Športové
4 min. čítania

Rekordný Olympijský deň s viac než 118-tisíc účastníkmi!

SOV

BRATISLAVA 8. augusta (SOV) – Slovenský olympijský výbor (SOV) v uplynulých dňoch skompletizoval sumár aktivít v rámci osláv Olympijského dňa 2018 z celého Slovenska. Pod hlavičku Olympijského dňa, ktorý sa celosvetovo oslavuje 23. júna, SOV zaradil tohto roku celé portfólio podujatí v olympijskom duchu, ktoré sa na Slovensku realizovali v priebehu mája a hlavne júna.

Olympijský deň (OD) – v tomto roku pilotný projekt Slovenského olympijského výboru – naplnil svoje poslanie. Na celom Slovensku sa v jeho rámci uskutočnilo 600 podujatí dovedna so 118 746 účastníkmi, čo je historický rekord. Doteraz najpočetnejšiu účasť na podujatiach oslavujúcich Olympijský deň SOV evidoval v roku 2005 – 91 031 účastníkov.

Tohtoročnému OD prospelo zlúčenie viacerých podujatí, doteraz realizovaných pod rôznymi „strieškami” – predovšetkým aktivít, v predošlých rokoch organizovaných v rámci Olympijských festivalov Slovenska, ale aj mnohých iných pod rôznorodými názvami – pod spoločnú strechu.

Ilustračná fotografia JÁN SÚKUP
Ilustračná fotografia JÁN SÚKUP

Na základe troch pilierov aktivít propagujúcich olympizmus, ktorými sú pohyb, vzdelávanie a poznávanie, SOV a 21 regionálnych olympijských klubov v spolupráci s ostatnými zainteresovanými stranami (vyššie územné celky, mestá, obce, centrá voľného času i školy) organizoval rozmanité aktivity a zabezpečoval propagáciu olympijských myšlienok po celom Slovensku. Na viacerých miestach podporili oslavy OD aktívnou účasťou naši úspešní olympionici.

Najmasovejšiu účasť (v rámci jedného, ale aj viacerých dní) mali na oslavách OD na týchto podujatiach: OD Petržalky – 7643, Beh OD v Ružomberku – 3000, OD v Žiline - 2750, Kalokagatia v Trnave – 1700, OD v Brezne – 1631, OD v Lučenci – 1456, Centrálny BOD na Aničke v Košiciach – 1422, OD Námestie v pohybe v Šahách – 1300, OD na ZŠ Školská v Stupave – 1000, Šport pre každého a BOD v Prievidzi – 1000.

V duchu tohtoročného motta „Ber to športovo“ boli na oslavách v jednotlivých mestách a obciach dominantné pohybové aktivity (napríklad aj v rámci projektu Vykročte za zdravím). Okrem akcií na konkrétnych miestach sa však uskutočnili aj celoslovenské súťaže SOV s olympijským zameraním – výtvarná a literárna pre mládež a základné kolo vedomostnej súťaže nielen pre základné a stredné školy, ale premiérovo aj pre verejnosť.

Najaktívnejšie školy a organizátori Olympijského dňa

Na základe vyhodnotenia v ôsmich samosprávnych krajoch uvádzame najaktívnejšie materské, základné a stredné školy, ako aj najaktívnejších organizátorov Olympijského dňa 2018 (buď z radov jednotlivcov, alebo organizácií).

Banskobystrický samosprávny kraj: materské školy– MŠ Dolná 57/37, Kremnica

základné školy – ZŠ E. M. Šoltésovej, ul. M. R. Štefánika 3, Krupina, stredné školy –   SOŠ technická a agropotravinárska – Muszaki, Mezogazdasági és Élelmiszeripari Szakkӧzépiskola, Okružná 61, Rimavská Sobota, organizátor – Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica.

Bratislavský samosprávny kraj: materské školy – MŠ Strečnianska 2, Bratislava, základné školy – ZŠ kpt. J. Nálepku, Stupava, stredné školy – Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6, Bratislava, organizátor – Robert Schnürmacher.

Košický samosprávny kraj: materské školy –  MŠ Iliašovce 155, základné školy – ZŠ Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves, stredné školy – Športové gymnázium, Tr. SNP 104, Košice, organizátor – Andrea Baluchová (Spoločný školský úrad Smižany)

Nitriansky samosprávny kraj: materské školy – MŠ Čajkovského 3, Nitra, základné školy – ZŠ s MŠ Demandice,, stredné školy – SOŠ obchodu a služieb, Budovateľská 32, Komárno, organizátor – mesto Šurany.

Prešovský samosprávny kraj: materské školy – MŠ Nižná brána 8, Kežmarok, základné školy – ZŠ Chminianske Jakubovany 270, stredné školy – SPŠ stavebná, Plzenská 10, Prešov, organizátor – Olympijský klub regiónu Prešov.

Trenčiansky samosprávny kraj: materské školy – MŠ Nábr. sv. Cyrila, Prievidza, základné školy – ZŠ Školská 235/10, Považská Bystrica, stredné školy – SOŠ Pruské 294, organizátor – Olympijský klub Prievidza.

Trnavský samosprávny kraj: materské školy – MŠ Školská 907/2, Drahovce, základné školy – ZŠ Školská 5, Veľké Kostolany, stredné školy – Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec, organizátor – Peter Kalapoš (Špačince).

Žilinský samosprávny kraj: materské školy – MŠ Jarná 2602/7, Žilina, základné školy – ZŠ J. A. Komenského, Čadca, stredné školy – Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina, organizátor – Mária Čamborová.