SOŠV
2 min. čítania

Spustila sa registrácia na vzdelávací kurz „Hodnoty vzdelávania prostredníctvom športu: uplatňovanie metodiky OVEP 2.0”

Šport je silným nástrojom rozvoja osobnosti i vzdelávania. Olympijské hodnoty priateľstva, dokonalosti a rešpektu stelesňujú ducha olympizmu a inšpirujú mládež. Vzdelávací program olympijských hodnôt (OVEP 2.0), vytvorený Medzinárodným olympijským výborom, je skvelým nástrojom na šírenie olympizmu na poli národných olympijských výborov. 

Národný olympijský výbor Litvy organizuje týždňové školenie zamerané na vzdelávanie olympijských hodnôt, ktoré je určené pre pedagógov, trénerov a odborníkov v oblasti športu a vzdelávania. Tréningový kurz sa bude konať od 27. januára do 4. februára 2020 v meste Druskininkai v Litve a proces podávania žiadostí sa ukončí 1. novembra 2019. Z každej partnerskej krajiny sa vyberú traja účastníci. 

Vyplnenie registrácie 

Témou školiaceho kurzu bude zavádzanie a skúmanie metodiky neformálneho vzdelávania a vzdelávania olympijských hodnôt. Školenie bude založené na aktívnej účasti a účastníci sa budú môcť zapájať do rôznych aktivít – od metód budovania tímu až po plánovanie školení, seminárov či workshopov.

Kurz sa bude konať od 27. januára do 4. februára 2020 v hlavnom meste Litvy vo Vilniuse a proces podávania žiadostí sa ukončí 1. novembra 2019. Z každej partnerskej krajiny budú sa vyberú traja účastníci.
Kurz sa bude konať od 27. januára do 4. februára 2020 v hlavnom meste Litvy vo Vilniuse a proces podávania žiadostí sa ukončí 1. novembra 2019. Z každej partnerskej krajiny budú sa vyberú traja účastníci.
Foto
Národný olympijský výbor Litvy

K projektu špecializovaného kurzu, ktorý pripravil Národný olympijský výbor Litvy, sa pripojilo osem partnerských olympijských inštitúcií, medzi nimi aj Slovenský olympijský a športový výbor. „Poslaním národných olympijských výborov je šíriť olympijské hodnoty. Som presvedčená, že spoločnou prácou môžeme dosiahnuť väčšie výsledky, a preto sme veľmi radi, že sa toto školenie uskutoční v Litve. Verím, že to povedie k ďalšej spolupráci aj v budúcnosti,” uviedla olympijská víťazka, prezidentka Národného olympijského výboru Litvy a členka Medzinárodného olympijského výboru Daina Gudzineviciutová.

Tréningový kurz budú viesť odborníci Donatas Petkauskas a Nerijus Miginis, ktorí majú rozsiahle skúsenosti s neformálnym a olympijským vzdelávaním.

Náklady na ubytovanie, cestovné a stravu hradia organizátori. Vzdelávací kurz „Hodnoty vzdelávania prostredníctvom športu: uplatňovanie metodiky OVEP 2.0“ je financovaný z programu EÚ „Erasmus +“.

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia
Partneri Maison Slovaque