateja Bela, kam by sa teoreticky mohli zmestiť všetci členovia výprav. V takom prípade by sa internáty UMB na týždeň zmenili na dedinu športovcov. Žiada sa však aj rekonštrukcia stredoškolských internátov, ktoré sú v správe Banskobystrického samosprávneho kraja, pretože treba ubytovať aj rozhodcov, technických delegátov, organizátorov, dobrovoľníkov a ďalšie akreditované osoby.

Ďalšie výzvy: krátkosť času a potreba výrazne zlepšiť stav ubytovacích kapacít

Pohľad na centrum Banskej Bystrice. Na námestí SNP sa počas letného EYOF 2021 počíta s vyvrcholením súťaží v cestnej cyklistike aj v triatlone.
Foto
Ľubomír Souček, SOŠV

Pohľady zainteresovaných zvonku si však všímajú aj iné bolestivé miesta príprav, nielen športovú infraštruktúru.

Ako poradkyňu angažovali v Banskej Bystrici Češku Kateřinu Nyčovú, ktorá má veľké praktické skúsenosti z organizovania zimného EYOF 2011 v Liberci  a v Európskych olympijských výboroch v predošlých rokoch dozerala práve na prípravy letných aj zimných EYOF. „Z môjho pohľadu je najväčšou výzvou a hlavným rizikom nedostatok času. Ďalší veľký problém predstavuje ubytovanie – nielen pre samotné výpravy, ale aj pre ostatné skupiny akreditovaných,“ konštatovala po podpise memoranda.

Generálny sekretár SOŠV Jozef Liba je aj člen exekutívy EOV s bohatými skúsenosťami z viacnásobného pôsobenia v hodnotiacich či koordinačných komisiách predošlých letných aj zimných EYOF. „V tomto časovom strese nemôžeme ísť cestou pokusu a omylu. Všetko musíme nastaviť tak, aby sme dva roky do podujatia využili maximálne efektívne, nielen pokiaľ ide o výstavbu potrebnej infraštruktúry a technické zázemie, ale aj v oblasti ľudských zdrojov. Musíme hľadať jednak kvalifikovaných odborníkov s praktickými skúsenosťami z organizácie veľkých športových podujatí a jednak aj ďalších oduševnených ľudí, ktorí sa do príprav budú chcieť vložiť na sto percent,“ hovorí.

Prezident SOŠV Anton Siekel dodáva: „Najväčšou výzvou je využiť ten krátky čas na prípravu čo najefektívnejšie. Treba čo najskôr zostaviť pracovné tímy, priebežne sledovať plnenie ich úloh a za celý čas v ničom nepoľaviť.“

Korčok to berie ako výzvu zanechať niečo pre ďalšie generácie

Po minulotýždňovom oficiálnom odhalení loga letného 2021 v Banskej Bystrici na spoločnej fotografii zľava prezident SOŠV Anton Siekel, primátor mesta Ján Nosko a šéf organizačného výboru podujatia Peter Korčok.
Foto
Ľubomír Souček, SOŠV

Hlavná ťarcha príprav letného EYOF 2021 leží na pleciach Petra Korčoka, ktorý si dobre uvedomuje, že jeho tím čaká organizácia najväčšieho športového podujatia v histórii Slovenska, na ktorom bude mať akreditácie viac než šesťtisíc ľudí. Napriek tomu, že popri podnikaní je vyťažený šéfovaním Slovenskému atletickému zväzu aj výkonom funkcie viceprezidenta SOŠV, súhlasil, že si na plecia naloží ešte väčší náklad. Ako trojnásobný olympionik v chôdzi je zrejme na veľkú záťaž dobre navyknutý.

„Zobral som to ako výzvu, že moje vedomosti a skúsenosti môžem využiť v domácom prostredí. Väčšina mojich aktivít je totiž mimo Banskej Bystrice. Usporiadanie letného EYOF vnímam ako obrovskú príležitosť pre mesto a región. Do organizácie by sme mali zahrnúť čo najviac ľudí, ktorí majú k tomuto mestu a regiónu vzťah, a zanechať niečo pre ďalšie generácie. Na prípravu je naozaj krátky čas, preto na čele organizačného výboru musí byť človek, ktorý má blízko k SOŠV a má aj prepojenie na Banskú Bystricu. Preto sa snažím sa skĺbiť všetky moje aktivity. Samozrejme, v atletickom zväze budem potrebovať pomoc kolegov,“ vysvetľuje.

EYOF len v Banskej Bystrici? Nereálne, kolektívne športy musia byť aj inde

Peter Korčok hovorí, že ideálne by bolo, ak by sa dalo usporiadať všetky súťaže letného EYOF 2021 priamo v Banskej Bystrici, ale... „Každé existujúce športovisko potrebuje ak už nie veľké, tak aspoň drobné úpravy. ,Dedičstvom´ takéhoto veľkého podujatia by však mali byť aj nové športoviská,“ konštatuje. Z jeho ďalšieho výpočtu je zrejmé, že predstava mať celý EYOF len na území Banskej Bystrice je nerealizovateľná. Predovšetkým pre nedostatok vyhovujúcich hál na kolektívne športy v meste pod Urpínom.

Šéf organizačného výboru sumarizuje, ako by to mohlo (malo) vyzerať so športoviskami: „Ak sa podarí dobudovať všetku športovú infraštruktúru podľa plánu, tak atletika bude pochopiteľne na štadióne na Štiavničkách, kde sú rekonštrukčné plány už vo fáze obstarávania. Na športovú gymnastiku chceme využiť zimný štadión v meste, pri ktorom je aj tréningová hala. Plávanie bude na existujúcej plavárni na Štiavničkách, s využitím bazéna na plážovom kúpalisku ako rozcvičovacieho. Problémom je však nedostatočná kapacita hľadiska. Na tenis sú v meste dve miesta. Na každom je po šesť kurtov, na EYOF sa žiada osem. Buď by sa teda hralo na oboch miestach, alebo na jednom by sa museli dobudovať dva kurty. Cyklistiku by sme chceli na mestskom okruhu s dojazdom na Námestí SNP. Triatlon by mal byť na plážovom kúpalisku s dobehom takisto v centre. Džudo potrebuje úpravy v existujúcej hale na Štiavničkách. Najzložitejšie je to s kolektívnymi športmi. Pomohla by nám zámena klasického volejbalu za plážový, ktorý by mohol byť v centre meste, či na pláži. Ak nám to neschvália, volejbal by sa zrejme hral na zimnom štadióne vo Zvolene, alebo v Žiari nad Hronom. S basketbalom uvažujeme vo zvolenskej hale Rates a v Badíne, v hre je aj Brezno. Ak by sa však realizoval projekt VÚC na zriadenie tréningového centra pri Športovom gymnáziu, dalo by sa hrať aj tam. Hádzaná by mohla byť v novej multifunkčnej hale v Banskej Bystrici.“

Podujatia a športovci

Súvisiace

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri