Šport a olympizmus
Bratislava
4 min. čítania

SOŠV a JDS budú spoločne presadzovať športové a pohybové aktivity pre zdravie seniorov na Slovensku

SOŠV/JDS
Predseda JDS Michal Kotian a prezident SOŠV Anton Siekel pri podpise memoranda o spolupráci.
Foto
Andrej Galica, SOŠV

Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) a Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS) vo štvrtok podpísali v priestoroch Slovenského olympijského a športového múzea v bratislavskom Dome športu Memorandum o spolupráci.

Memorandum prináša konkrétne spoločné aktivity, najmä vytvorenie spoločného dlhodobého projektu športových a pohybových aktivít, ktoré budú prínosom pre zdravie všetkých seniorov na Slovensku.

Anton Siekel
Anton Siekel
Foto
Andrej Galica

Prezident SOŠV Anton Siekel na margo podpisu memoranda povedal:

„Jedným z cieľov Slovenského olympijského a športového výboru je rozhýbať celé Slovensko. Začiatkom septembra sme rozbehli ďalší ročník Olympijského odznaku všestrannosti (OLOV), do ktorého sa v predošlom školskom roku zapojilo 33-tisíc detí z celého Slovenska. Nemôžeme sa však zameriavať len na mladú generáciu, musíme myslieť na každého člena spoločnosti.

Vnímame, že aktívny život je prínosom nielen pre seniorov, ale aj pre štát. Fakt, že memorandum o spolupráci podpisujeme v priestoroch nášho múzea, ktoré je plné inšpiratívnych príbehov našich športovcov, vnímam ako symbolický. My chceme spoločne inšpirovať čo najviac seniorov, aby pravidelne športovali.

S Jednotou dôchodcov na Slovensku máme dlhodobú spoluprácu, ale teraz ju chceme ešte rozvinúť a spoločne sa pokúsiť o vytvorenie podmienok na pravidelné športovanie seniorov. Dohodli sme sa o tom spontánne počas Celoslovenských športových hier JDS v Košiciach.

Pre našich seniorov chceme vytvoriť motivačný projekt, aby sa aj oni zapojili do pohybových aktivít. V rámci medzigeneračnej solidarity by sme radi prepojili projekt OLOV v školách s aktivitami Jednoty dôchodcov na Slovensku. Memorandum o spolupráci predstavuje základný štartovací bod.“

Michal Kotian.
Michal Kotian.
Foto
Andrej Galica, SOŠV

Predseda Jednoty dôchodcov na Slovensku Michal Kotian nadviazal:

„Toto je historický okamih. Naša spolupráca má hlboké historické korene, už v minulosti prebiehala spontánne na krajských úrovniach. Teraz chceme túto spoluprácu postaviť na vyššiu úroveň a spoločne sa snažiť prostredníctvom pravidelných pohybových aktivít zlepšiť zdravotný stav ľudí tretieho veku na Slovensku.

Oceňujeme, že SOŠV realizuje úspešný projekt športovania s mládežou na školách. Tento projekt naznačuje, že rovnako úspešná môže byť aj spolupráca so seniormi. Dokonca chceme spoločne obidve aktivity prepájať v rámci medzigeneračnej solidarity a spolupráce.

Nápad podpísať spoločne Memorandum o spolupráci vznikol spontánne v rámci našej spolupráce na Celoslovenských športových hrách JDS v Košickom samosprávnom kraji v auguste 2023, kde SOŠV prišiel s myšlienkou nadviazať na mládežnícky projekt a pripraviť v spolupráci s JDS podobný projekt pre všetkých seniorov na Slovensku.

Naším cieľom je zapojenie čo najväčšieho počtu seniorov do športových aktivít. Doteraz sa JDS pri športových aktivitách zameriavala predovšetkým na výkony športovcov v seniorskom veku na okresných, krajských a celoslovenských kolách športových hier. Dnes nám však ide o masovosť. Chceme do pravidelného športovania zapojiť oveľa viac ľudí, aby si takto upevňovali zdravie. Sme radi, že nám SOŠV pripraví metodiku a my spomedzi našich členov vo všetkých okresoch vytypujeme ambasádorov.“

Na spoločnej fotografii zľava Gábor Asványi, Anna Oťapková, Anton Siekel, Daniela Kňaze Doležalová, Michal Kotian a Ján Hlaváč.
Na spoločnej fotografii zľava Gábor Asványi, Anna Oťapková, Anton Siekel, Daniela Kňaze Doležalová, Michal Kotian a Ján Hlaváč.
Foto
Andrej Galica, SOŠV

Okrem najvyšších predstaviteľov oboch organizácii pri podpise memoranda asistovali aj výkonný riaditeľ SOŠV Gábor Asványi, predsedovia dvoch krajských organizácií JDSAnna Oťapková z Nitrianskeho a Ján Hlaváč z Banskobystrického samosprávneho kraja, ako aj expertka JDS pre oblasť zdravotníctva Daniela Kňaze Doležalová, ktorá už dlhší čas spolupracuje so SOŠV ako lekárka našich olympijských výprav.

OLOV
pg
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV