SOŠV
2 min. čítania

Školy v projekte Olympijský odznak všestrannosti

SOŠV

Do projektu Olympijský odznak všestrannosti sa do konca roku 2019 zapojí 24 vybraných základných škôl zo všetkých regiónov Slovenska. Olympijské kluby SR (OK) ako predĺžené ruky Slovenského olympijského a športového výboru budú zodpovedné za výber a samotnú realizáciu testovania 11-12 ročných žiakov.

Každý OK vyberie jednu základnú školu, na ktorej bude prebiehať testovanie. Zodpovedný zástupca OK obdrží od SOŠV na Valnom zhromaždení združenia olympijských klubov (29.11.) menovací dekrét, ktorý ho oprávňuje koordinovať spolu so školou testovanie v jeho regióne. „Som veľmi rád, že sa opäť po rokoch obnovil tento výnimočný projekt a Olympijské kluby sa tešia na zjednodušenú a ľahko realizovateľnú podobu projektu, do ktorej sa budú školy v spolupráci s OK zapájať,“ vyjadril sa predseda Združenia olympijských klubov SR Ivan Čierny.

Vybrané školy obdržia, taktiež od SOŠV prístupové údaje do IT platformy, kde sa budú zadávať všetky výsledky z testovania s automatickým prideľovaním jednotlivých úrovní olympijských odznakov (zlato, striebro, bronz). Pedagógom bude zaslaný od SOŠV balík, ktorý obsahuje (šiltovky, tričká, zošity, šnúrky, vaky). Testovaná škola bude odmenená od SOŠV certifikátom za absolvovanie testovania. Predpokladá sa otestovanie zhruba 400 žiakov do konca roka 2019.

V novom roku 2020 sa bude množina škôl zväčšovať podľa možností a požiadaviek. Veríme, že dobrovoľný projekt Olympijský odznak všestrannosti vzbudí záujem na školách a bude plnohodnotným projektom v procese športovej aktivácie žiakov ako aj identifikácie talentovaných.

Viac o Olympijskom odznaku všestrannosti 

Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri