SOŠV
3 min. čítania

Slovenský olympijský a športový výbor sa zapojil do projektu trvalej udržateľnosti v športe

Igor Kováč
Účastníci úvodného stretnutia k projektu ASAP v Prahe. Foto: český NOV

Strešná organizácia slovenského športu Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) sa stal súčasťou medzinárodného projektu pod názvom „As sustainable as possible“ (ASAP), ktorého sa pod koordinátorskou taktovkou Českého olympijského výboru zúčastňujú okrem Slovenska aj národné olympijské výbory Dánska, Fínska, Nemecka a Maďarska.

Cieľom projektu je motivovať všetky zúčastnené NOV, aby vytvorili, implementovali a prípadne vylepšili svoje stratégie trvalo udržateľného rozvoja v rámci svojich organizácií i navonok, a stali sa tak národnými mentormi v tejto oblasti pre ostatné športové organizácie. NOV Dánska, Fínska a Nemecka sa do projektu ASAP zapojili s úmyslom podeliť sa o svoje skúsenosti s NOV Česka, Maďarska a Slovenska, pre ktoré je ekonomická, ekologická či sociálna udržateľnosť v najbližších troch rokoch veľkou motiváciou.

Úvodný seminár k odštartovaniu projektu prebehol začiatkom februára v Prahe. Zástupkyňa českého koordinátora Jana Janotová sa na margo projektu vyjadrila slovami: „Máme obrovskú radosť, že sa Európska komisia rozhodla udeliť grant ČOV práve pre projekt ASAP. Prostredníctvom športu máme možnosť ovplyvniť mnohých ľudí aj v iných oblastiach, ako len v rámci pohybu ako takého. Sme veľmi radi, že sme dostali možnosť učiť sa od tých najlepších a veríme, že nadobudnuté skúsenosti budú pre nás prínosom.“

ASAP logoNa úvodnom stretnutí sa v priebehu praktickej časti seminára zástupcovia jednotlivých krajín zoznámili so základnými konceptmi integrovaného prístupu k problematike trvalej udržateľnosti, dohodli sa na ďalších krokoch a spoločne vybrali logo, ktoré bude projekt ďalšie tri roky reprezentovať.

SOŠV čaká v najbližších mesiacoch realizácia analýzy stavu organizácie v rámci trvalej udržateľnosti, ktorá bude podkladom pre vypracovanie návrhu stratégie trvalo udržateľného rozvoja a jej následnú aplikáciu. Tieto kroky budú realizované aj v spolupráci s dánskym NOV, ktorý je na najbližšie tri roky partnerskou organizáciou SOŠV. Dánsko patrí k celosvetovým lídrom v rámci aplikácie trvalo udržateľných princípov a ponúka celý rad inšpiratívnych príkladov aj mimo tejto oblasti, ktoré je možné v slovenskom športe nasledovať. Vzhľadom na skutočnosť, že slovenská a dánska strešná organizácia majú už dlhšie obdobie veľmi dobré bilaterálne vzťahy, projekt ASAP sa stal dobrou príležitosťou ako ich ešte prehĺbiť a rozšíriť aj o ďalšie oblasti spolupráce.

OLOV
pg
konferencia
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV