Šport a olympizmus
5 min. čítania

Šport a právo: Komunikácia a dialóg sú najlepšia cesta

pp, futbalsfz.sk
Foto
FUTBALSFZ.SK/ROMAN FERSTL

Zástupcovia slovenskej športovej obce sa stretli v Poprade na 10. ročníku konferencie Šport a právo 2022, ktorú organizoval Slovenský futbalový zväz. Na podujatí, ktorého mottom bol výrok rakúskeho psychiatra a psychológa Alfreda Adlera „Je ľahšie bojovať za princípy, než žiť podľa nich“, nechýbali ani zástupcovia Slovenského olympijského a športového výboru.

Prítomní v Poprade i tí na internetovom streame si mohli počas dvoch dní vypočuť viaceré diskusie s množstvom hostí.

Predstavenie Stratégie slovenského športu 2030

Anton Siekel na Šport a právo v Poprade
Prezident SOŠV Anton Siekel počas úvodného príhovoru na konferencii Šport a právo v Poprade.
Foto
FUTBALSFZ.SK/ROMAN FERSTL

„Dovoľte mi, začať výrokom držiteľa Nobelovej ceny Georgea Bernarda Shawa: ,Teraz, keď sme sa už naučili lietať v povetrí ako vtáci a potápať sa ako ryby, ostáva nám už len jediné - naučiť sa žiť na Zemi ako ľudia.‘ A to je nesmierne dôležité. Teší ma, že je tu delegácia Slovenského olympijského a športového výboru a v takom silnom zložení sme sa tu ešte nestretli,“ otvoril konferenciu podľa portálu Slovenského futbalového zväzu jeho prezident Ján Kováčik.

„Som šťastný, že žijeme v krajine, kde sa môže diskutovať a iný názor nie je prekážka. Komunikácia a dialóg je najdôležitejšia cesta. Ukážme, že je to cesta, ktorou sa má šport uberať,“ uviedol vo svojom príhovore prezident SOŠV Anton Siekel.

V diskusii na tému Šport v EÚ a na Slovensku výkonný riaditeľ SOŠV Gábor Asványi odprezentoval Stratégiu slovenského športu 2030. Pripomenul, že „rozvoj športu je potrebné financovať z verejných zdrojov vrátane zdrojov EÚ za podmienky najlepšej hodnoty za peniaze.“

Koncepciu športu 2022 až 2026 odprezentoval generálny riaditeľ sekcie športu ministerstva školstva Peter Dedík.

ZÁKLADNÉ MYŠLIENKY STRATÉGIE ROZVOJA ŠPORTU 2030

  • Objem verejných výdavkov na obyvateľa činí 28,40 EUR ročne, čo je o 60 % menej ako priemer V4 a o takmer 50 % menej ako priemer najmenej rozvinutých krajín EÚ.
  • Naproti tomu, každý obyvateľ vynakladá na šport až 79,25 EUR ročne súkromných výdavkov, čo je na úrovni priemeru krajín V4.
  • V súčasnosti jedno euro verejných zdrojov dokáže vygenerovať 2,79 EUR prírastku na hrubom domácom produkte (kultúra 1,34 EUR), pričom potenciál je až na 4 eurách.
  • Svetová zdravotnícka organizácia uvádza, že pravidelná pohybová aktivita vie znížiť neprenosné choroby o 10 %, čím sa dokáže ušetriť na zdravotnej starostlivosti 210 mil. EUR ročne.
  • Z dôvodu nesystémového prístupu k financovaniu športovej infraštruktúry vznikol investičný dlh na úrovni 450 mil. EUR, pričom objem nevyčerpaných eurofondov dosahuje 405 mil. EUR.
  • Potenciál športu revitalizovať vidiecke regióny a zlepšiť zdravotný stav obyvateľstva je nesporne obrovský.
  • Pracovné miesta v oblasti športu vedia vznikať tak v mestách ako aj na vidieku a sú o tretinu lacnejšie ako pracovné miesta vytvorené priamymi zahraničnými investíciami.
  • Základom systémového prístupu k rozvoju športu je realizácia verejno-prospešného programu Slovensko športuje, v spolupráci s mestami a obcami.
  • Na tento program je naviazaná podpora vzdelávania, digitalizácie, rozvoj talentovanej mládeže, program podpory vrcholových športovcov či investície do športovej infraštruktúry.
  • Rozvoj športu je potrebné financovať z verejných zdrojov (vrátane zdrojov EU) za podmienky najlepšej hodnoty za peniaze (podľa metodiky ÚHP a EK pre posudzovanie investičných projektov).

Prípadné ministerstvo musí byť silné

Šport a právo 2022 v Poprade
Diskusný panel na tému Šport v EÚ a na Slovensku na konferencii Šport a právo v Poprade.
Foto
FUTBALSFZ.SK/ROMAN FERSTL

Debatovalo sa aj o autonómii v športe či o tom, čo by mala športová obec urobiť, aby bol šport pre vládu lepším partnerom. „Táto otázka vôbec nie je jednoduchá. Bolo by fajn, keby sme mali ministerstvo, ale minister by musel byť persóna, ktorá bude vo vláde rešpektovaná, ktorá si dokáže vydupať postavenie, rozpočet a všetko spojené s tým, aby ministerstvo malo zmysel. Ak by vzniklo ministerstvo len pre ministerstvo a bolo by to také chúďatko, ako v súčasnosti ministerstvo kultúry, to nemá zmysel,“ priznal Ján Kováčik.

Ďalšou témou konferencie bola legislatíva, rečníci sa zamerali na Zákon o športe a jeho kvalitu, riešenie sporov v športe a príklady aktuálnej slovenskej aj svetovej judikatúry v oblasti športu. Tretím diskusným okruhom bola téma Šport a zdravie vrátane toho psychického.

Kto tvorí šport a koľko ho to stojí?

Druhý deň konferencie Šport a právo, ktorej odborným garantom bola Učená právnická spoločnosť, sa niesol pod strešnou témou „Kto tvorí šport a koľko ho to stojí?“ Prvým bol Šport a ekonomika, druhým Šport a zápas.

„Kvitujem, že sú k dispozícii podrobné dáta a tým pádom ministerstvá hospodárstva či financií si vedia predstaviť možné dopady. Verím, že rozhodnutia padnú čo najskôr, lebo každým dňom je situácia horšia a môže sa zavrieť ďalšie športovisko. Riešenia sa musia prijať rýchlo a musia byť efektívne, ale nesúhlasím, že musia byť prijaté do troch sekúnd. Nemôžeme mať ani pohľad, že buď štát alebo Európska únia preplatia 100 percent,“ uviedol v diskusii na tému rastúcich cien energií Peter Dedík.

Slovo na záver konferencie Šport a právo

„Som veľmi rád, že som tu bol, diskutoval a vymieňal si názory. Dozvedel som sa veľa nových vecí, teším sa na ďalšie stretnutia. Verím, že spolupráca, ktorú sme deklarovali, sa bude napĺňať a ukážeme, aká by mala byť cesta aj pre ďalšie oblasti života. Šport má úžasnú vlastnosť – prežiť,“ zhrnul na záver konferencie prezident SOŠV Anton Siekel.

OLOV
pg
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV