Šport a olympizmus
4 min. čítania

Rakúska a česká vláda zvyšujú dotácie pre šport, dali mu podporu aj v čase pandémie COVID-19

Aj úradujúci český majster Slavia Praha môže žiadať o dotáciu v rámci programu COVID-Sport 2.
Foto
TASR/AP

Šport v Česku a Rakúsku napriek pandémiu koronavírusu dostane v budúcom roku vyššie dotácie ako v tomto. Vlády oboch krajín zároveň prijali v predchádzajúcich dňoch aj ďalšie podporné balíky na podporu športu v čase koronakrízy.

Rakúsky minister financií Gernot Blümel predložil do parlamentu návrh rozpočtu na budúci rok, v ktorom sa počíta na financovanie športu so sumou 153 miliónov eur. V porovnaní s rokom 2020 je to navýšenie o 12 miliónov eur. Rakúske športové hnutie zároveň môže zo zákona počítať aj so sumou približne 80 miliónov eur z výťažkov z lotérií. Aj v roku 2021 budú môcť kluby z profesionálnych ligových súťaží čerpať financie z podporného balíka, ktorého výška je 35 miliónov eur. Ďalšie športové subjekty a športové mimovládne organizácie môžu požiadať o podporu zo špeciálneho vládneho fondu pre šport, umenie a mimovládne organizácie, v ktorom je dokopy 365 miliónov eur.

Rakúsko zo športu významne profituje. V podobe daní a odvodov sa vracia do štátnej kasy 123 miliónov eur. Vďaka vplyvu športu na zlepšovanie zdravotného stavu sa ušetria ďalšie stovky miliónov v kapitole zdravotníctva. Na športové činnosti je naviazaných v Rakúsku 58 percent všetkých prenocovaní v hoteloch.

„Musíme pomôcť všetkým 15-tisíc športovým klubom v Rakúsku preniesť sa cez krízu. Ich spoločensko-politická hodnota je veľká, šport musí zostať na zdravých základoch aj po skončení koronakrízy. Navrhujeme ďalšie kroky, ktoré pomôžu športu, aby jeho sektor bol naďalej zdravý,“ uviedol Hans Niessl, prezident organizácie Sport Austria, ktorá združuje športové zväzy a kluby. Sport Austria navrhuje vláde navýšenie odvodov za online športové stávky či zníženie dane z pridanej hodnoty za prenájmy športových zariadení na úroveň 10 percent. Medzi návrhmi je aj otvorenie verejne financovaných športovísk pre kluby aj v dňoch mimo vyučovania.

V roku 2021 sa dočká výrazného navýšenia rozpočtu aj český šport. Národná športová agentúra vedená Milanom Hniličkom plánuje prerozdeliť športovým organizáciám až 11,7 miliardy korún (426,7 milióna eur). Počíta sa aj s európskymi prostriedkami určenými na obnovenie zázemia a infraštruktúry v malých obciach. Tento rok dostáva šport od štátu približne osem a štvrť miliardy korún (300 mil. eur).

Česká vláda sa snaží pomáhať športu aj v koronadobe. V polovici októbra vypísala nový dotačný program COVID – Sport 2 v objeme 500 miliónov korún (18,2 mil. Eur). Jeho cieľom je podpora podnikateľských subjektov z oblasti športu, ktoré boli obmedzené vo svojej podnikateľskej činnosti v súvislosti s negatívnymi dopadmi mimoriadnych opatrení ministerstva zdravotníctva. „Český šport pre epidemiologickú krízu musel už druhýkrát prerušiť svoje súťaže, čo ohrozuje najmä veľa menších klubov v ich ďalšej činnosti. Program COVID – Sport 2 podporí oblasť českých profesionálnych a poloprofesionálnych súťaží zasiahnutých krízou. Je nastavený tak, že u väčšiny športových oddielov sa výška pomoci pohybuje v rozpätí od 8 do 10 percent ich rozpočtov, pričom u ekonomicky najsilnejších športových klubov ide o menej ako 2 percentá z ich ročných rozpočtov,“ vysvetlil v tlačovej správe predseda Národnej športovej agentúry Milan Hnilička.

Keďže agentúra môže zo zákona podporiť len neziskové športové organizácie, program COVID – Sport 2 vypísala v spolupráci s Ministerstvom priemyslu a obchodu. Maximálna výška dotácie pre klub je určená podľa analýzy ekonomickej náročnosti športu a pohybuje sa od 750-tisíc korún (27-tisíc eur) pre volejbal a hádzanú po 12,5 milióna korún pre futbalové a hokejové kluby (455-tisíc eur). Na kompenzácie budú mať nárok aj komerční usporiadatelia športových akcií určených pre športovcov z dvoch a viac klubov či pre širokú verejnosť.

Národná športová agentúra v Česku už skôr vyhlásila program COVID Sport, ktorý mal pomôcť neziskovým športovým organizáciám. Na pomoc vyčlenila miliardu korún (36,4 mil. eur), ale suma sa nevyčerpala. Agentúra to vysvetľovala aj významnou pomocou pre organizácie zo strany miest a krajov, ktoré športovcom odpustili nájomné a ďalšie náklady v čase uzatvorenia športovísk.

OLOV
pg
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV