Športové aktuality
2 min. čítania

Slovenský olympijský výbor používa softvér ako najmodernejšie firmy sveta

Bratislava 25. jún (DSS) - Z povahy práce zamestnancov Slovenského olympijského výboru (SOV) vyplýva nutnosť veľa cestovať do zahraničia. Práve mobilita však býva často nočnou morou pre IT-správcov v dôsledku neustále sa meniacej konektivity a rôznej úrovne zabezpečenia sietí v rôznych krajinách. Často dochádzalo aj k výpadkom vlastného servera, resp. internetového pripojenia v mieste sídla. Vznikali problémy s prístupom k e-mailom a k dokumentom uloženým na serveri. Lokálne technické vybavenie totiž nedokázalo ponúknuť požadované možnosti zabezpečenia údajov, ani ich zálohovanie, či nasadenie komunikačných služieb bez investície. Nehovoriac o problémoch s prístupom k e-mailom a dokumentom z mobilných zariadení.

Vzhľadom na to, že zamestnanci SOV boli zvyknutí na technológie spoločnosti Microsoft a vyškolení na ne, najmä na prístup k elektronickej pošte cez Outlook a zdieľanie kalendárov na účel plánovania služobných ciest a dovoleniek, rozhodli sa prejsť na Office 365. Služba Office 365 poskytuje prístup k nástrojom balíka Microsoft Office takmer z ľubovoľného miesta a s jednoduchou správou IT.

„Hľadali sme riešenie, ktoré by spĺňalo naše požiadavky na zvýšenie dostupnosti našich komunikačných služieb pri častých služobných cestách.  Zároveň sme chceli zabezpečiť dáta pred akoukoľvek udalosťou, ktorá by zničila našu lokálnu infraštruktúru. Naša jediná podmienka bola - žiadne investície do ďalšieho hardvéru. Riešenie Office 365 splnilo všetky naše požiadavky, dokonca nám navyše umožnilo šetriť prevádzkové náklady. Počas migrácie služieb spoločnosť Data System soft realizovala skoro všetky práce automatizovane, čo malo vplyv na dĺžku a cenu celého riešenia, ako aj minimálny vplyv na prácu zamestnancov,“ povedal generálny sekretár Slovenského olympijského výboru Jozef Liba.

Office 365 vo svete používajú napríklad spoločnosti Capgemini, Johnson Controls či Telefónica. Na Slovensku tieto služby využívajú napríklad Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave či eventová agentúra Creative Pro.

OLOV
pg
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV