Šport a olympizmus
Oznamy
3 min. čítania

Šanca pre amatérske športové kluby a športové organizácie na získanie financií

(pp)
Ilustračná fotografia.
Foto
TASR/Dušan Hein

Amatérske športové kluby s mládežníckou základňou a športové organizácie už môžu požiadať o finančný príspevok na krytie strát, ktoré im spôsobilo zatvorenie športovísk i nemožnosť realizovať svoje činnosti. Oprávnení žiadatelia môžu žiadosti o finančnú pomoc za obdobie od marca do decembra 2020 posielať Fondu na podporu športu (FNPŠ) do 15. apríla 2021.

Od vlaňajšieho marca sa športový život na Slovensku stále nedostal do riadnych koľají. Prevádzkovatelia pre zatvorené športoviská prichádzajú o veľké príjmy. Trpia i športové kluby, ktoré sú často odkázané len na členské príspevky či dotácie od samospráv alebo štátu.

FNPŠ od 30. marca spustil proces predkladania žiadostí o finančný príspevok určený pre amatérske športové kluby a organizácie na zmiernenie negatívnych následkov pandémie ochorenia COVID-19 na základe výzvy č. 2021/002 z 5. marca 2021. Záujemci o finančný príspevok môžu podávať svoje žiadosti do 15. apríla prostredníctvom elektronického systému na webovej adrese fnps.egrant.sk, na ktorej je zverejnený elektronický formulár. Žiadatelia o príspevok postupujú v súlade s pokynmi uvedenými na webovej stránke. Svoju žiadosť si môžu priebežne ukladať a pred jej odoslaním sa k nej môžu kedykoľvek vrátiť a doplniť ju. Dátum podania žiadosti nemá žiadny vplyv na konečné rozhodnutie o poskytnutí či neposkytnutí príspevku.

Celé znenie výzvy i všetka potrebná dokumentácia je na webovom portáli Fondu na podporu športu.

Podmienkou na prihlásenie sa do výzvy je, aby športové kluby mali minimálne desať aktívnych športovcov a v roku 2019 boli ich príjmy a výnosy minimálne vo výške 20-tisíc eur. „Maximálna výška pomoci pre jeden klub je limitovaná vo výške 50 eur na jedného aktívneho športovca do 23 rokov s minimálne tromi účasťami v súťaži podľa stavu k 30. septembru 2019 (na základe údajov zo žiadostí národných športových zväzov o príspevok uznanému športu na rok 2020),“ uvádza Fond na podporu športu. Žiadatelia môžu žiadať 50 % oprávnených nákladov klubu za oprávnené obdobie.

Celkovo je na výzvu pre amatérske športové kluby vyčlenená suma vo výške 4 milióny eur.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa výzvy č. 2021/002 pre amatérske športové kluby a organizácie sa záujemcovia môžu obrátiť na Fond na podporu športu prostredníctvom e-mailu [email protected] Odpovede na najčastejšie kladené otázky zverejňuje FNPŠ aj TU.

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri