Šport a olympizmus
MŠVVaŠ
Oznamy
2 min. čítania

Správna rada Fondu na podporu športu je kompletná

Ilustračná fotografia.
Foto
TASR/Dušan Hein

Vláda Slovenskej republiky na svojom stredajšom zasadnutí vymenovala do funkcie predsedu správnej rady Fondu na podporu športu Ladislava Križana, novými členmi sa stali Gábor Asványi, Ľudovít Jurínyi a Dušan Šaradín.

Vláda na svojej 35. schôdzi schválila s pripomienkou Návrh na vymenovanie predsedu a členov správnej rady Fondu na podporu športu. Ešte pred vymenovaním novým predstaviteľov zobrala na vedomie vzdanie sa Dušana Guľáša z funkcie predsedu správnej rady Fondu na podporu športu ku dňu 16. júna 2020. K 31. júlu 2020 odstúpila z funkcie členky správnej rady Anastasia Kuzminová, k 18. augustu urobil rovnaký krok Daniel Líška a k 21. augustu aj Martin Kohút.

Po vymenovaní štyroch nových členov vrátane predsedu má správna rada už jedenásť členov. Z pôvodnej správnej rady, ktorú vymenovali 11. decembra 2019, zostali vo funkciách iba podpredseda Jaroslav Rybánsky, Jozef Krnáč, Anton Danko, Jozef TurčányMária Berdysová. Už skôr odstúpili Ján Riapoš a Richard Galovič, ktorých nahradili Miroslav Dráb Ivan Greguška. Ladislav Križan je už tretí predseda správnej rady, ešte pred Dušanom Guľášom sa funkcie vzdal Jozef Gönci. Funkčné obdobie členov správnej rady je päť rokov. Stredajším menovaním nových členov a predsedu je správna rada kompletná.

Kontrolným orgánom fondu je päťčlenná dozorná rada. Členmi dozornej rady Fondu sú Jaromír Šmátrala (predseda), Alena Kánová, Anna Orthová, Iveta LednickáRichard Horský. Fond má šesť odborných komisií – šport mládeže a šport pre všetkých, infraštruktúra, financovanie športu, vrcholový šport, športová reprezentácia SR a šport zdravotne postihnutých.

Fond na podporu športu, ktorý vznikol v roku 2019, má predovšetkým zabezpečiť efektívnu podporu a rozvoj športu mládeže, vrcholového športu, športovej reprezentácie SR, športu pre všetkých, aj pre zdravotne znevýhodnených ľudí.

OLOV
pg
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV