Šport a olympizmus
Oznamy
2 min. čítania

Študujte s SOŠV, prihláste sa do programu Športová diplomacia a získajte titul MPA

Účastníci zatiaľ posledného ročníka programu Športová diplomacia.
Foto
SOŠV

Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) spúšťa výber kandidátov do štvrtého ročníka vzdelávacieho programu Športovej diplomacie, ktorý sa realizuje v spolupráci s Českým olympijským výborom. Program je určený nielen pre športovcov, ktorí zvažujú ďalšie uplatnenie v športovom prostredí, ale aj pre ľudí už pôsobiacich v športovom prostredí, ktorí majú záujem o nadobudnutie nových znalostí a schopností.

Program je možné ukončiť získaním certifikátu o absolvovaní alebo s titulom Master of Public Administration (MPA). Program sa koná v rámci spolupráce SOŠV s Českým olympijským výborom a s ďalšími organizáciami a inštitúciami. 

Účastníci sa vzdelávajú v témach organizácia a financovanie športu, manažment a marketing, športová diplomacia a v ďalších oblastiach potrebných pre činnosť v športových organizáciách. Program pozostáva z teoretickej časti, ktorá je rozdelená do 8 víkendových modulov, a z praktickej časti – niekoľkodňovej študijnej cesty. Všetky fázy programu (okrem študijnej cesty) sú pod gesciou Vysokej školy ekonomickej v Prahe a sú zastrešené odborníkmi z príslušných oblastí.

Náklady spojené s účasťou slovenských účastníkov na jednotlivých moduloch programu uhradí SOŠV. Náklady spojené s doplatkom za získanie titulu MPA a s absolvovaním študijnej cesty si uhradia účastníci, prípadne ich vysielajúca športová organizácia.

Informácie o programe Športová diplomacia

Ďalší ročník projektu sa uskutoční od októbra 2021 do júna 2022. Všetci kandidáti, ktorí spĺňajú podmienky, sa môžu prihlásiť do 30. júla 2021 do 16.00 h. Záujemcovia o štúdium musia poslať vyplnené tlačivá - Prihláška kandidáta a Prihláška – športová organizácia – na adresu [email protected].

Úspešných kandidátov pozve SOŠV na pohovor a následne sa uskutoční výber finálnych účastníkov programu. Každý športový zväz môže nominovať maximálne 2 kandidátov.

V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte Petru Gantnerovú, pracovníčku SOŠV zodpovednú za projekt mailom na adrese [email protected].

od nitra
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV