Šport a olympizmus
3 min. čítania

Slovenský olympijský a športový výbor reaguje na čoraz silnejší hlas boja proti obťažovaniu v športe. Spustil iniciatívu „Šport v bezpečí”

Nielen vo svete, ale i na Slovensku sa čoraz hlasnejšie a priamejšie hovorí o rôznych formách obťažovania. Svet športu nie je výnimkou. Slovenský olympijský a športový výbor v spolupráci s Komisiou SOŠV pre ženy a šport a Komisiou športovcov SOŠV spustili iniciatívu „Šport v bezpečí”, ktorej cieľom je pomocou anonymného dotazníka zistiť, či sa slovenskí športovci v súvislosti so svojou aktívnou kariérou stretli s akoukoľvek formou obťažovania alebo zneužívania. 

„Slovenskému olympijskému a športovému výboru ako streche športu na Slovensku nie je táto téma ani zďaleka ľahostajná. Akúkoľvek formu obťažovania maximálne odsudzujeme a nezakrývame si pred týmto problémom oči. Záleží nám na tom, aby naši športovci napredovali a športovali v bezpečí,” ozrejmila vznik iniciatívy „Šport v bezpečí” za SOŠV Kristína Czuczová, marketingová riaditeľka organizácie.

Priznáva, že iniciatíva vznikla na základe čoraz väčšieho tlaku na bezpečnosť v športe a mnohých medializovaných škandálov v zahraničí. SOŠV si chce byť istý, že Slovenska sa problémy obťažovania či zneužívania v športe netýkajú a ak áno, je pripravený zakročiť. 

Anonymný dotazník si športovci našli vo svojich e-mailových schránkach

SOŠV deklaruje, že prieskum je anonymný a k výsledkom bude mať prístup len úzky okruh ľudí z SOŠV, ktorí stoja za iniciatívou. „Uvedomujeme si, že ide o nesmierne chúlostivú a osobnú tému. Dotazník je anonymný, ale športovci majú možnosť uviesť aj meno. V prípade potreby sme pripravení zakročiť a športovcom podať pomocnú ruku. Samozrejme, nič, čo sa v dotazníku uvedie, nebude zverejnené bez súhlasu dotknutej osoby,” dodáva Czuczová.

Anonymný dotazník bol olympijským výborom rozposlaný na e-mailovú databázu športovcov. Momentálne prebieha zber dát, ktorý sa následne bude analyzovať. Výsledky prieskumu budú spracované do anonymnej číselnej podoby a uverejnené na webovej stránke SOŠV. SOŠV verí, že športovci iniciatívu privítajú. „Ich úprimné odpovede nie sú dôležité len pre súčasnú generáciu športovcov, ale aj pre budúce generácie,” zdôraznila dôležitosť iniciatívy Czuczová.

Komisia pre ženy a šport vydala smernicu o ochrane športovcov

Komisia SOŠV pre ženy a šport v spolupráci s právnym oddelením SOŠV pripravili smernicu o ochrane pred diskrimináciou, obťažovaním, šikanou a zneužívaním v športe. „Cieľom smernice je zaistiť vysoké štandardy tejto ochrany v podmienkach olympijského a športového hnutia na Slovensku. Veríme, že zároveň bude slúžiť ako vzor pre všetky členské subjekty, najmä športové zväzy,” vyjadrila sa predsedníčka Komisie SOŠV pre ženy a šport Monika Šišková. Smernica je uverejnená na webe Slovenského olympijského a športového výboru a je dostupná širokej verejnosti.

Celé znenie smernice

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia
Partneri Maison Slovaque