Šport a olympizmus
3 min. čítania

SOŠV pripravil prvé pracovné stretnutie k prípravám analýzy súčasného stavu slovenského športu, pozval naň zástupcov štátu i zväzov

SOŠV

Slovenský olympijský a športový výbor v spolupráci s PwC i s ďalšími subjektami a inštitúciami vypracuje v nasledujúcich týždňoch analýzu súčasného stavu športu, ktorá nastaví východiská aj pre jeho budúci rozvoj. Dokument bude slúžiť celej športovej rodine a bude dôležitým podkladom pre ďalšie kroky a činnosti pri vypracovaní stratégie slovenského športu na dlhšie časové obdobie.

Prvé pracovné stretnutie k pripravovanej analýze sa uskutoční už v stredu 4. novembra, vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu online formou.

Hlavným cieľom celého projektu, ktorý bude realizovať SOŠV v súčinnosti s PwC, je zmapovanie súčasnej situácie v oblasti športu na Slovensku z rôznych hľadísk a príprava podkladov pre vypracovanie budúcej stratégie. Dôležité bude identifikovať kľúčové problémové oblasti prostredníctvom faktov a dát. Dokument by mal analyzovať stav v celom športovom ekosystéme od profesionálneho športu cez amatérsky, mládežnícky až po rekreačný. Zameria sa na športovanie obyvateľstva, športovú infraštruktúru i samotné financovanie športu. Identifikuje dopady športu na rôzne celospoločenské oblasti vrátane zdravotníctva, ekonomiky, sociálnych záležitostí i životného prostredia.

Na zapojenie sa do príprav a na úvodné pracovné stretnutie, na ktorom sa stanovia základné body tvorby a proces formovania celého dôležitého dokumentu, pozval SOŠV aj zástupcov ministerstva školstva vrátane štátneho tajomníka Ivana Husára, vládneho splnomocnenca pre mládež a šport Karola Kučeru, poslancov Národnej rady SR angažujúcich sa v športe, predstaviteľov športových zväzov, rezortných stredísk a Fondu na podporu športu. V ďalších krokoch by sa mali do projektu zapojiť zástupcovia ministerstiev financií, zdravotníctva, rezortu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, vyšších územných celkov, mestských a obecných samospráv, ale aj športovcov, majiteľov a prevádzkovateľov športovej infraštruktúry, predstaviteľov lotériových spoločností, médií a partnerov športu.

Výsledný dokument, ktorého súčasťou by mali byť aj dobré príklady z praxe zo zahraničia, bude analytický podklad, ktorý bude kľúčový pri tvorbe dlhodobej koncepcie a stratégie športu do roku 2030. Mal by nastaviť východiská pre priority budúcich opatrení a vízie na rozvoj športu v rôznych oblastiach (legislatíva, financovanie, infraštruktúra, podpora zdravého životného štýlu, ...). Projekt bude východiskom pre ďalšiu činnosť, v rámci ktorej bude možné nastaviť dlhodobú stratégiu rozvoja športu na Slovensku a jej strategické piliere na najbližšie desaťročie.

„Dnes s inštitúciami, ktoré máme, vieme urobiť kus práce, ak sa nám podarí dať nabok to osobné. Ukončime osobné animozity a poďme pracovať,“ vyzval zainteresovaných počas septembrovej konferencie SPORT (R)EVOLUTION prezident SOŠV Anton Siekel a pokračoval: „Dnes potrebujeme začať diskusiu, ako si predstavujeme slovenský šport v roku 2030, ako a kto má na ňom participovať, čo je čia úloha. Nemalo by sa stávať, že oddelene od seba budeme prinášať závery a komunikovať ich. Z toho by aj verejnosť bola rozpačitá. Malo by sa postupovať procesne rovnako, ako keď sme vytvárali z SOŠV strechu slovenského športu. Museli sme debatovať o mnohých otázkach a hľadať odpovede. Vízie do roku 2030 by pokrývali ďaleko širší horizont, ako je jedno volebné obdobie.“

Tagy
Projekt
nadacia2percenta2023
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola