Šport a olympizmus
4 min. čítania

Program OVEP učí deti aj o čistote športu, využívať ho môžu všetci učitelia

Profile picture for user Pasuth
Peter
Pašuth

Už na malé deti sú v súčasnosti často kladené vysoké nároky. Život však nie je len o prvenstvách, oveľa dôležitejšie je, ako sa k úspechom a dobrému pocitu človek dopracuje. Nikto nepochybuje, že najsprávnejšia cesta je férová. Od malička je preto potrebné rozvíjať všetky aspekty osobnosti mladých ľudí. Hravou formou k tomu pomáha aj vzdelávací program o olympijských hodnotách OVEP, ktorého časti ponúka Slovenský olympijský a športový výbor na implementáciu do vyučovania pre učiteľov všetkých typov škôl.

Rodičia i vychovávatelia by mali už v mladom veku deti učiť, aby si vždy vážili svojich spolužiakov, kamarátov aj samých seba. Dôležité je uprednostňovať u detí rešpekt, osobné zlepšovanie, integritu a rovnosť, je dôležité nechať im aj priestor na zodpovednosť. Deti by sa mali naučiť hľadať pomoc a pýtať sa, keď potrebujú poradiť. Každý by mal vedieť, že pre dosiahnutie cieľov je dôležité predovšetkým dodržiavanie princípov fair play, ktoré platia v živote i športe.

Program OVEP učí o význame fair play a základných pravidlách čestnosti v živote, zároveň však poukazuje na to, že športovať je potrebné rovnako ako žiť bez nepovolených podporných barličiek. Jednou z nich je aj doping. Slovenský olympijský a športový výbor sa spojil pri realizácii programu OVEP aj s Antidopingovou agentúrou SR (ADA SR). Základné, stredné i vysoké školy si môžu prostredníctvom OVEP objednať prednášku na témy, ktoré priblížia žiakom ako športovať a nedopovať, ale aj ako vyzerajú dopingové kontroly a ako sa vyhodnocujú vzorky. V dnešnej dobe je to jedna z možných foriem náhrady telesnej výchovy, ktorá sa z telocviční preniesla do učební a tried. Žiaci a študenti počas jednotlivých častí programu OVEP iba nesedia a nepočúvajú, ale venujú sa aj rôznym hravým i pohybovým aktivitám.

„Vzdelávanie o čistom športe i živote sa netýka len registrovaných vrcholových športovcov. Je dôležité začať od najmenších a postupne vytvárať a rozvíjať hodnoty u každého mladého človeka. V Antidopingovej agentúre SR sa chceme zamerať na výchovu a vzdelávanie od malého veku prostredníctvom hodnôt. Deti by mali poznať hodnoty rovnosti, rešpektu i inklúzie, ktoré im ponúka aj program OVEP,“ hovorí riaditeľka Antidopingovej agentúry SR Žaneta Csáderová.

Žaneta Csáderová.
Žaneta Csáderová.
Foto
TASR/DUŠAN HEIN

Program OVEP i ďalšie aktivity ADA SR by mali byť prvým stupienkom aj pri edukácii športovcov o problematike dopingu. Jej cieľom je, aby už pred skúsenosťou s prvou dopingovou kontrolou boli športovci vzdelaní v tejto problematike. „Máme pripravené rôzne materiály, ktoré môžu učitelia počas svojich hodín a krúžkov využiť. Rovnako sú k dispozícii aj materiály pre mladých športovcov, na vzdelávaní ktorých by sa však už malo podieľať celé športové hnutie cez svoje aktivity – rôzne workshopy či kampane,“ pridáva informácie Žaneta Csáderová.

Od 1. januára 2021 vstupuje do platnosti pre všetkých signatárov Svetového antidopingového kódexu nová norma pre vzdelávanie, ktorá zavádza aj určité povinnosti pre jednotlivé štáty a organizácie. Antidopingová agentúra SR sa stane pre športové zväzy jedinou autoritou, ktorá môže byť využitá pri implementácii vzdelávania. „Staneme sa nástrojom na splnenie cieľa, aby sa vzdelávanie o dopingu dostalo na všetky úrovne národného športového zväzu a národných športových organizácií,“ dodáva Žaneta Csáderová.

Viac informácií o programe OVEP nájdete TU.

OLOV
pg
konferencia
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV