Šport a olympizmus
1 min. čítania

Spojená škola v Novom meste nad Váhom oslávila Olympijský deň

Eva Révayová

Dňa  1. júna 2021 v areáli Spojenej školy na ul. J. Kollára 3 v Novom Meste nad Váhom sa uskutočnilo športovo-zábavné dopoludnie pre žiakov školy pod názvom „Olympijský deň“.

Počas športovo-zábavného dopoludnia sa zo 48 detí stali športovci, ktorí plnili rôzne športové disciplíny na jednotlivých stanovištiach podľa svojich fyzických schopností.

Okrem športovej časti mala paralympiáda vedomostnú, environmentálnu a zábavnú časť. Deťom boli premietnuté prezentácie na tému olympijských hier, ktoré boli zamerané na oboznámenie sa s históriou, symbolmi a symbolikou OH.

Realizačný tím zhotovil pre športovcov papierové medaile, na ktoré po absolvovaní jednotlivých disciplín deti získali pečiatku. Za svoje športové výkony všetci športovci boli odmenení.

Počas konania olympijského dňa si deti s mentálnym postihnutím rozvíjali pohybové schopnosti, zručnosti, obratnosť, správnu koordináciu pohybov i charakterové vlastnosti.

Všetci boli spokojní a šťastní, lebo v duchu fair play zvíťazili všetci.

Buďte pripravení zažiariť
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri