Šport a olympizmus
3 min. čítania

VÝZVA: Vzdelávací program športová diplomacia v akademickom roku 2023/24

Program Športová diplomacia má za sebou už viac ročníkov.
Foto
SOŠV

Slovenský olympijský a športový výbor otvára v spolupráci s Českým olympijským výborom a s ďalšími partnerskými inštitúciami a organizáciami otvára nový ročník vzdelávacieho programu Športová diplomacia. Zámerom je formovať účastníkov tak, aby boli schopní prispieť k rozvoju svojej vlastnej organizácie a boli kvalitnými a efektívnymi zástupcami svojich organizácií v rámci medzinárodných štruktúrach.

Slovenský olympijský a športový výbor spúšťa od 30. mája výber kandidátov do vzdelávacieho programu Športovej diplomacie pre akademický rok 2023/24. Program je určený nielen pre športovcov, ktorí zvažujú ďalšie uplatnenie v športovom prostredí, ale aj pre ľudí už pôsobiacich v športovom prostredí, ktorí majú záujem o nadobudnutie nových znalostí a schopností.

Hlavným cieľom programu je posilniť zastúpenie slovenského športu v medzinárodných športových organizáciách a pomôcť pri presadzovaní jeho záujmov a záujmov Slovenskej republiky v týchto štruktúrach.

Program je možné ukončiť získaním certifikátu o absolvovaní alebo s titulom Master of Public Administration (MPA). Bližšie informácie sú v prílohách v závere textu.

Absolvent programu získa ucelený prehľad o organizácii, športovom prostredí a financovaní športových organizácií, základné znalosti a schopnosti strategického riadenia a marketingu športových organizácií či prehľad o medzinárodnom právnom rámci športového prostredia.

Vzdelávací program Športová diplomacia je koncipovaný ako dvojsemestrálny program celoživotného vzdelávania. Štúdium je realizované v trojdňových moduloch (piatok popoludní, sobota celý deň, nedeľa celý deň) v priestoroch Českého olympijského výboru v Prahe. Súčasťou štúdia je aj zahraničná študijná cesta realizovaná v spolupráci so SOŠV a ďalšími partnermi programu ako aj spracovanie a obhajoba záverečnej práce.

Účastníci sa vzdelávajú v témach organizácia a financovanie športu, manažment a marketing, športová diplomacia, športové právo, komunikácia a práca s médiami a v ďalších oblastiach potrebných pre činnosť v športových organizáciách. Program pozostáva z teoretickej časti, ktorá je rozdelená do 8 víkendových modulov, a z praktickej časti – niekoľkodňovej študijnej cesty. Všetky fázy programu (okrem študijnej cesty) sú pod gesciou Vysokej školy ekonomickej v Prahe a sú zastrešené odborníkmi z príslušných oblastí.

Náklady spojené s účasťou slovenských účastníkov na jednotlivých moduloch programu uhradí SOŠV. Náklady spojené s doplatkom za získanie titulu MPA a s absolvovaním študijnej cesty si uhradia účastníci, prípadne ich vysielajúca športová organizácia.

Ďalší ročník projektu sa uskutoční od septembra 2023 do júna 2024. Všetci kandidáti, ktorí spĺňajú podmienky, sa môžu prihlásiť do 30. júna 2023.

Viac informácií a prihlášky sú súčasťou príloh v závere textu.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte Petru Gantnerovú mailom na adrese [email protected].

OLOV
pg
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV