Šport a olympizmus
Bratislava
2 min. čítania

SOŠV v spolupráci s Českým olympijským výborom spúšťa výber kandidátov do III. ročníka vzdelávacieho programu športovej diplomacie

Petra Gantnerová
Spoločná fotografia absolventov predošlého ročníka programu.
Foto
ČOV

Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) spúšťa výber kandidátov do tretieho ročníka vzdelávacieho programu Športovej diplomacie, ktorý sa realizuje v spolupráci s Českým olympijským výborom. Ten je určený nielen pre športovcov, ktorí zvažujú ďalšie uplatnenie v športovom prostredí, ale aj pre ľudí už pôsobiacich v športovom prostredí, ktorí majú záujem o nadobudnutie nových znalostí a schopností.

Program bude prebiehať v spolupráci SOŠV s Českým olympijským výborom a s ďalšími organizáciami a inštitúciami.  Účastníci sa vzdelávajú v oblastiach, ako sú organizácia a financovanie športu, manažment a marketing, športová diplomacia a v ďalších oblastiach, potrebných na činnosť v športových organizáciách. Program pozostáva z teoretickej časti, ktorá je rozdelená do 8 víkendových modulov a z praktickej časti – niekoľkodňovej študijnej cesty. Všetky fázy programu (okrem študijnej cesty) budú prebiehať pod gesciou Vysokej školy ekonomickej v Prahe  a budú zastrešené odborníkmi z príslušných oblastí.

Náklady spojené s účasťou slovenských účastníkov na jednotlivých moduloch programu budú hradené SOŠV. Náklady spojené s absolvovaním študijnej cesty budú hradené účastníkom, prípadne vysielajúcou športovou organizáciou.

Projekt bude prebiehať od októbra 2019 do júna 2020. Všetci kandidáti, ktorí spĺňajú podmienky, sa môžu prihlásiť do 5. 7. 2018 do 16:00. Proces nominácie pozostáva z vyplnenia tlačív „Prihláška kandidáta“ a „Prihláška – športová organizácia“  (v prílohe) a zaslanie na [email protected] Úspešní kandidáti budú pozvaní na pohovor a následne sa uskutoční výber finálnych účastníkov programu. Každý športový zväz môže nominovať maximálne 2 kandidátov.

Bližšie informácie o projekte nájdete v priložených dokumentoch.

V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte pracovníčku SOŠV zodpovednú za projekt: Petra Gantnerová, tel: 0915 499 856, mail [email protected]

od nitra
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV