SOŠV
Bratislava
2 min. čítania

Projekt Olympijský odznak všestrannosti vstupuje do ďalšej fázy, prihlásiť sa môže každá škola s triedami 11 – 12-ročných žiakov

SOŠV
Ambasádormi Olympijského odznaku všestrannosti sú olympijskí víťazi Michal Martikán (pri predvádzaní vzorového zhybu) a Anastasia Kuzminová, ktoré deti na snímke upozorňuje na Michalov vyrovnaný chrbát.
Foto
Ján Súkup, Štartfoto

Projekt Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Olympijský odznak všestrannosti prešiel koncom roka 2019 pilotným testovaním na vybraných školách. Na 40 základných školách absolvovalo batériu testovania v šiestich disciplínach (člnkový beh 10x5 m, výdrž v zhybe, vytrvalostný člnkový beh, ľah – sed za 30 sekúnd, skok do diaľky znožmo z miesta a hod 2 kg medicinbalom vzad) dovedna 1 350 žiakov. Odznaky získalo spolu 319 žiakov, čo je 24 % z celkového počtu testovaných. Spolu bolo udelených 40 zlatých, 95 strieborných a 184 bronzových odznakov. V projekte ide o komplexnú kombináciu disciplín, ktoré sú zamerané na testovanie všetkých kondičných pohybových schopnosti - rýchlosti, sily aj vytrvalosti.

Do konca školského roka 2019/20 sa môže do projektu Olympijský odznak všestrannosti prihlásiť akákoľvek škola, ktorá spĺňa kritéria, teda má triedy 11 - 12 ročných žiakov. Školy sa môžu prihlásiť do projektu prostredníctvom nahlásenia informácie na kontaktnú osobu Romana Hanzela na mailovej adrese [email protected]. Každá škola následne dostane testovaciu tabuľku v excelovskom formáte, do ktorej vypíše všetky potrebné údaje z testovania. Prípadne si ju môže stiahnuť TU.

Po vyplnení treba tabuľku zaslať na adresu [email protected]. Do IT platformy SOŠV sa zadávajú všetky výsledky z testovania s automatickým prideľovaním jednotlivých úrovní olympijských odznakov (zlato, striebro, bronz). Materiálne zabezpečenie na školy (tričká, šiltovky, zošity, šnúrky, vaky), aj menovite pre žiakov (certifikáty, odznaky), bude SOŠV zasielať pred koncom školského roka 2019/20.

Všetky najpodstatnejšie informácie týkajúce sa projektu nájdete na www.olympic.sk/olov, alebo ich získate prostredníctvom manažéra projektu Romana Hanzela na telefónnom čísle 02/49256 108.

SOŠV verí, že zapojením čo najväčšieho počtu žiakov do projektu sa bude dariť prilákať mládež k pohybu, čo je základná preventívna požiadavka na zdravú populáciu. Projekt Olympijský odznak všestrannosti zároveň identifikuje potenciálnych budúcich olympionikov. Už teraz sa na základe výsledkov profilujú naozaj výnimoční budúci nádejní športovci.

Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri