SOŠV
Banská Bystrica
3 min. čítania

SOŠV a organizačný výbor XVI. letného EYOF 2021 v Banskej Bystrici vyhlasujú výtvarnú súťaž o návrh maskota

Profile picture for user igorkovac
Igor
Kováč

Banský škriatok permoník kedysi ochraňoval baníkov, o rok a pol však bude pomáhať športovcom a zabávať návštevníkov XVI. letného Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF) v Banskej Bystrici. Mesto pod Urpínom je spájané s povesťami o permoníkoch, preto bude banský škriatok aj maskotom EYOF. O jeho podobe rozhodnú deti a mladí ľudia vo výtvarnej súťaži organizačného výboru EYOF 2021 Banská Bystrica a Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV).

Presná podoba banského škriatka permoníka nie je známa. Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2021, n. o. a SOŠV preto vyhlásili výtvarnú súťaž  o návrh najlepšieho maskota tohto podujatia. Súťaž je určená pre širokú verejnosť, od najmenších detí a mládeže až po profesionálov.

Úlohou súťažiaceho je do 28. februára 2020 vytvoriť návrh podoby maskota - permoníka, ktorý bude symbolizovať oblasť Banskej Bystrice. Charakteristika maskota podujatia sa spája s historickou bytosťou banským permoníkom ako pradávnym strážcom a ochrancom nerastov a pokladov v okolí banských štôlní, ktorý kopal rudu so vzácnymi nerastmi, pomáhal baníkom v práci a varoval ich pred nebezpečenstvom.

Organizátori vypísali štyri kategórie – pre deti do 10 rokov, mládež od 10 do 18 rokov, verejnosť od 18 rokov a profesionálnych výtvarníkov. Do súťaže budú prijaté plošné práce (maľba, kresba, grafiky) a práce vytvorené v grafických programoch. Diela majú byť vo formáte A4 alebo A3, počítačové práce vo formáte pdf. O víťazoch a konečnom návrhu maskota rozhodne odborná porota, ktorú zostavili SOŠV a organizačný výbor letného EYOF 2021 v Banskej Bystrici. Víťazné návrhy budú ocenené diplomom a vecnými cenami.

Podrobné informácie o súťaži nájdete v priložených propozíciách.

Základné informácie

Téma: stvárnenie maskota Európskeho olympijského festivalu mládeže 2021 Banská Bystrica

Úlohou súťažiaceho je vytvoriť návrh podoby maskota - permoníka, ktorý bude symbolizovať oblasť Banskej Bystrice. Charakteristika tohto maskota podujatia sa spája s historickou bytosťou banským permoníkom ako pradávnym strážcom a ochrancom nerastov a pokladov v okolí banských štôlní, ktorý opatroval a kopal rudu so vzácnymi nerastami a pomáhal baníkom v práci a varoval ich pred nebezpečenstvom.

Cieľová skupina: Širšia verejnosť v nasledujúcich kategóriách vo vybraných vekových kategóriách:

I. kategória : deti do 10 rokov
II. kategória : mládež od 10 do 18 rokov
III. kategória : verejnosť od 18 rokov
IV. kategória : profesionáli

Podmienky súťaže:

 • Do súťaže budú prijaté plošné práce (maľba, kresba, grafiky) a práce vytvorené v grafických programoch.
 • Rozmer diela: jednotne pre všetky diela papier formátu A4 alebo A3.
 • Každý účastník môže zaslať do súťaže maximálne jedno dielo.
 • Súťažné návrhy vytvorené v počítači vo formáte .pdf zasielajte naskenované mailom na adresu: [email protected] alebo poštou na adresu SOŠV:
  Slovenský olympijský a športový výbor
  Kukučínova 26
  838 08 Bratislava


  Obálku označte heslom “Výtvarná súťaž maskot EYOF 2021”
   
 • Výtvarné návrhy budú predložené na posúdenie odbornej porote, zostavenej Slovenským olympijským a športovým výborom a Európskym olympijským festivalom mládeže Banská Bystrica 2021, n.o.
Friuli-Venezia Giuli EYOF 2023
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola