Športové aktuality
6 min. čítania

SOŠV komunikuje s oboma lyžiarskymi subjektmi, prioritou sú športovci a riešením do budúcna Športový arbitrážny súd

(pp)
Prezident SOŠV Anton Siekel (vľavo) a generálny sekretár SOŠV Jozef Liba počas brífingu k situácii v slovenskom lyžiarskom hnutí.
Foto
TASR/MARTIN BAUMANN

Riešenie sporov medzi Slovenskou lyžiarskou asociáciou (SLA) a Zväzom slovenského lyžovania (ZSL) bude behom na dlhú trať a nebude ich možné vyriešiť v priebehu zopár týždňov. Pre Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) sú prioritou predovšetkým športovci, v celom spore bude obhajovať predovšetkým ich záujmy. Riešením pre budúcnosť by bolo vytvorenie národného Športového arbitrážneho súdu, ktorý by riešil podobné problémy.

Predstavitelia Slovenského olympijského a športového výboru už vstúpili do rokovaní s Medzinárodnou lyžiarskou federáciou (FIS), ministerstvom školstva, SLA i ZSL. So zástupcami oboch subjektov, prezidentom SLA Ivanom Ivaničom i výkonným viceprezidentom ZSL Ladislavom Smolenom už hovoril aj prezident SOŠV Anton Siekel.

„Momentálny stav nie je pre nikoho uspokojivý. Chceme zabrániť väčším škodám. Našou snahou bude, aby sa táto prechodná doba čo najviac skrátila. Ak je športovec nespokojný s prácou funkcionárov, potom nezáleží na tom, ako sa zväz volá. Budeme v najbližších dňoch ďalej komunikovať so všetkými zainteresovanými stranami a radi by sme dospeli do stavu, keď bude všetko vyriešené. Určite budeme hľadať príčiny, prečo vznikol terajší stav a chcieť prijať závery, aby v budúcnosti k podobným situáciám nedochádzalo,“ uviedol na utorňajšom brífingu s médiami prezident SOŠV Anton Siekel.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pred týždňom oznámilo, že začalo robiť opatrenia a konanie, na konci ktorého by mali SLA odobrať štatút národného športového zväzu. Štátny tajomník Ivan Husár už viackrát zdôraznil, že ministerstvo chce postupovať v súlade so zákonom a nebude to krátky proces. Na základe rozhodnutia FIS nemôže vykonávať SLA viaceré technické úkony a momentálne má aj pozastavené v organizácii členstvo.

Pre Slovenský olympijský a športový výbor je prioritou, aby sa všetci slovenskí lyžiari a snoubordisti mohli bez problémov zúčastňovať na medzinárodných súťažiach. 

Súčasná situácia neznamená, že SLA definitívne prišla o štatút národného športového zväzu či nebude môcť reprezentovať Slovensko v rámci FIS. Rovnako však môže napokon nastať situácia, že všetky tieto úlohy prevezme ZSL. Tento proces sa môže uzavrieť pravdepodobne až na májovom rokovaní kongresu FIS. Štatút národného zväzu môže mať len jeden subjekt a ten musí zastupovať všetky odvetvia daného športu, nie iba jedno.

Úlohy národného lyžiarskeho zväzu dočasne prevzal SOŠV, ktorý od minulého piatka aj prihlasuje pretekárov na jednotlivé súťaže. SOŠV, pre ktorý je prioritou, aby sa všetci slovenskí lyžiari a snoubordisti mohli bez problémov zúčastňovať na medzinárodných súťažiach, môže technickú stránku pokrývať dočasne, ale nemôže to byť trvalý stav. „Nemôžeme ani pracovať na rozvoji lyžiarskeho športu, za to je zodpovedný príslušný národný zväz. Pravdu povediac, z pohľadu medzinárodného športového hnutia to nie je pre Slovensko úplne najlepšia vizitka,“ priznal Anton Siekel, ktorý ako riešenie na predchádzanie podobných problémov ponúka zriadenie Športového arbitrážneho súdu. Tento inštitút zatiaľ v slovenských právnych predpisoch neexistuje.

Jeho zavedenie sa už dlhšie snaží presadiť SOŠV v spolupráci s kompetentnými orgánmi a odborníkmi na športové právo. „Mohol by pracovať pod SOŠV a mal by všetky predpoklady, aby riešil podobné situácie v duchu fair play. Športovci či zväzy by dostali v ňom priestor uplatniť svoje názory na krivdu alebo situáciu, ktorá im prekáža. Pevne verím, že do najbližšieho valného zhromaždenia sa nám podarí pripraviť tento projekt tak, aby sme ho mohli prezentovať našim členom,“ potvrdil Anton Siekel.

Súčasná situácia sa výrazne dotýka aj organizovania marcových pretekov Svetového pohára zjazdárok v Jasnej. Generálny sekretár SOŠV Jozef Liba i športový riaditeľ Roman Buček sú v dennom kontakte s predstaviteľmi FIS. „Až na kongrese FIS môže dôjsť k vylúčeniu a následne k odobreniu nového členstva, skôr nemôže nastať táto situácia. SLA je stále člen FIS, len s pozastavenou činnosťou. Pochybujem, že pre SLA by zvolávali mimoriadny kongres. Naplno beží lyžiarska sezóna a majú iné problémy s tým, čo sa deje vo svete. Ak to kongres nevyrieši, dočasná úloha bude na SOŠV naďalej,“ povedal generálny sekretár SOŠV Jozef Liba.

SLA na začiatku tohto týždňa upozornila, že môže prísť k porušeniu zákonov o ochrane osobných údajov, ak by nemohla ďalej prihlasovať pretekárov priamo ona. SOŠV už vyriešil aj tieto otázky. „Máme dohodu medzi SLA ako správcom databázy športovcov, v ktorej je zakotvená možnosť, aby sme my pokračovali v nakladaní s osobnými údajmi. Aj FIS má svoj reglement, ktorý je v súlade s našimi zákonmi. Momentálne to posudzuje naše právne oddelenie. Vyzerá to, že všetko je v súlade so všetkými právnymi normami,“ uviedol športový riaditeľ SOŠV Roman Buček.

V súčasnosti je členom SOŠV za lyžiarsky šport SLA. ZSL však už pred niekoľkými mesiacmi tiež predložil žiadosť o prijatia za člena SOŠV a prostredníctvom rezortného ministerstva sa chce stať aj národným športovým zväzom pre lyžovanie. „Prihlášku od ZSL za člena sme dostali už pred niekoľkými mesiacmi. Posúdila ju príslušná komisia a výkonný výbor SOŠV už odporučil, aby sa na najbližšom zasadnutí prihláška schválila. Nie je však možné, aby dve občianske združenia zastupovali rovnaký šport, vylučujú to stanovy SOŠV aj Medzinárodný olympijský výbor. Budeme posudzovať, či bude SLA stále držiteľom štatútu národného športového zväzu. Ak nebude, je možné prijať za národný športový zväz ZSL. V opačnom prípade bude ZSL prijatý ako subjekt podporujúci všeobecne šport, bez toho, aby zastupoval iba lyžovanie,“ doplnil Anton Siekel.

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri