Šport a olympizmus
3 min. čítania

SOŠV a NŠC zintenzívňujú svoju vzájomnú spoluprácu

Prezident Slovenského olympijského a športového výboru Anton Siekel a riaditeľ Národného športového centra Vladimír Baluška po podpise memoranda o spolupráci.
Foto
SOŠV/ANDREJ GALICA

Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) a Národné športové centrum (NŠC) chcú ešte intenzívnejšie rozvíjať šport na všetkých úrovniach na Slovensku od najmladších až po vrcholových športovcov a tiež podporovať vzdelávanie v športe. Prezident SOŠV Anton Siekel a riaditeľ NŠC Vladimír Baluška aj z tohto dôvodu podpísali v bratislavskom Dome športu, v ktorom sídlia obe organizácie, memorandum o spolupráci.

SOŠV a NŠC už dlhodobo participujú rôznymi formami na svojich akciách. NŠC sa zapája do osláv Olympijského dňa, podujatí Športuj, Slovensko či Olympijský festival a prezentuje svoje aktivity a prístroje, ktoré si môžu návštevníci vyskúšať. SOŠV zasa participuje na akciách Európskeho týždňa športu. SOŠV sa zapojil prostredníctvom Olympijského odznaku všestrannosti do projektu Ministerstva, školstva, vedy, výskumu a športu SR a NŠC Školský šport, ktorého cieľom je zabezpečiť pre žiakov dostatok kvalitného pohybu na školách. Úzko medzi sebou kooperujú a vymieňajú si informácie, ktoré sa týkajú príprav na olympijské hry či Európske olympijské festivaly mládeže, aj športové oddelenie SOŠV a oddelenie diagnostiky NŠC. V budúcnosti chcú obe organizácie spoluprácu ešte viac rozšíriť.

„SOŠV záleží na rozvoji športu na Slovensku. Uvedomujeme si jeho význam a pozitívne výchovné, vzdelávacie, sociálne a motivačné pôsobenie na deti, mládež i celú verejnosť. Pri napĺňaní týchto cieľov je pre nás NŠC prirodzeným partnerom. Spoločnými silami môžeme naštartovať viaceré projekty, ktoré budú v prospech slovenského športu a okrem iného pomôžu spropagovať šport medzi mladými ľuďmi, zvýšia výkonnosť športovcov a aj vedomostnú úroveň športových odborníkov, športovcov a pedagogických zamestnancov,“ povedal prezident SOŠV Anton Siekel.

Prezident Slovenského olympijského a športového výboru Anton Siekel a riaditeľ Národného športového centra Vladimír Baluška počas podpisu memoranda o spolupráci.
Prezident Slovenského olympijského a športového výboru Anton Siekel a riaditeľ Národného športového centra Vladimír Baluška počas podpisu memoranda o spolupráci.
Foto
SOŠV/ANDREJ GALICA

Spoločnou snahou Slovenského olympijského a športového výboru a Národného športového centra bude chrániť a zveľaďovať športové dedičstvo, rozvíjať tradície a históriu športu v Slovenskej republike, napomáhať tvorbe systému výberu športových talentov, ich príprave a výchove, analyzovať a poskytovať informácie o aktuálnom stave športového hnutia v Slovenskej republike a aktívne bojovať proti všetkým formám násilia, intolerancie a diskriminácie v športe.

„Spoločne môžeme chrániť športovú históriu, formovať športové výkony v súčasnosti a vytvárať pevný základ športového diania na Slovensku do budúcnosti,“ uviedol po podpise memoranda riaditeľ Národného športového centra Vladimír Baluška.

V rámci vzdelávania v športe je NŠC zapojené do projektu SOŠV Vzdelávanie o olympijských hodnotách (OVEP), ktorého hlavným cieľom je prehlbovať, rozširovať a inovovať profesijné kompetencie učiteľov telesnej a športovej výchovy, vychovávateľov a školských trénerov. V tomto roku v rámci OVEP vyškolí SOŠV 60 pedagogických zamestnancov z celého Slovenska, ktorí dostanú certifikát absolvovania školenia inovačného vzdelávania, keďže NŠC je certifikovaným pracoviskom pre jeho udeľovanie. Na projekte OVEP budú obe strany spolupracovať aj v ďalších rokoch a spoločne ho budú rozvíjať.

OLOV
pg
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV