Šport a olympizmus
3 min. čítania

SOŠV nadviazal ďalšiu spoluprácu na podporu duálnej kariéry športovcov

Prezident SOŠV Anton Siekel a predseda správnej rady Vysokej školy Danubius Džalal Gasymov pri podpise Memoranda.

Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) chce pomáhať vrcholovým športovcom pripravovať sa aj na život po skončení kariéry. Športovcom by chcel v budúcnosti sprostredkovať informácie z rôznych oblastí života a podporiť ich ďalšie vzdelávanie. Jednou z foriem napĺňania týchto ambícií bude aj spolupráca s Vysokou školou Danubius.

Jedným z cieľov SOŠV je, aby vzdelávacie inštitúcie pochopili zvláštnosti životov športovcov. Tých chce SOŠV podporovať v ich štúdiu, aby sa čo najlepšie pripravili na život po kariére. Okrem podpory vzdelávanie sú dôležitými aspektami tiež poradenstvo či pomoc pri zapojovaní športovcov do pracovného procesu. Rovnaké formy na podporu duálnej kariéry už využívajú viaceré národné olympijské výbory a podporuje ich aj Medzinárodný olympijský výbor. Európska únia už tiež vydala vlastné usmernenie na implementáciu duálnej kariéry športovcov.

V rámci snahy napĺňať stanovené ciele chce SOŠV spolupracovať s viacerými vzdelávacími inštitúciami. Okrem tradičných škôl, ktoré sú už členmi SOŠV (Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, Fakulta športu Prešovskej univerzity, Univerzita Mateja Bela), oslovuje na spoluprácu aj ďalšie inštitúcie. Z tohto dôvodu podpísal prezident SOŠV Anton Siekel s predsedom správnej rady Vysokej školy Danubius Džalalom Gasymovom Memorandum o vzájomnom porozumení a spolupráci oboch inštitúcií.

Cieľom spolupráce je podpora vytvárania podmienok na rozširovanie duálnych kariér v športe, predovšetkým v oblasti poskytovania flexibilných spôsobov vzdelávania športovcov počas priebehu ich aktívnej športovej kariéry.

SOŠV sa zaviazal vytvárať podmienky podporujúce zvyšovanie záujmu športovcov v aktívnej fáze ich kariéry o získavanie a rozširovanie ďalšieho vzdelávania v rámci prípravy na život po ukončení aktívnej športovej kariéry a propagovať duálne kariéry športovcov. Vysoká škola Danubius zasa pripraví podmienky umožňujúce štúdium a získanie plnohodnotného vysokoškolského vzdelania športovcom počas ich aktívnej kariéry s cieľom pripraviť ich na následný profesionálny život po skončení aktívnej športovej kariéry, a to predovšetkým prispôsobením kurikúl a podporou prostredníctvom distančnej metódy vzdelávania.

SOŠV a Vysoká škola Danubius zároveň budú vzájomne spolupracovať na vedeckých projektoch a grantoch v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania a zároveň využívať odborný potenciál na skvalitnenie a zviditeľnenie činnosti oboch organizácií. Súčasťou memoranda je záväzok aktívne spolupracovať v boji proti všetkým formám násilia, prejavom neznášanlivosti a diskriminácie.

od nitra
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV