Športové
1 min. čítania

SOV vydal pre športovú obec usmernenie k novej právnej úprave v oblasti ochrany osobných údajov

SOV

BRATISLAVA 15. august (SOV) - Od 25. mája 2018 sa začala uplatňovať nová právna úprava v oblasti ochrany osobných údajov, a to Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tieto nové predpisy so sebou prinášajú niektoré administratívne úlohy.

Vzhľadom na to, že viaceré športové organizácie v tejto súvislosti adresovali Slovenskému olympijskému výboru (SOV) viaceré žiadosti o riešenie rozličných aplikačných problémov nových právnych predpisov, SOV vypracoval usmernenie, ktoré by mohlo pri riešení týchto nejasností pomôcť. Dokument obsahuje viaceré odporúčania a dôležité informácie z tejto problematiky.

Usmernenie k novej právnej úprave v oblasti ochrany osobných údajov nájdete