Športové aktuality
2 min. čítania

Spomienka na Vladimíra Černušáka pri príležitosti jeho nedožitej storočnice

Čestný prezident SOŠV František Chmelár v spoločnosti kolegov zo SOŠV položil veniec k hrobu Vladimíra Černušáka.
Foto
SOŠV/VILIAM KARÁCSONY

Pri príležitosti nedožitých 100. narodenín profesora Vladimíra Černušáka položili zástupcovia Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) veniec na jeho hrob na Martinskom cintoríne v Bratislave.

Veľká osobnosť slovenskej olympijskej i športovej rodiny sa narodila 25. novembra 1921 v Novom Meste nad Váhom. Vladimír Černušák zomrel 15. januára 2018 v Bratislave.

Na krátkej spomienke sa na Martinskom cintoríne zúčastnili čestný prezident Slovenského olympijského a športového výboru František Chmelár, poradca prezidenta SOŠV Vladimír Miller a riaditeľka Slovenského olympijského a športového múzea Zdenka Letenayová.

Slovenská olympijská rodina si nedožitú storočnicu bývalého člena Medzinárodného olympijského výboru a predsedu Slovenského olympijského výboru pripomenie aj vo štvrtok 25. novembra. V priestoroch stálej expozície Slovenského olympijského a športového múzea – vo Výstavnej sieni prof. V. Černušáka sa uskutoční pre pozvaných hostí spomienkové stretnutie, v rámci ktorého odznejú úvahy o živote a diele prvého Slováka v štruktúrach MOV.

Spomienka na Vladimíra Černušáka
Foto
SOŠV/VILIAM KARÁCSONY

Pôsobením Vladimíra Černušáka v štruktúrach ČSZTV sa bude zaoberať Ján Holko, členstvom v Československej olympijskej akadémii František Kolář, pôsobením na čele Slovenského olympijského výboru Mária Mračnová a prácou na univerzitnej pôde Ľubomír Kalečík. Riaditeľka Slovenského olympijského a športového múzea Zdenka Letenayová predstaví pozostalosti Vladimíra Černušáka v muzeálnych zbierkach.

OLOV
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV