Šport a olympizmus
4 min. čítania

SOŠV podporil oficiálne stanovisko EOV o dopade krízy COVID-19 na športový sektor

Profile picture for user igorkovac
Igor
Kováč

Šport v celej Európe je vážne zasiahnutý krízou súvisiacou so šírením ochorenia COVID-19. Všetky druhy profesionálnych i amatérskych podujatí boli zrušené či odložené a pravidelné súťaže čelia otázkam, ako ukončiť aktuálnu sezónu. Pre vrcholových športovcov je v momentálnej situácii veľkou výzvou zostať vo forme, keďže skupinové športovanie je zakázané a väčšina športovísk je zatvorených. Celý svet športu čelí bezprecedentnej výzve, ktorá sa dotýka malých klubov i veľkých profesionálnych tímov, športovcov, trénerov, rozhodcov, ale tiež fanúšikov a sponzorov.

Najviac postihnuté v tejto súvislosti sú predovšetkým športové kluby a národné športové federácie, ktoré si ako neziskové organizácie nemôžu vytvárať zásadné finančné rezervy. Tieto organizácie v nejednom prípade čelia problémom s vlastnou likviditou či dokonca bankrotom v dôsledku nedostatočných príjmov. Z týchto dôvodov sú nútené prepúšťať svojich zamestnancov v nádeji, že sa situácia v blízkej budúcnosti začne normalizovať.

Týmto stavom sa na celoeurópskej úrovni začala zaoberať Kancelária Európskych olympijských výborov pri Európskej únii, ktorá v spolupráci s partnerskými športovými organizáciami iniciovala utvorenie oficiálneho Stanoviska o vplyve krízy COVID-19 na športový sektor. Jeho signatármi sa stali popredné európske športové organizácie, ako sú UEFA (futbal), Európska atletika, FIBA Europe (basketbal), Európska volejbalová konfederácia (CEV), Európska hádzanárska federácia (EHF), ale tiež 18 národných olympijských výborov (NOV), vrátane Slovenského olympijského a športového výboru.

Dokument bol doručený hlavným aktérom v rámci EÚ vrátane predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej, európskej komisárky pre šport Elisy Ferreirovej či prezidenta Európskeho parlamentu Davida Sassoliho.

V stanovisku predstavitelia európskeho športového sektora naliehajú na inštitúcie EÚ, aby zabezpečili plný prístup športových organizácií k podpore, ktorú EÚ vyčlenila v rámci svojich fondov na prekonanie následkov krízy. To sa týka predovšetkým presmerovaných štrukturálnych a investičných fondov v rámci Coronavirus Response Ivenstment Initiative (CRII) a Coronavirus Response Ivenstment Initiative Plus (CRII+) v celkovej výške 37 miliárd eur, ktoré môžu dnes vlády krajín EÚ využiť oveľa flexibilnejším spôsobom.

Na nedávnom stretnutí zástupcov ministerstiev zodpovedných za šport krajín EÚ bolo vydané odporúčanie, aby NOV a národné športové federácie v členských krajinách zintenzívnili rokovania so svojimi vládami a snažili sa zabezpečiť plný prístup k týmto fondom aj pre športové organizácie.

Stanovisko EOV v tejto súvislosti zdôrazňuje, že šport má veľmi dôležité postavenie v ekonomike EÚ. Jeho hodnota v národnom hospodárstve krajín je napríklad porovnateľná s hodnotou poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rybolovu dohromady. V roku 2012 šport vytváral 2,12 % HDP celej EÚ, čo sa rovnalo hodnote 279,7 miliárd eur. Každé 47. euro je tak vytvorené práve športovým sektorom. Ten v celej EÚ zamestnáva 5,67 milióna ľudí, čo sú 2,72 % z celkovej zamestnanosti v únii. Vďaka tomu, že šport využíva oveľa väčšie množstvo ďalších tovarov než iné sektory, vytvára tiež dôležité zisky aj pre iné odvetvia hospodárstva. Okrem toho je šport kľúčovým nástrojom pri udržiavaní zdravia a sociálnej inklúzie európskej populácie.

Preto v čase, keď súčasná kritická situácia pominie, práve šport bude tým činiteľom, ktorý bude prispievať k jej zotaveniu, a to nielen po zdravotnej, ale tiež ekonomickej stránke. Na to je však v súčasnosti potrebná pomoc práve zo strany EÚ a jej členských krajín.

Tagy
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri