Športové aktuality
7 min. čítania

Slovenský olympijský výbor sa transformoval na strešnú organizáciu slovenského športu s názvom Slovenský olympijský a športový výbor, schválil aj nové logo

TASR, sou

Šamorín 7. decembra (TASR, SOV) - Slovenský olympijský výbor (SOV) sa transformoval na strešnú organizáciu slovenského športového hnutia. Piatkové 55. valné zhromaždenie v Olympijskom tréningovom centre X-Bionic Sphere v Šamoríne-Čilistove schválilo návrh Stanov SOV vrátane zmeny názvu organizácie na Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV). Rozšírený názov vyjadruje rozšírenie organizácie, ktorá pod svoje krídla môže prijať nových členov. Ku zmene došlo po bezmála 26 rokoch existencie SOV. Pri hlasovaní o transformácii SOV na SOŠV boli za predložený návrh všetci prítomní členovia SOV s výnimkou troch kolektívnych, ktorí sa zdržali.

K novým stanovám a novému názvu, ku ktorému neboli žiadne pripomienky, pribudol aj nový emblém (logo) organizácie, takisto schválený bez pripomienok. Ide o štátny znak SR, pod ktorým sa nachádza päť olympijských kruhov. Logo, ktoré je len vo vizuálnej podobe (bez textového označenia, vďaka čomu bude jeho použitie oveľa variabilnejšie než v prípade predošlého) zodpovedá novým požiadavkám Medzinárodného olympijského výboru (MOV), ktoré vyžadujú spojenie štátneho a olympijského symbolu, pričom pomer veľkosti týchto dvoch symbolov nesmie byť menší ako 2:1. Nový emblém ešte podlieha schváleniu zo strany MOV, ale pri predbežných konzultáciách o jeho podobe nevzniesli právne ani marketingové oddelenie MOV žiadne námietky, takže schválenie by malo byť len rutinnou formalitou.

Pohľad do pléna počas rokovania.
Foto
JÁN SÚKUP

Do radov členských subjektov SOŠV bude možné prijať aj všetky slovenské zväzy neolympijských športov, ktoré sa doteraz nemohli stať členmi. SOV už dosiaľ združoval veľkú väčšinu z dovedna 68 uznaných slovenských športových zväzov. "V našej práci sa nezmenilo až tak veľa, nerozdeľovali sme zväzy na veľké a malé, na olympijské a neolympijské. Budeme pokračovať v tom, čo robíme, ale s silnejším mandátom aj hlasom voči ostatným. Táto zmena sa bude aplikovať v praxi, dôvera sa bude testovať a budeme na nej pracovať," zdôraznil po skončení rokovania prezident SOŠV Anton Siekel.

Upravené znenie bodu 11 čl. I (Základné ustanovenia) v Stanovách SOŠV má po túto podobu: "Olympijské a športové hnutie v Slovenskej republike tvoria národné športové zväzy, ktorých športy sú zaradené do programu hier olympiády a zimných olympijských hier, národné športové zväzy, ktorých strešné medzinárodné federácie sú uznané MOV a ktorých športy nie sú zaradené v programe olympijských hier, ďalšie národné športové zväzy uznané MŠVVaŠ SR, a členovia všetkých vyššie uvedených zväzov, členovia komisia športovcov SOŠV, členovia MOV v Slovenskej republike, významné osobnosti športu, olympijské kluby, ďalšie zložky SOŠV a ďalšie športové, kultúrne alebo výchovno-vzdelávacie organizácie a inštitúcie, ktoré sa dobrovoľne podieľajú na plnení úloh olympijského a športového hnutia."

Za transformáciu SOV na SOŠV s výnimkou troch zahlasovali všetci prítomní členovia.
Foto
JÁN SÚKUP

V súčasnosti figuruje mimo strešnej organizácie pätnásť uznaných športových zväzov (americký futbal, boccia a boule lyonnaise, bridž, dráhový golf, kickbox, korfbal, kulturistika, fitnes a silový trojboj, letecké športy, motocyklový šport, muay thai, pétanque, psie záprahy, rybolovná technika, skialpinizmus, šípky), takisto pätnásť neuznaných športových zväzov (aikido, bandy hokej, go, hokejbal, jiu-jitsu, kendo, kolky, nohejbal, malý futbal, pretláčanie rukou, rádioamatérstvo, sambo, športová kynológia, sumo, športové modelárstvo) a uznaná národná športová organizácia Klub slovenských turistov. Zástupcovia viacerých nečlenských zväzov boli pozvaní na 55. VZ SOV. O prijímaní prvých z nich za členov SOŠV sa bude rokovať na jarnom 56. VZ SOŠV, keď budú nové stanovy po schválení zo strany MOV ratifikované. Účinnosť nadobúdli prijatím uznesenia na 55. VZ SOV.

Na začiatku rokovania vystúpil splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl, ktorý uvítal proces utvorenia strešnej organizácie slovenského športu: "Pre štát je veľmi dôležité mať partnera z oblasti športu. Z právneho pohľadu SOV je mimovládna nezisková organizácia a bol by som veľmi rád, keby sa jeho prostredníctvom hlas športovej obce posilnil aj cez radu vlády pre mimovládne neziskové organizácie. Fakt, že sa po prvý raz zúčastňujem na valnom zhromaždení vašej organizácie, vnímam ako začiatok novej spolupráce."

Pohľad na predsednícky stôl počas vystúpenia Martina Giertla.
Foto
JÁN SÚKUP

Valné zhromaždenie sa premiérovo nekonalo v Bratislave, uskutočnilo sa v Šamoríne-Čilistove. Právo hlasovať na 55. VZ malo 78 členov SOV, ktorí disponovali dovedna 114 hlasmi. Na schválenie zmeny stanov (a s tým súvisiacej zmeny názvu aj emblému organizácie) sa vyžadovala dvojtretinová väčšina hlasov prítomných členov. Zo 60 prítomných členov (spolu 91 hlasov) bolo za 57 (86), zdržali sa Slovenský futbalový zväz, Slovenský tenisový zväz a Klub športových redaktorov SSN (spolu 5 hlasov). Ich zástupcovia v diskusii vysvetľovali, prečo sa zdržali podpory návrhu.

"Naši zástupcovia a odborníci sa zúčastňovali na pravidelných stretnutiach pracovnej skupiny, kde sa riešila táto otázka. Sme za myšlienku vytvoriť strešnú organizáciu, ale kládli sme otázky a nie všetky boli zodpovedané. Keď chceme niečo pripraviť, mali by sme vedieť, do čoho ideme. Nejde nám o to, aby sme si nejakým spôsobom uhájili postavenie, aby sme získali viac finančných prostriedkov alebo neprišli o tie, ktoré máme. Chceme, aby sa vytvoril systém, to určite budeme podporovať. Nebolo nám odpovedané na niektoré otázky, tak sme to vyjadrili, že sme sa zdržali hlasovania. Veríme, že diskusia bude pokračovať a budeme naďalej jej súčasťou, aby bol výsledok aj podľa našich predstáv," uviedol generálny sekretár Slovenského futbalového zväzu Jozef Kliment.

Prezident SOV Anton Siekel si dva roky po zvolení na čelo organizácie pripísal významný úspech.
Foto
JÁN SÚKUP

"Pristupoval som dnešnému dňu s pokorou, ale aj sebadôverou. Nie je náhoda, že sme to zavŕšili podľa môjho názoru úspešne. Ďakujem za prejav dôvery v projekt, ktorý sme pripravili zodpovedne, aby sa dnešný deň zapísal do novodobej histórie slovenského športu ako významný míľnik. Prvý krok sme spravili dnes, verím, že keď raz niekto bude hodnotiť našu prácu, spomenie si na 7. december 2018 ako na deň, keď sa začalo niečo nové a aspoň také úspešné, ako to doterajšie,“ povedal v záverečnom hodnotení prezident SOŠV Anton Siekel.

Anton Siekel, ktorý je v najvyššej funkcii od 26. novembra, po dvoch rokoch pôsobenia naplnil ambíciu transformovať SOV na strešnú organizáciu slovenského športu, ktorú pred šiestimi rokmi neúspešne presadzoval jeho predchodca a súčasný čestný prezident SOV František Chmelár. Ten v diskusii k prijatiu historického rozhodnutia zablahoželal a konštatoval: „Dnešný deň považujem za veľmi významný a sviatočný. To, čo sme pred rokmi začali, sa dnes dotiahlo do konca. V tejto chvíli na Slovensku vzniklo najväčšie občianske zoskupenie, ktoré združuje viac než päťstotisíc ľudí.“ Uviedol zároveň, že samotný vznik „strechy“ nie je cieľom, ale len prostriedkom na napĺňanie mnohých cieľov, sledujúcich zlepšenie postavenia slovenského športu a celkovej situácie v ňom.

Národný olympijský výbor ako strešná organizácia športového hnutia nie je novinka, Slovensko sa touto cestou vydalo ako 35. krajina v Európe. "Najväčšia inšpirácia, ktorá v nás rezonovala už mnohé roky, bol Nemecký olympijský a športový výbor. Po určitej krízovej situácii v riadení športu v období 2000 až 2006 došlo k spojeniu Nemeckej konfederácie športu a Nemeckého olympijského výboru. V roku 2006 vznikol spoločný výbor, celý proces aj jeho vyústenie do spoločného celku boli naša hlavná inšpirácia," dodal generálny sekretár SOŠV Jozef Liba pre TASR.
   

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri