Šport a olympizmus
3 min. čítania

Bezplatné kurzy plávania pre deti zo staromestských škôl

Foto
SportInstitute

Viac ako 1 600 detí z prvého stupňa všetkých základných škôl v bratislavskom Starom Meste absolvuje zadarmo plavecký výcvik. Je to výsledok dohody o spolupráci mestskej časti s občianskym združením SportInstitute, ktoré pod záštitou a s podporou memoranda o spolupráci so Slovenským olympijským a športovým výborom, poskytuje základné a zdokonaľovacie plavecké výcviky pre žiakov na I. stupni základných škôl v rámci hodín telesnej výchovy.

Plavecký výcvik zadarmo ako prví absolvujú žiaci Základnej školy Dr. Ivana Dérera. Celkovo kurzom v mesiacoch máj a jún prejde viac ako 150 detí. Následne sa na výcvikoch zúčastnia žiaci zo základných škôl na Hlbokej ceste, Dubová a Mudroňova. Zostávajúce školy a ročníku budú bezplatne odtrénované v novom školskom roku 2023/2024.

„Výsledkom našich stretnutí a nadviazanej spolupráce budú bezplatné plavecké tréningy pre všetky prvostupňové ročníky staromestských škôl. To znamená, že každé dieťa navštevujúce školu v Starom Meste absolvuje v 1. až 4. ročníku základný tréning malého plavca,“ povedal starosta Starého Mesta Matej Vagač.

Združenie SportInstitute je riadnym členom Slovenskej plaveckej federácie a má vypracovaný vlastný systém práce s deťmi schváleným Fakultou telesnej výchovy a športu, UK Bratislava, čím je zabezpečená kvalita tréningového procesu.

„Naši tréneri naučia deti plávať, rozvinú nielen ich plavecké zručnosti, ale aj orientáciu pod vodou. Je to naozaj veľmi dôležité, určite sa vďaka tomu budú cítiť vo vode bezpečnejšie. Zároveň je to najistejšia prevencia pred úrazmi a rizikovými situáciami napríklad aj na kúpaliskách či otvorenej vode,“ vysvetľuje Rastislav Bielik, viceprezident a jeden z trénerov občianskeho združenia SportInstitute.

Zástupca riaditeľov staromestských škôl sa súhrnne vyjadril k téme bezplatných plaveckých výcvikov so SportInstitute.

„Nie je tajomstvom, že je nevyhnutné rozhýbať deti. Úzko to súvisí s ich duševným zdravím. Som veľmi rád, že sa predstavitelia Starého Mesta zamerali na túto tému a po úspešnom otvorení školských dvorov prichádzajú s ďalšou potrebnou iniciatívou,“ dopĺňa Richard Savčinsky, riaditeľ Základnej školy Mudroňova.

Motivácia detí k pohybu je pre mestskú časť dôležitou prioritou. „Chceme, aby si vytvorili celoživotné návyky vedúce k zdravému životnému štýlu, kvalitnej psychohygiene a zmysluplnému tráveniu voľného času,“ uzatvára vicestarostka Starého Mesta Dana Kleinert.

Šport
od nitra
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV