Aktuality
1 min. čítania

Slovenský olympijský výbor podnikol ekologické opatrenia, chce ísť príkladom

Ján Šiller

Bratislava 19. septembra – V sídle Slovenského olympijského výboru sa od začiatku roka recykluje plast i papier. Pracovníci sekretariátu SOV tieto materiály separujú a následne sa starajú o ich ekologickú likvidáciu.

Keďže sa separovaného plastu hromadilo veľa, na sekretariáte od septembra pristúpili k opatreniu, ktoré výrazne znižuje množstvo vyprodukovaného odpadu. Pitný režim pre pracovníkov sekretariátu namiesto plastových PET fliaš zabezpečujú filtračné výdajníky vody, ktoré sú napojené priamo na mestskú vodu z vodární. Tá má aj podľa nedávneho rozboru dobrú kvalitu a je vhodná na každodenné pitie. Slovenský olympijský výbor verí, že si z tohto ekologického prístupu vezmú príklad aj ďalšie (nie len) športové inštitúcie, ktoré na tento aspekt doteraz nemysleli.

Slovenský olympijský výbor podnikol ekologické opatrenia, chce ísť príkladom