Šport a olympizmus
6 min. čítania

SPORT (R)EVOLUTION 2021: Zmeňme sa alebo budeme donútení k zmenám

Profile picture for user Pasuth
Peter
Pašuth
Konferenciu SPORT (R)EVOLUTION otvoril prezident SOŠV Anton Siekel.
Foto
SOŠV

Zmeniť sa alebo byť donútený k zmene. Myšlienka prezidenta Medzinárodného olympijského výboru Thomasa Bacha bola hlavným motívom tretieho ročníka unikátnej športovej on-line konferencie SPORT (R)EVOLUTION.

V priestoroch Slovenského olympijského a športového múzea sa uskutočnilo jedenásť zaujímavých prednášok a diskusií, ktoré mohli návštevníci z radov športovej obce i verejnosti sledovať prostredníctvom internetového vysielania.

Diskutujúci sa snažili nájsť odpovede na otázky o budúcnosti olympijských hier i športových podujatí na Slovensku, transformácii Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV), vplyve športu na zdravie, možnostiach podpory športu zo strany samospráv, budúcnosti televízneho vysielania, trvalej udržateľnosti či o športovom marketingu.

Proces zmien sa ešte neskončil

SPORT (R)EVOLUTION 2021
O športovej ceste z Tokia cez Peking, Banskú Bystricu do Paríža diskutovali aj Jozef Liba s Petrom Hamajom.
Foto
SOŠV

Olympijské hnutie sa stalo v posledných rokoch predmetom intenzívneho skúmania, či je schopné držať krok s rýchlo sa meniacim globálnym prostredím a či si zachováva ekonomickú, enviromentálnu a sociálnu relevantnosť. Týka sa to aj olympijských hier a organizácie iných športových podujatí, čo pripomenul generálny sekretár SOŠV Jozef Liba spoločne so športovým riaditeľom Českého olympijského výboru (ČOV) Martinom Doktorom a výkonným riaditeľom organizačného výboru EYOF 2022 Banská Bystrica Petrom Hamajom.

Proces zmien a reforiem v olympijskom hnutí i v slovenskom športe sa zďaleka neskončil a je dlhodobý. Aj túto myšlienku povedal prezident SOŠV Anton Siekel v diskusii s prezidentom ČOV Jiřím Kejvalom.

„Vnímame, že je veľká spoločenská objednávka, aby SOŠV bol ešte aktívnejší v oblasti prijímania legislatívy zasahujúcej do oblasti športu, aj v ekonomických témach. Snažíme sa o úzku spoluprácu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Na niektoré veci máme síce rozdielne názory, ale to nám nebráni spolupracovať. Hľadáme to, čo nás spája. Realizujeme viaceré spoločné projekty. Napríklad tento týždeň sme diskutovali o príprave stratégie národnej športovej infraštruktúry, na budúci týždeň zase budeme spoločne organizovať celoslovenské finále Olympijského odznaku všestrannosti. Naším spoločným cieľom je dosiahnuť, aby sa deti na školách viac hýbali,“ povedal Anton Siekel.

SOŠV ako inšpirácia pre Český olympijský výbor

SPORT (R)EVOLUTION 2021
Diskusia prezidentov SOŠV Antona Siekela a ČOV Jiřího Kejvala.
Foto
SOŠV

Jiří Kejval priznal, že SOŠV je vzhľadom na transformáciu z roku 2018 pred ČOV. „V tomto smere sa chceme inšpirovať na Slovensku. V Česku máme niekoľko strešných organizácií,“ konštatoval.

Obecné a mestské samosprávy sú azda najväčšími podporovateľmi športu na Slovensku. Mnohým predstaviteľom samospráv nie je ľahostajná situácia so športovou infraštruktúrou. V obciach chýbajú telocvične či športové areály. „Často stojíme pred otázkou, kam financovať. Či do rekonštrukcie cesty alebo športového areálu. Trnave sa vypláca dlhodobá snaha investovať do športovej infraštruktúry v školách, ktorú po vyučovaní môže využívať verejnosť. Tým sa zvyšuje hodnota investície,“ pripomenul primátor Trnavy Peter Bročka.

Samosprávy majú záujem investovať do infraštruktúry. Ukázala to aj výzva Fondu na podporu športu, v ktorej získali samosprávy 83 percent z prostriedkov určených na infraštruktúru. „SOŠV chce byť aktívny v oblasti spolupráce s mestami a obcami,“ priznal výkonný riaditeľ SOŠV Gábor Asványi.  

Obezita je ochorenie 21. storočia

SPORT (R)EVOLUTION 2021

Dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK Marián Vanderka sa zhodol s hlavnou štátnou radkyňou splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport Monikou PaliatkovouPavlom Smutným z kancelárie štátneho tajomníka pre šport, že obezita je ochorenie 21. storočia a veľa ľudí trpí na nedostatok pohybu. Nie je to problém iba detí ale aj staršej generácie. Je dôležité tento problém začať riešiť, najlepšie už na prvom stupni základných škôl.

„Nemusia všetci hneď súťažiť, dôležité je, aby sa deti hýbali. Aj hodiny telesnej a športovej výchovy by mali viesť k tomu, aby žiaci pochopili, že vďaka pohybu sa im v budúcnosti zvýši kvalita života,“ hovoril Marián Vanderka.

Rozvoju pohybových aktivít u mladej generácie by mali pomôcť aj projekty Olympijský odznak všestrannosti, ktorý realizuje SOŠV, Tréneri v školách i Školský šport.

E-športy majú potenciál aj pre klasický šport

Cieľom olympijského hnutia je byť atraktívnejšie aj pre mladšie ročníky. Do popredia sa dnes tlačia aj elektronické športy. Medzinárodný olympijský výbor v súčasnosti už spolupracuje s e-športami, vytvoril aj podujatie Olympic Virtual Series, na ktorom mohli hráči súťažiť v rôznych simulačných športoch.

Podľa prezidenta Slovenskej asociácie elektronických športov Karola Cagáňa môžu e-športy kooperovať s klasickými športami. E-šport má podľa neho pre klasický šport veľký potenciál aj čo sa týka marketingu a prilákania mladšej generácie divákov, ktorí nie sú zvyknutí sledovať televíziu. „Počas veľkých futbalových zápasov ako napríklad El Clasico sa vo virtuálnom svete odohrajú milióny simulovaných fanúšikovských zápasov v e-športe,“ prezradil Cagáň počas konferencie.

Trvalá udržateľnosť má zásadný význam pre šport

Trvalá udržateľnosť je pojem, s ktorým sa čoraz viac stretávame aj vo svete športu. Svetová komisia pre životné prostredie ju definuje ako rozvoj, ktorý vyhovie potrebám súčasných generácií bez zníženia možnosti budúcich generácií uspokojiť svoje vlastné potreby. Zároveň zdôrazňuje ochranu životného prostredia, ekonomický rast a sociálnu rovnosť.

„Z pohľadu športu má trvalá udržateľnosť zásadný význam. Len málokto si uvedomuje záťaž z výstavby veľkých športovísk či podujatí na životné prostredie. Aj preto prijímame stratégie a opatrenia, ktoré vedú k znižovaniu spotreby, uhlíkovej stopy a trvalej udržateľnosti,“ hovorila Dorthe O. Andersenová, riaditeľka životného prostredia a plánovania na Národnom olympijskom výbore a Športovej konfederácii Dánska.

Medzinárodný olympijský výbor MOV už dlhodobo vyvíja úsilie v oblasti trvalej udržateľnosti. MOV má svoju stratégiu udržateľnosti schválenú od roku 2015, od tohto roka ju má aj SOŠV.

Na SPORT (R)EVOLUTION sa hovorilo aj o televíznom boji o športového diváka, fenoméne internetových prenosov - Czech Team TV či futbalovom comebacku Martina Murcka.

tipos
Friuli-Venezia Giuli EYOF 2023
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola