Športové aktuality
10 min. čítania

SOV v spolupráci so Slovenskou olympijskou akadémiou vyhlasuje vedomostnú súťaž o olympizme pre vysoké školy

Momentka z Olympie, zo športového areálu Medzinárodnej olympijskej akadémie.

BRATISLAVA 4. októbra (SOV) – V jesennom období Slovenský olympijský výbor (SOV) v spolupráci so Slovenskou olympijskou akadémiou (SOA) tradične organizuje vedomostnú súťaž o olympizme pre vysoké školy. Tá bude znovu prebiehať v online podobe. Realizovať sa bude v štyroch kolách - I. kolo v termíne 23 – 26. októbra 2017, II. kolo od 30. októbra do 2. novembra, III. kolo 6. – 9. novembra a IV. kolo 13. - 16. novembra 2017, teda tesne pred Medzinárodným dňom študentstva. Výsledky online súťaže SOV oznámi najneskôr do 20. novembra.

Záujemcovia o účasť vo vedomostnej súťaži vysokoškolákov o olympizme sa môžu prihlásiť elektronicky cez webovú stránke SOV http://www.milujemsport.olympic.sk/projekty/olympijske-sutaze-/vedomostna-sutaz/formular. Za školu môže súťažiť ľubovoľný počet študentov. Každý záujemca o účasť v súťaži sa zaregistruje iba raz. Pri registrácii je potrebné uviesť e-mailovú adresu a heslo. Táto e-mailová adresa a heslo bude slúžiť na prihlasovanie pred každým súťažným kolom.

Všetky tri témy jednotlivých otázok vychádzajú z obsahu publikácií SOV: 1. Olympijská symbolika, 2. Slovenskí olympionici na Hrách XXXI. olympiády v Riu de Janeiro 2016, 3. Slovenskí olympijskí medailisti a  olympionici v rokoch 2004 - 2010

Literatúra:

Chmelár, František a Souček, Ľubomír, 2013. Olympijské symboly, ceremoniály, hodnoty a princípy.[online]. Bratislava: SOV.  ISBN 978-90-89460-12-0. Dostupné z:

Zeman, Michal et al., 2016. Rio 2016. Hry XXXI. olympiády Rio 2016. Bratislava: SOV. ISBN 978-80-972383-0-8.

Souček, Ľubomír, 2010. Naši olympijskí medailisti a olympionici. [online]. Bratislava: SOV. ISBN 978-80-89460-04-5. Dostupné z:  

Priebeh súťaže

Pravidelne v týždňovom intervale bude na webovej stránke SOV uverejňovaných 10 otázok. V pondelok sa uverejnia otázky príslušného prebiehajúceho kola. V pondelok, v utorok, stredu a vo štvrtok bude možné odpovedať na otázky. Každý súťažiaci bude môcť vyplniť test v danom kole len jedenkrát. Po zadaní všetkých odpovedí sa súťažiacemu zobrazí percentuálny výsledok správnych odpovedí. V piatok budú uverejňované výsledky (správne odpovede).

Súťažiacim sa budú postupne započítavať správne odpovede a body z jednotlivých súťažných kôl.

Vyhodnotenie

Diplomy a vecné ceny budú zaslané súťažiacim na 1. – 3. mieste. Čestné uznanie SOV za účasť v online súťaži budú zaslané všetkým súťažiacim.

Motivácia

Úspešní účastníci nielen tejto súťaže, ale aj ďalších podujatí organizovaných SOV, sa môžu uchádzať o účasť na rôznych podujatiach a seminároch. Podobne ako študentka FTVŠ UK v Bratislave Veronika Jungová, ktorá sa vlani zúčastnila na tradičnom medzinárodnom olympijskom stretnutí mladých účastníkov v gréckej Olympii. Už 57. ročník tohto stretnutia v termíne 17. 6. – 1. 7. 2017 mal ústrednú Good Governance (teda dobré spravovanie – myslené na športové organizácie). V Olympii sa však prednášalo a diskutovalo aj o etike, dopingu, rovnoprávnosti, médiách, edukácii, politike či štruktúre športu.

So zážitkami Veroniky Jungovej sa môžete zoznámiť v ďalších riadkoch:

„Som študentka študijného odboru učiteľstvo telesnej výchovy a anglického jazyka (v kombinácii) na FTVŠ UK v Bratislave. O medzinárodnom olympijskom stretnutí mládeže som sa dozvedela prostredníctvom školy. S olympizmom všeobecne som sa stretla v rámci povinných predmetov, ktoré som už absolvovala. Raz som sa zúčastnila aj na vedomostnej súťaži o olympijských hrách.

Pred pobytom v Olympii som naozaj nemala žiadne očakávania, ale predstava prežitia dvoch týždňov v mýtami a legendami opradenom Grécku ma okamžite presvedčila. Navyše som si chcela zlepšiť komunikáciu v angličtine, čo bol môj hlavný motív účasti. V angličtine som si dosť verila, skôr som sa obávala olympijskej tematiky. Pár dní pred odchodom som začala mať strach, avšak už v prvý deň sa moje obavy úplne vytratili a vedela som, že ma čakajú tie najlepšie dva týždne v mojom živote plné zážitkov a doslova dobrodružstiev. Som nesmierne vďačná, že som dostala možnosť zúčastniť sa na tomto stretnutí.

Už v prvý deň cesty sme so spoluúčastníkom z Prešova nazbierali plno zážitkov. Počas cesty do Atén sme sa na letisku zoznámili s troma rakúskymi účastníkmi. Neskôr v lietadle si od nás iní Slováci chceli kúpiť naše reprezentatívne oblečenie.

V Aténach sme strávili prvé tri dni pobytyu v Grécku. Stretli sme sa tam viac než 140 ľudia z krajín celého sveta. Za celé dva týždne som ani nestihla všetkých spoznať. V rámci spoznávania gréckej a hlavne olympijskej kultúry sme navštívili v Aténach múzeum Akropolis. Bájnu Akropolu aj Panaténsky štadión sme videli len zdiaľky – z vrchu Pnax, na ktorom sa konal veľkolepý otvárací ceremoniál celé stretnutia.

Ďalší deň po oficiálnom otvorení sme sa presunuli do Olympie, kde sme boli ubytovaní priamo v areáli Medzinárodnej olympijskej akadémie (MOA). Po ceste sme navštívili aj známu veštiareň v Delfách. V Olympii nás sprievodca sprevádzal nielen po múzeu, ale aj priamo v areáli, kde sa konávali antické olympijské hry. Priamo v akadémii sa nachádza aj archív olympijských hier 2004 v Aténach.

Hlavná časť stretnutia pozostávala z prednášok a diskusií, ktoré prebiehali na pôde MOA. Prednášajúci boli profesori z univerzít z celého sveta. Účastníci ako aj koordinátori mohli klásť prednášajúcim otázky a diskutovať na prednášanú tému. Popoludní sme sa stretávali v pridelených skupinách, kde sme diskutovali o predpoludňajších prednáškach spolu s koordinátormi, ktorí nás usmerňovali. Kto sa chcel o problematike dozvedieť viac, mal možnosť navštíviť veľmi bohatú knižnicu MOA.  

Úlohou každej skupiny bolo pomenovať problémy súvisiace s danou témou, vymyslieť otázky a nájsť spoločné riešenie. Diskusia prebiehala v dvoch cykloch. Na konci každého si všetky diskusné skupiny pripravili prezentáciu, ktorú prezentovali v aule. Naše otázky boli: ako spolupracujú škola a rodina, aby podporili mladé ženy v športovaní? Sú olympijské hodnoty kompromitované peniazmi? Ako môže edukácia pozitívne pôsobiť na boj proti dopingu? Aké sú krátkodobé a dlhodobé účinky pôsobenia masmédií v prípade dopingových škandálov?

Keďže kalokagatia je harmóniou tela aj ducha, popri prednáškach a diskusiách sme každý deň mali ranné rozcvičky vedené účastníkmi, ktorí sa dobrovoľne prihlásili. Program dopĺňali volejbalové, futbalové a stolnotenisové turnaje, umelecké a literárne workshopy, spoločenské večery. A kto mal ešte energiu, mohol ísť večer na návštevu mestečka Olympia. Dvakrát sme mali voľno v podobe relaxu pri mori na pláži Zacharo. Olympijský deň - 23. jún - sme oslávili olympijským behom cez mesto, vrátane behu s fakľou a nesením olympijskej vlajky. Priebeh celého programu zabezpečovali koordinátori z rôznych kútov sveta - buď študenti akadémie, alebo predchádzajúci účastníci stretnutí mladých. Stretnutie ukončil ceremoniál a dojímavé príhovory prezidenta MOA a organizátorov.

Pobyt v Olympii nám ukázal nové možnosti uplatnenia sa, vďaka nemu sme získali kontakty na množstvo ľudí a hlavne prehľad o aktivite a fungovaní olympijského hnutia vo svete. Medzi účastníkmi boli učitelia, novinári, pracovníci MOV, profesionálni športovci, manažéri, organizátori, študenti športových fakúlt a ďalší. Na začiatku som sa cítila stratená, ale pri všetkých týchto ľuďoch som sa znovu našla. Zistila som, že aj keď sme všetci z úplne iných svetov, máme toho viac spoločného, ako to, že sme ľudia. Aj keď nás odlišuje kultúra, tradície a bohatstvo našich krajín, mnohokrát sme mali úplne rovnaké názory a morálne hodnoty.

Nielenže sme sa učili o olympijských princípoch a hodnotách, ale sme nimi skutočne žili. Dôkazom je to, ako sme spolupracovali, aby sme niečo spoločne dosiahli, ako sme sa museli jeden druhému prispôsobiť napríklad aj pri spoločnom bývaní a stolovaní, ako sme si museli pomáhať a podporovať sa a vedieť sa dohodnúť dokonca v cudzom jazyku (aj keď si myslím, že práve preto sme sa vedeli :D) Aj keď sme boli všetci z iných svetov a nielen tým, kto odkiaľ pochádzal, tak sme sa mnoho navzájom naučili. Rozhovory, ktoré nás už v našom materinskom jazyku prestali baviť, nám zrazu pripadali ako tie najzaujímavejšie témy. To, ako sa kde žije, kto čo jedáva, kedy vstáva a kam chodí do školy či do práce. Zo všetkých krajín mi kládli tie isté otázky dookola a nakoniec sa aj naučili, kde sa vlastne to naše Slovensko nachádza. Vznikli mnohé nové kamarátstva. Už teraz sa teším a dúfam, že navštívim kamarátov z Guatemaly, Seychell, Rakúska, Poľska, Ugandy či Zambie a mnoho ďalších J.

Každý si z Olympie niečo odniesol - či už materiálne alebo morálne. Ja som si priniesla domov nové nápady, skúsenosti, vedomosti  a hlavne motiváciu pokračovať v tom, čo študujem. Uvedomila som si, aké je naozaj dôležité zakomponovať olympijského ducha do všetkého, čo robím. Fair play nie je len princíp v športe, ale aj v živote a vo vzťahoch. Ako učiteľ by som nemala myslieť len na to, či som splnila obsah výučby, ale aj či sa deti naučili víťaziť s pokorou a prehrávať so cťou, rešpektovať pravidlá a aj seba navzájom, vedieť ustúpiť, priznať si chybu, prispôsobiť sa, a hlavne nehádať sa, lebo vtedy prichádzajú o tú najväčšiu radosť z hry.

Budúcim účastníkom stretnutí mladých v Olympii v prvom rade odporúčam zbaliť si odznaky a oblečenie so symbolmi Slovenskej republiky na výmenu s účastníkmi z iných krajín. Ďalej priniesť na ochutnávku nejaké tradičné pochutiny a pripraviť si krátky program na reprezentáciu krajiny- najlepšie vo forme vystúpenia ako spev či tanec, alebo inej aktivity typickej pre našu krajinu. Je dôležité ovládať anglický jazyk na komunikačnej úrovni. Ľudia z iných krajín, ktorí hovorili len po francúzsky alebo po rusky, mali naozaj veľký problém sa dohovoriť s ostatnými. Väčšina zúčastnených hovorila po anglicky a tak nebol problém diskutovať, porozumieť prednáškam a spolupracovať.“

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia
Partneri Maison Slovaque