Šport a olympizmus
2 min. čítania

Šport je šanca podporí projekty na riešenie sociálnych problémov

Profile picture for user Pasuth
Peter
Pašuth

Klub fair play Slovenského olympijského a športového výboru (KFP SOŠV) v spolupráci s Nadáciou Slovenského olympijského a športového výboru vypísali ďalší ročník súťaže „Šport je šanca“. Víťazný projekt získa finančnú odmenu na nákup športového materiálu vo výške 1000 eur.

Cieľom súťaže je podporiť a pomáhať rozvíjať projekty, ktoré zvýrazňujú sociálnu a výchovnú funkciu športu. Organizátori by mali vo väčšej miere zapojiť bývalé či súčasné významné športové osobnosti v SR do spoločenského a športového života, aby svojím príkladom inšpirovali a motivovali iných v záujme dosiahnutia pozitívnych zmien v spoločnosti.

Ocenenie môže dostať organizátor projektu, ktorého zámerom a cieľom je s pomocou športovcov a prostredníctvom športových aktivít zvýšiť zapojenie znevýhodnených skupín do športového hnutia, napomáhať vzájomnému dialógu a podporovať vzájomnú solidaritu medzi rôznymi skupinami spoločnosti (etnickými, náboženskými).

Do súťaže sa môžu zapojiť aj projekty zamerané na boj proti dopingu i všetkým druhom násilia a rasizmu, neznášanlivosti a diskriminácie, na podporu sociálneho začlenenia, rovnaké príležitosti v športe ako aj na podporu ochrany a obnovy životného prostredia a k zlepšeniu jeho kvality.

Projekty musia byť zamerané na riešenie konkrétnych a dôležitých sociálnych problémov prostredníctvom športu. Projekty, ktoré boli ocenené v predchádzajúcich rokoch nemôžu byť opäť ocenené.

Organizátor víťazného projektu bude ocenený nákupom športového materiálu podľa vlastného výberu v hodnote 1-tisíc eur.

Návrhy môžu posielať fyzické aj právnické osoby formou vyplnenia elektronického dotazníka do 14. októbra 2022. Jedna osoba môže podať aj viac návrhov.

Vlani šek na nákup športového materiálu podľa vlastného výberu v hodnote 1000 eur získali organizátori podujatia Futsal Unific Cup. V Košiciach ho organizujú Stredná športová škola v spolupráci so Základnou školou Ľ. Podjavorinskej.

LINK NA PRIHLASOVANIE

Projekt
Sportrevolution 2022
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola