Šport a olympizmus
5 min. čítania

Slovensko sa môže inšpirovať príkladmi zo Švajčiarska, Česka či Nemecka

Profile picture for user Pasuth
Peter
Pašuth
Na snímke šprintérka Viktória Forsterová.
Foto
SOŠV - Andrej Galica

Epidemiologická kríza na Slovensku a vo svete ukázala, ako je šport extrémne dôležitý pre zdravie národa a celej spoločnosti. Uvedomili si to mnohé krajiny a významne ekonomicky podporujú šport. Financie prisľúbili športovému hnutiu aj štáty, ktorých ekonomiku zasiahla koronakríza oveľa viac ako Slovensko. Napriek veľkým výdajom na boj s koronavírusom schválili Taliansko, Nemecko, Švajčiarsko, Švédsko, Estónsko, Chorvátsko či Česko významné sumy na pomoc športu v časoch koronakrízy.

Vlády jednotlivých členských krajín sa už viackrát zhodli na dôležitosti hospodárskeho a sociálneho významu odvetvia športu. V jednotlivých štátoch postupne prijímajú opatrenia na pomoc športovému sektoru na národnej úrovni od grantov cez podporné finančné schémy, odklady platieb, flexibilnejšie pravidlá štátnej pomoci i zahrnutie športu do plánov obnovy ekonomík. Na Slovensku sa zatiaľ v oblasti športovej ekonomiky a podpory pohybových aktivít zaviedli len minimálne opatrenia.

V európskych krajinách venujú vlády športu významnú pozornosť a nehľadajú sa možnosti, ako ušetriť, kde zoškrtať. Európsky šport má tak väčšie istoty ako slovenský. Inšpiratívnych prípadov a foriem pomoci pre šport v Európe je množstvo.

Veľmi štedrá voči pohybovým aktivitám je švajčiarska vláda, ktorá pripravila pre profesionálne futbalové a hokejové kluby záchranný balíček vo výške 350 miliónov frankov. Ďalších 150 miliónov frankov dostanú iné športové odvetvia a rekreačný šport. Ministri však zdôraznili, že financie nesmú byť použité na mzdy nadpriemerne platených hráčov. „Základy švajčiarskeho športového systému sú ohrozené v dôsledku koronavírusovej pandémie. Predošlé finančné krízy nám ukázali, že šport utrpí oveľa vážnejšie a trvalejšie straty ako ekonomika,“ odôvodňuje švajčiarska vláda pôžičku pre športový sektor. Federálna vláda a autority v kantónoch chcú v spolupráci s Medzinárodným olympijským výborom podporiť približne 60 medzinárodných športových federácií, ktorým hrozí pre rušenie veľkých akcií finančný kolaps.

Neprofesionálne kluby, telovýchovné jednoty a športové spolky v Česku môžu z dotačného programu podpory športových organizácií Covid Sport získať až jednu miliardu eur. „Program podporí najmä športové organizácie, ktoré prevádzkujú športoviská, alebo ich majú v dlhodobom prenájme a tie museli byť pre epidemiologickú situáciu uzatvorené,“ vysvetľuje predseda Národnej športovej agentúry Milan Hnilička.

Medzi prvými s pomocou športu zareagovala švédska vláda, ktorá na zmiernenie ekonomických dopadov pandémie uvoľnila už v marci prvých 50 miliónov eur a ďalšie financie dala športu aj v nasledujúcich týždňoch. Rovnakú sumu prisľúbila pre šport aj talianska vláda, športové kluby a organizácie sa môžu uchádzať aj o ďalšie balíčky pomoci vrátane finančnej. Granty vo výške 20 miliónov eur môžu dostať aktívne športové organizácie v Estónsku. Chorvátsky šport dostal na podporu na mzdy za marec, apríl a máj pre trénerov, inštruktorov, fyzioterapeutov i iného administratívneho a technického personálu v kluboch sumu 40 miliónov kún (533 000 eur). Nárok na podporu má približne 3000 ľudí, ktorí sú zamestnaní v športovom sektore a nemajú iný zdroj príjmov.

Nemecký parlament už schválil niekoľkomiliónovú dotáciu pre nemecké profesionálne kluby z nižších basketbalových, hokejových, hádzanárskych či volejbalových súťaží. Suma pomoci môže dosiahnuť až 200 miliónov eur. Nemecký olympijský a športový výbor (DOSB) dotáciu označil za nevyhnutnú pre zachovanie rozmanitosti športov v krajine.

Nórska vláda sa dohodla na záchrannom fonde na kompenzáciu dopadov zrušených podujatí plánovaných na marec a apríl - do športového sektora bude fond rozdeľovať do 60 miliónov eur. Islandská vláda zasa rozdelí 6,4 milióna eur na šport a kultúru. V Dánsku schválili 6 miliónov eur na podporu zrušených akcií s viac ako 1000 divákmi, športový sektor sa bude deliť s kultúrou. Fínska vláda prisľúbila pomoc pre šport vo výške 30 miliónov eur formou odloženia platieb daní, ciel i DPH. V Rakúsku sa o opatreniach ešte rokuje, riadiaca organizácia pre šport Sport Austria však už môže počítať pre celý sektor s minimálnou podporou vo výške 100 miliónov eur. Navyše športové združenia sa môžu uchádzať o náhrady z fondov pre malé a stredné podniky a živnostníkov.

Dnes ešte nie je možné vyčísliť všetky straty pre slovenské športové prostredie. Podľa Štúdie ekonomického dopadu športu, na ktorú sa v analýze odvoláva hlavná kontrolórka pre šport Alica Fisterová, má šport na Slovensku 1,31 % podiel na hrubom domácom produkte a 2,03 % podiel zamestnanosti v hospodárstve, v ktorom sú zahrnutí zamestnanci a samostatne zárobkovo činné osoby. V celej Európskej únii sú čísla oveľa vyššie, šport má 2,2 % podiel na HDP a 2,72 % podiel na zamestnanosti. Aj z predošlých čísel je zrejmé, že šport si na Slovensku v súčasnej náročnej situácii zaslúži oveľa väčšiu pozornosť a podporu, ako mal doteraz.

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri