SOŠV
Bratislava
2 min. čítania

SOŠV spúšťa 3. ročník grantového programu Juniorský olympijský tím, zväzy olympijských športov môžu kandidátov navrhovať do 20. októbra

SOŠV
Členkou aktuálneho Juniorského olympijského tímu je napríklad čerstvá juniorská vicemajsterka Európy v streľbe na skeet Vanesa Hocková (na fotografii vpravo, v spoločnosti aktuálnej majsterky Európy v kategórii žien Danky Bartekovej).
Foto
TASR/Pavel Neubauer

Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) spúšťa tretí ročník svojho úspešného grantového programu Juniorský olympijský tím (JOT), zameraného na podporu mladých talentovaných športovcov. Návrhy na zaradenie kandidátov do programu JOT môžu športové zväzy olympijských športov podávať do 20. októbra 2019 prostredníctvom formulára na webovej stránke https://www.olympic.sk/webform/registracia_jot2020.

Podporu juniorských talentovaných športovcov považuje SOŠV za jednu zo svojich kľúčových úloh. Preto sa vedenie SOŠV aj v tomto roku rozhodlo vyčleniť v rámci grantu Juniorský olympijský tím SOŠV sumu celkove až 48 000 eur, ktoré SOŠV prerozdelí medzi 20 zväzmi nominovaným juniorov. Do programu môžu zväzy navrhnúť najperspektívnejších športovcov, ktorí sú narodení po 1. januári 2001 a dosiahli vynikajúce výsledky na mládežníckych a juniorských športových podujatiach v období od 29. 9. 2018 do 30. 9. 2019.

Každý zväz olympijského športu môže do JOT maximálne dvoch juniorských športovcov, ktorí podľa posúdenia zväzu najviac spĺňajú vyššie spomínané kritériá. Nominácie športovcov nie sú obmedzené účasťou v predchádzajúcom ročníku programu JOT.

Zo všetkých prijatých žiadostí vyberie športová rada SOŠV na základe odborného posúdenia dvadsať juniorských športovcov, ktorí získajú vďaka tomuto grantu podporu v celkovej výške 2 400 eur (pre každého), určenú primárne na ich športovú prípravu.

SOŠV verí, že v spolupráci so športovými zväzmi sa podarí identifikovať skutočné športové talenty, ktorým grant získaný v rámci Juniorského olympijského tímu výrazne pomôže v ďalšom športovom raste.

Projekt Juniorský olympijský tím

Projekt
Juniorský tím
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri