SOŠV
4 min. čítania

Prezident SOŠV sa v Banskej Bystrici stretol s primátorom mesta aj s predsedom VÚC

Profile picture for user Soucek
Ľubomír
Souček
Na spoločnej fotografii zľava primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko, prezident SOŠV Anton Siekel a predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter.
Foto
Patrik Hrbek

BANSKÁ BYSTRICA 18. apríla (SOŠV) – Vo štvrtok sa v Banskej Bystrici uskutočnilo ďalšie zo série rokovaní prezidenta Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Antona Siekela s primátormi krajských miest a s predsedami vyšších územných celkov. Na pôde Banskobystrického samosprávneho kraja prezidenta SOŠV prijal predseda VÚC Ján Lunter a na rokovaní sa zúčastnil aj primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko.

Banská Bystrica v spolupráci so Zvolenom prejavila oficiálne záujem o usporiadanie letného Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF) 2021 namiesto Košíc, ktoré sa pred niekoľkými týždňami podujatia zriekli. V debate s prezidentom SOŠV sa primátor mesta aj župan samozrejme venovali aj tejto téme. Deklarovali, že Banská Bystrica spolu so Zvolenom sú pre letný EYOF schopné ponúknuť vyše 6000 postelí, čo plne pokrýva požiadavky na ubytovanie akreditovaných účastníkov podujatia. Samozrejme, do niektorých starších internátov sa vyžadujú investície.

Ján Lunter a Ján Nosko informovali Antona Siekela o stave športovej infraštruktúry v meste a v okolitom regióne. Niektoré športoviská sa momentálne renovujú. Veľmi pozitívne je, že Ministerstvo obrany SR uvoľnilo prostriedky na rekonštrukciu štadióna na Štiavničkách, ktorý je vhodný na futbal aj na atletiku. Na druhej strane primátor aj župan konštatovali, že Banská Bystrica by veľmi potrebovala multifunkčnú halu. Prezident SOŠV na to reagoval slovami, že sa pripravuje koncepcia výstavby športovej infraštruktúry na Slovensku. V tejto oblasti má Slovensko v porovnaní s okolitými krajinami veľké rezervy.

Anton Siekel ďalej predstavil hostiteľom dlhodobé aj najnovšie aktivity SOŠV. Hovoril o veľkej snahe SOŠV, aby sa stal realitou Fond na podporu športu, ktorý je zahrnutý v Programovom vyhlásení vlády SR a aby bol spustený systém športových poukazov. Ambíciou SOŠV je rozhýbať slovenskú mládež nielen prostredníctvom športových poukazov, ale aj viacerými vlastnými projektmi – tým tradičným je Olympijský deň (akcie v jeho rámci sa budú odohrávať v priebehu mája a júna) a nové sú dva - Športuj, Slovensko (od konca mája sa bude realizovať v spolupráci so spoločnosťou Billa) a Olympijský odznak všestrannosti, ktorý SOŠV spustí na jeseň. Ján Lunter aj Ján Nosko prisľúbili projektom SOŠV v rámci ich možností plnú podporu.

S veľkým potešením prijali hostitelia informáciu Antona Siekela, že na budúcotýždňovom 56. valnom zhromaždení SOŠV bude na prijatie za nového člena organizácie navrhnutá Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Z fakúlt tejto univerzity vzišlo množstvo telovýchovných a športových odborníkov a absolventkou Fakulty medzinárodných vzťahov UMB je napríklad členka Medzinárodného olympijského výboru Danka Barteková.

V predošlých dvoch mesiacoch sa Anton Siekel postupne stretol s predsedom Prešovského samosprávneho kraja Milanom Majerským a s primátorkou mesta Prešov Andreou Turčanovou, s primátorom mesta Trnava Petrom Bročkom (na oboch stretnutiach sa zúčastnil aj štátny tajomník MŠVVŠ pre šport Jozef Gӧnci), potom s primátorom mesta Žilina Petrom Fiabánem a s predsedníčkou Žilinského samosprávneho kraja Erikou Jurinovou a napokon s primátorom mesta Nitra Marekom Hattasom a s predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja Milanom Belicom. Séria oficiálnych stretnutí prezidenta SOŠV s primátormi krajských miest a s predsedami VÚC bude pokračovať aj v ďalšom období.

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri